12.09. - Najświętszego Imienia Maryi

WRZ
12

We wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi obchodzimy rocznicę bitwy pod Wiedniem: 12.09.1683. 

Święto imienia Maryi obchodzono początkowo tylko w Hiszpanii (XVI w.).Obchód był celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi.
Największą popularność zyskało to święto w Polsce, Austrii i Niemczech pod koniec XVII wieku. Było to związane ze zwycięstwem polskiego króla Jana III. Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 12.09.1683 r.:

Gdy islamscy Turcy rozpoczęli inwazję na kraje chrześcijańskie w Europie i ich zwycięstwo zagrażało już Austrii, Papież Innocenty XI zwrócił się o pomoc zbrojną do Jana III Sobieskiego, aby uratował chrześcijaństwo.
Ojciec Stanisław Papczyński (dziś błogosławiony), spowiednik króla, założyciel Ojców Marianów którego hasło życia brzmiało Immaculata Virginis Conceptio sit nobis salus et protectio – „Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie nam zbawieniem i obroną”.
Modląc się, błagał Maryję o radę. Ukazała mu się Matka Boża i zapewniła o zwycięstwie.
Kazała iść pod Wiedeń i walczyć. O. Papczyński powiedział do króla, senatu, legata papieskiego:
– Zapewniam cię, królu, Imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i Ojczyznę nieśmiertelną chwałą.
Król Jan Sobieski był wielkim czcicielem Maryi.
W drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się na modlitwę w sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze, w Krakowie i Piekarach Śląskich, modląc się przed wizerunkami Maryi.
Wojska polskie przybyły pod Wiedeń w dniu Narodzenia Maryi, 8 września.
12 września król wraz z wojskiem polskim uczestniczył w Mszy na górze Kahlenberg (pod Wiedniem), służył do Mszy, przyjął Komunię świętą. Na chorągwiach rycerskich polecił wypisać Imię Maryja. Z okrzykiem „Maryja” i śpiewając Bogurodzicę wojska polskie ruszyły do bitwy z Turkami.
Sobieski stał na wzgórzu, błogosławił walczących drzewem Krzyża świętego i relikwiami świętych, a w rozstrzygającym momencie sam dowodził husarią.
Wojska muzułmańskie zostały pokonane.
Tego dnia zginęło dwadzieścia pięć tysięcy Turków, a Polaków jeden tysiąc.
Pokorny władca nie przypisał tego zwycięstwa sobie, lecz Bogu i Jego Matce.
Po zwycięskiej bitwie król wysłał do papieża Innocentego XI zdobyczny zielony sztandar „proroka” Mahometa, należący do wodza armii tureckiej, Kara Mustafy i napisał list ze słowami:
- „Venimus, vidimus, Deus vicit!” - „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył!”.

Papież Innocenty XI wdzięczny Bogu za zwycięstwo za przyczyną Matki Bożej w wiedeńskiej bitwie chrześcijan nad wyznawcami islamu, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi w całym Kościele.

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2017 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji