Ku Fatimie 2017

100 rocznica objawień NMP w Fatimie - Weź udział w Krucjacie Różańcowej!

Więcej informacji: http://www.piusx.org.pl/krucjata/2017

Rycerze Niepokalanej – Apostołami Fatimy

Drodzy Rycerze Niepokalanej!

Jak już często mówiono: rok 2017 jest ważnym rokiem dla Kościoła. Gdy sto lat temu bestia z Apokalipsy rozpoczęła swój triumfalny pochód przez cały świat, przeciwstawił się jej „znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce...”. Na komunizm Maryja odpowiada w Fatimie, wolnomularstwu założeniem Rycerstwa Niepokalanej! Dzisiaj, po stu latach, obie bestie apokaliptyczne praktycznie zakończyły swój zwycięski pochód: porządek naturalny i nadprzyrodzony są w większości zrujnowane. To, co Chrystus zapowiedział przez apostołów, stało się rzeczywistością: Wszystkie ludy i narody podporządkowały się ideologiom smoka, pozostała tylko niewielka reszta tych, którzy jeszcze nie skłonili głowy przed nowym Baalem.

Tą resztę nazywa św. Ludwig Maria „apostołami Maryi w czasach ostatecznych”, a św. Maksymilian „Rycerzami Niepokalanej”. W Fatimie Niebiańska Matka ukazała się we własnej osobie, aby objawić światu, że JEJ NIEPOKALANE SERCE zatriumfuje nad wszelkimi atakami złego wroga. W tych czasach jest ONA nie tylko naszą ostatnią nadzieją, „naszą ucieczką i drogą, która prowadzi do Boga”, lecz ONA życzy sobie również – bardziej niż kiedykolwiek – spuścić duszom pełnię łask, których jest pośredniczką. A do tego potrzebuje narzędzi, które poddadzą się Jej kierownictwu i będą wypełniać posłusznie Jej życzenia. To jest szczególnie widoczne u dzieci z Fatimy, u św. Bernadety z Lourdes itd.

Dla nas oznacza to, że mamy całkowicie pójść w ślady dzieci z Fatimy:  To, o co Matka Boża prosiła je sto lat temu, o to samo prosi ONA nas dzisiaj! ONA przyszła sto lat temu, żeby przez swoje posłannictwo niezliczoną ilość ludzi nawrócić i uświęcić. Dzisiaj chce ONA z całą pewnością tego samego. Rok 2017 musi stać się rokiem nawróceń i dlatego nas nawołuje, abyśmy stali się Jej apostołami. Nawracanie dusz oznacza wypowiedzenie wojny złemu wrogowi! Tak jak sto lat temu, tak również i rok 2017 będzie rokiem walki  - być może decydującej walki.

Niewielka armia naszej Pani z Fatimy powinna udać się na bitwę w pełnym rynsztunku i dobrze przygotowana pod Jej potężnym przewodnictwem, żeby każdego dnia coraz bardziej umacniać Jej królowanie w naszych sercach i każdego dnia wyrywać wiele dusz śmiertelnemu wrogowi. Tak więc rok 2016 jest rokiem przygotowania: Przed rozstrzygającą grą drużyna musi być dobrze wytrenowana, przed wystawieniem sztuki teatralnej aktorzy muszą przejść wiele prób, w przeciwnym razie nie powiedzie się.

Ponadto ONA sama pokazała w Fatimie, jak ważne jest takie przygotowanie. Dlatego też w roku 1916 posłano z nieba aż trzy razy anioła, który miał nastawić dzieci na wielkie wydarzenia roku 1917. Tak właśnie rozpoczyna się jubileusz 100-lecia w tym Nowym Roku. Razem ze świętymi aniołami, szczególnie z „Aniołem Stróżem Portugalii”, świętym Archaniołem Michałem chcemy wkroczyć w te wielkie tematy Fatimy.

         Jak ma wyglądać to przygotowanie?

  1. Musimy najpierw przyswoić sobie głęboką wiedzę o wydarzeniach w Fatimie, ponieważ „nikt nie może dawać tego, czego sam nie posiada”. Uwaga, istnieje ogromna oferta literatury o Fatimie, niestety często skażona ideami modernistycznymi, częściowo również sentymentalna czy też powierzchowna. Dlatego przygotujemy dla Państwa listę pism, które rzeczywiście wprowadzają w głębię objawień fatimskich.
  2. Później musimy wyćwiczyć się w sztuce walki: żeby walczyć z wrogiem i go pokonać, musimy nauczyć się właściwie wykorzystywać naszą broń. Musimy osiągnąć taką sprawność, która nam ułatwi trwałe i skuteczne jej zastosowanie. Znają Państwo tę broń: „Módlcie się i ofiarujcie, tak wiele dusz idzie na stracenie, bo nikt za nie się nie modli ani nie ofiaruje!”.
  3. W końcu musimy kiedyś sprawdzić się w walce, tzn. konkretnie wyjść do świata i spróbować prowadzić ludzi do Boga: To będą nasze pierwsze działania apostolskie.

Teraz należy wbić sobie do głowy i do serca postanowienie na ten rok, żeby każdego dnia wciąż stawać się na nowo apostołem naszej Pięknej Pani z Fatimy. Przy tym nie możemy się zniechęcać, jeśli nie od razu będzie nam się udawało. Rozpoczynajmy każdego ranka ochoczo i w ufności do NIEJ. Wieczorem zdajmy sobie krótko sprawozdanie z wykonania zamiaru i odnówmy go, z mocnym postanowieniem, żeby następnego dnia wykonać go jeszcze lepiej.

POSTANOWIENIE NOWOROCZNE 2016

  1. INTELEKT:

a) Jeśli to możliwe codziennie kilka minut – jednak co najmniej tygodniowo jedną godzinę – czytać dobrą książkę o Fatimie.

b) Jeśli to możliwe, raz w miesiącu przeczytać opublikowane na stronie  teksty o Fatimie.

  1. WOLA I  SERCE:

a) Jak najczęściej odmawiać akty strzeliste o nawrócenie grzeszników, szczególnie: „Jezusie, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze.”

b) Codziennie przynajmniej trzy razy odmawiać Modlitwę Anioła Fatimskiego.

c) Codziennie różaniec w intencjach Naszej Pani z Fatimy.

d) (Jeśli możliwe) raz w miesiącu post w intencjach Maryi, a mianowicie w środę, przed 13. danego miesiąca.

Poza tym:

e) Sobotnie nabożeństwa wynagradzające są dla apostołów Fatimy święte, tzn. jak tylko to możliwe uczestniczą w nich.

f) Apostołowie Fatimy ofiarowują możliwie często Komunię św. w duchu Fatimy jako wynagrodzenie za zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi.

  1. DZIAŁANIE:

a) Starać się rozdawać Cudowny Medalik gdzie tylko to możliwe. Jeśli możliwe, brać udział w akcjach apostolatu MI

b) Starać się pozyskać jak najwięcej wiernych dla MI.

Tym samym mamy bardzo głęboki i pobłogosławiony przez Niepokalaną program, jak konkretnie być JEJ rycerzami w roku 2016 .

Na koniec jedna prośba: Proszę zaprosić w roku 2016  jak najwięcej ludzi do udziału w tym przedsięwzięciu. Proszę zachęcić ich, żeby stanęli pod sztandarem Niepokalanego Serca Maryi i żeby zostali RYCERZAMI NIEPOKALANEJ.

Nawet jeśli ci ostatni zgłoszą się 31.12.2016, to przecież „ostatni będą pierwszymi”. Proszę pamiętać, że chcemy w roku 2017 Niepokalanej położyć u stóp 100 000 rycerzy – tym samym czeka nas niemała praca.

Z okazji Nowego Roku życzę Państwu z całego serca przeobfitych łask Bożych i opieki Niepokalanego Serca Maryi! Niech w naszych sercach, na naszych ustach, a przede wszystkim w naszym działaniu wciąż rozbrzmiewa hasło: CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!

x. Karl Stehlin FSSPX

Madras, Boże Narodzenie 2015

---------------------------------------

POLECANE LEKTURY (lista będzie uaktualniana): 

Historia objawień w Fatimie

ROZWAŻANIA ,,KU FATIMIE 2017":

Ku Fatimie 2017 cz. I

Ku Fatimie 2017 cz. II

Ku Fatimie 2017 cz. III

Ku Fatimie 2017 cz. IV 

Ku Fatimie 2017 cz. V

Ku Fatimie 2017 cz. VI

Ku Fatimie 2017 cz. VII

Ku Fatimie 2017 cz. VIII

Ku Fatimie 2017 cz. IX

Ku Fatimie 2017 cz. X

Ku Fatimie 2017 cz. XI

Ku Fatimie 2017 cz. XII

Ku Fatimie 2017 cz. XIII

Ku Fatimie 2017 cz. XIV

Ku Fatimie 2017 cz. XV

Ku Fatimie 2017 cz. XVI 

Ku Fatimie 2017 cz. XVII

Ku Fatimie 2017 cz. XVIII

Ku Fatimie 2017 cz. XIX

Ku Fatimie 2017 cz. XX

PUBLIKACJE:

Książki dotyczące objawień Fatimskich do nabycia w Te Deum

Na temat Fatimy pisze  ks. K. Stehlin w książce - Kim jesteś Niepokalana?

o. Ludwik Kondor SVD, Siostra Łucja mówi o Fatimie, wyd. Fatima Press

Artykuły na stronie MI na podstawie książki Siostra Łucja mówi o Fatimie:

Miłość Hiacynty do Niepokalanego Serca Maryi

Artykuły z Zawsze Wierni dotyczące Fatimy:

Fatima i wielka kara

Fatima wzgardzona. Poświęcenie Rosji wciąż nie dokonane.

Ekumenizm w świetle objawień Matki Bożej w Fatimie

Fatima i kryzys w Kościele

Trzecia Tajemnica Fatimska - dwa manuskrypty siostry Łucji

WYKŁADY  NA YOUTUBE:

WIelka Tajemnica Fatimska - wykłady z pielgrzymki do Częstochowy 2014

Maksymilian Kolbe, Fatima i osobiste poświęcenie się Matce Boskiej

Trzecia Tajemnica Fatimska

 

Nabożeństwo pierwszych sobót

czytaj dalej

Uroczystości i święta

czytaj dalej

Copyright 2012–2017 Serwis Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji