De ridderorde van de Onbevlekte Maagd Maria van de Traditionele Observantie

De Militia Immaculatæ, ofwel afgekort M.I., is een Rooms-Katholieke organisatie en beweging voor iedereen — voor mannen en voor vrouwen; voor jongeren en voor ouderen; voor geestelijken en voor leken — en het doel is om zielen uit de strikken van satan te redden. “Het doel van de M.I.”, legde de Poolse Franciscaner pater en grondlegger van de M.I., de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, uit “is om te streven aar de bekering van zondaren, ketters en schismatieken, enz., en in het bijzonder de Vrijmetselaars, evenals voor de heiliging van allen, onder de bescherming en op voorspraak van de Onbevlekte Maagd.”

download