Tėvo Direktoriaus laiškas nr.16

Brangūs Nekaltosios Riteriai,
Baigiasi nedidelis tradicinių apeigų Nekaltosios Riterijos dvidešimties metų jubiliejus. Atsigręždami į šiuos metus pirmiausia turėtume padėkoti Dievui už tai, kad leido šiai nedidelei mūsų Valdovės armijai išplisti į šešiasdešimt dvi šalis, esančias penkiuose žemynuose.