“Triumf Niepokalanej” 2/2024

W tym numerze Triumfu Niepokalanej chcemy przypomnieć, co spowodowało powołanie do życia potężnej Armii Niepokalanej. Był to ideał, któremu św. Maksymilian był wierny podczas całego życia: „żyję tylko dla dusz i doprowadzenia ich do zbawienia”.
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. Pan Jezus nazywa to swoim nowym przykazaniem. Jak Chrystus nas umiłował? Dał wszystko, aby uratować nasze dusze od wiecznej nędzy i doprowadzić do wiecznej błogości. Musimy więc zadać sobie pytanie: czy miłujemy naszego bliźniego tak, jak On go umiłował? Czy często myślimy o zbawieniu dusz?
Raczej nie. A jeśli życzymy komuś dobrze, często sprowadza się to do zdrowia, dobrego samopoczucia i sukcesu.

do pobrania