Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

Idea intronizacji oparta jest na słowach Pana Jezusa skierowanych do św. Małgorzaty Marii: „Będę panował przez Moje Serce!”. Ma na celu ustanowienie społecznego panowania Najświętszego Serca w społeczeństwie poprzez rodzinę oraz przywrócenie Chrystusa rodzinie i rodziny Chrystusowi. Intronizacja jest odpowiedzią na pytanie: „Co możemy zrobić, by ocalić rodzinę?”.

Intronizacja rozpoczyna się piękną ceremonią. W domu, w obecności kapłana, który przewodniczy ceremonii, rodzina publicznie i uroczyście uznaje Chrystusa za Króla i miłościwego Władcę swego domu. Dokonuje
się to poprzez umieszczenie przez głowę rodziny obrazu lub figury Najświętszego Serca na honorowym miejscu, w głównym pomieszczeniu domu jak na tronie — stąd określenie „intronizacja”.

Po tym uroczystym uznaniu najwyższej władzy Chrystusa Króla nad rodziną, jej członkowie poświęcają się Najświętszemu Sercu. Tym samym, zobowiązują się żyć tak, jakby Najświętsze Serce mieszkało wśród nich, jak niegdyś w Nazarecie, traktując Pana Jezusa jak najbliższego członka rodziny.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-011