Письмо отца-директора № 15

Пачамама вместо Марии? — Призыв к искуплению
После Амазонского Синода Генеральный Настоятель Священнического Братства св. Пия Х призвал к молитве искупления: «Недавно прошедший Синод по Амазонии стал ареной отвратительных событий, кощунственные идолопоклоннические ритуалы проникли в святилище Божье беспрецедентным и немыслимым образом».

Вы можете скачать их здесь

Father Director’s Letter No. 15

Pachamama instead of Maria? — A call to expiation
Following the Amazon Synod, the Superior General of the Priestly Society of St. Pius X called for prayer and expiation: “The recent Synod on Amazonia was the scene of abhorrent events in which the horror of idolatrous rites penetrated the sanctuary of God in an unprecedented and unthinkable way”.

Folder o szkplerzu

Jest dostępny folder o szkaplerzu. Zachęcamy wszystkich Rycerzy do zapoznanaia się z jego treścią.
Szkaplerz jest sakramentalium podarowanym przez samą Matkę Bożą, a więc warto rozpowszechniać o nim wiedzę wśród rodziny i znajomych i zachęcać do przyjmowania go.

do pobrania

Fatima — historia prawdziwa

Autor niniejszej książki, włoski ksiądz Giovanni (Jan) de Marchi IMC, mieszkał w Fatimie w latach 1943–1950. W tym czasie przeprowadził wyczerpujące rozmowy z kluczowymi świadkami wydarzeń fatimskich, m.in. z Ti Marto, ojcem Hiacynty i Franciszka, a także Marią Carreirą, która była obecna w Cova da Iria już podczas objawień 13 czerwca 1917 roku. Osoby te już nie żyją, a ich cenne zeznania zachowały się właśnie dzięki pracy księdza de Marchi.Dodajmy, że treść książki w jej licznych szczegółach była sprawdzana przez siostrę Łucję oraz Ti Marto.
Książka „Fatima — historia prawdziwa” stanowi najważniejszą — obok spisanych wspomnień siostry Łucji — publikację dokumentalnąna temat objawień fatimskich. Jej globalny nakład szacuje się w milionach. Wartość tej publikacji podnoszą dodatkowo dwa istotne aneksy. Pierwszy z nich omawia istotę nabożeństwa pierwszych sobót, zaś drugi przedstawia dowody na to, że nie nastąpiło jeszcze poświęcenie Rosji zgodnie z życzeniem Pana Boga, przekazanym przez Matkę Bożą. Ksiądz de Marchi opublikował swoją pracę po raz pierwszy w 1947 roku. Od tego czasu miało miejsce wiele wydarzeń, które potwierdzają autentyczność i ważność objawień fatimskich.

Zamówienia: Te Deum

Rozdział 11 książki do pobrania w pdf

Rycerzyk Nr 13

Ukazał się nowy numer “Rycerzyka”, pisemka skierowanego do wszystkich dzieci. 
Jest to obecnie bezpłatny kwartalnik wydawany przez Rycerstwo Niepokalanej. Wszystkich pragnących wesprzeć jego wydawanie, prosimy o składanie ofiar do skrzynek znajdujących się przy kącikach M.I. w danej kaplicy. Zachęcamy gorąco do czytania dzieciom tego czasopisma oraz promowania go wśród bliskich i znajomych. Można to czynić przez rozdawanie papierowej wersji lub udostępnianie wersji elektronicznej.  Rycerzyk powinien być  obowiązkową lekturą dziecięcą w każdym polskim i katolickim domu!

Nr 13 do pobrania

Чудотворний Медалик

27 листопада 1830 р. Б. Пречиста Діва Марія з’явилася Катерині Лябуре, яка на той час була кандидаткою
у згромадженні Сестер милосердя св. Вікентія де Поля.
Сестра Лябуре удостоїлася трьох об’явлень Діви Марії
в Rue de Bac 140 у Парижі.
У другому об’явленні Непорочна пояснила Катерині, як викарбувати Чудотворний Медалик за вказаним
зразком, та просила розповсюдити його.

завантажити

Письмо отца-директора № 14

Я рад возможности сказать вам несколько слов сегодня, в 102-ю годовщину основания M.I. Св. Максимилиан Кольбе основал M.I. потому что хотел доверяться лишь Непорочной, ибо Она – победительница во всех духовных сражениях между Богом и дьяволом, которые ему доводилось видеть. Со времени основания Рыцарства Непорочной страдания душ в Церкви и мире умножились. У дьявола осталось мало времени для опустошения, и он, кажется, мобилизовал все свои силы, которые становятся превозмогающими.

Вы можете скачать их здесь

List Ojca Dyrektora nr 14

Po dłuższej przerwie cieszę się, że mogę znowu skierować do Was kilka słów w rocznicę powołania do życia M.I. Właśnie tego dnia przed 102 laty św. Maksymilian Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej, ponieważ w walce duchowej, która rozgrywała się na jego oczach, chciał zaufać tylko Niepokalanej, Zwyciężczyni we wszystkich bitwach Boga. Od tamtego czasu walka o dusze w Kościele i na świecie wciąż coraz bardziej przybiera na sile.

Carta del Padre Director No. 14

Me complace poder dirigirles algunas palabras nuevamente en el aniversario de la fundación de la M.I. Hoy, hace 102 años, San Maximiliano Kolbe fundó la M.I. porque quería confiar solo en la Inmaculada, que es la vencedora en todas las batallas espirituales entre Dios y el diablo que tuvieron lugar ante sus ojos. Desde la fundación de la Milicia de la Inmaculada, la lucha por las almas en la Iglesia y el mundo se ha intensificado.

Lettre n° 14 du Père Directeur

Je suis heureux de pouvoir vous adresser ces quelques mots en ce jour anniversaire de la fondation de la M.I. Aujourd’hui, il y a 102 ans, saint Maximilien Kolbe fondait la Milice de l’Immaculée parce qu’il désirait se confier à l’Immaculée seule, Celle-ci étant la victoire dans toutes les batailles qui se déroulaient devant ses yeux, entre Dieu et le démon.