Tėvo Direktoriaus laiškas nr.16

Brangūs Nekaltosios Riteriai,
Baigiasi nedidelis tradicinių apeigų Nekaltosios Riterijos dvidešimties metų jubiliejus. Atsigręždami į šiuos metus pirmiausia turėtume padėkoti Dievui už tai, kad leido šiai nedidelei mūsų Valdovės armijai išplisti į šešiasdešimt dvi šalis, esančias penkiuose žemynuose.

Stebuklingasis medalikėlis

Kai 1832 m. buvo kaldinami pirmi Stebuklingieji medalikėliai, Paryžių sukrėtė baisi choleros epidemija, nusinešusi daugiau kaip 20 000 gyvybių. Birželio mėnesį Gailestingumo dukterys išplatino pirmuosius 2 000 medalikėlių, ypač dalydamos juos šia liga užsikrėtusiems žmonėms, kurių buvo pilnos ligoninės.
Padaugėjo pasveikimų, atsirado ypatinga apsauga nuo ligos ir pagausėjo pagijimų nuo sielvarto. Tai buvo nepaprasta. Paryžiečiai praminė medalikėlį „stebuklinguoju“.

Užsisakyti