Broszura “Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego”

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego jest stowarzyszeniem zakonnym o prostych ślubach publicznych (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa).
Szczególnym celem zgromadzenia jest praktykowanie oraz rozszerzanie nabożeństwa do Boskiego Serca Jezusa, do czego siostry zobowiązują się ślubem w myśl słów św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Serce Jezusa chce być Panem twojego serca, abyś uczyniła Je znanym, czczonym i uwielbionym przez wszystkie dusze, z którymi się stykasz”.
Obowiązkiem sióstr jest modlitwa o powołania kapłańskie oraz o uświęcenie kapłanów.
Celem apostolatu jest uczestnictwo w formacji katolickiej, zwłaszcza dzieci i młodzieży żeńskiej; pomoc w różnorodnym apostolacie księży, szczególnie w nauczaniu katechizmu i formacji doktrynalnej, także poprzez dobrą prasę, nie zapominając o misjach, gdy Opatrzność daje ku temu sposobność.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-029