“Knight of the Immaculata” No. 29

Those who wear the Scapular have a special right to Our Lady’s assistance in life, at the moment of death and after death.
The Scapular by reason of its history, which has made it for so long a universal means of intimate Marian devotion, is also a marvellous instrument of the Blessed Virgin’s singular protection, and for this reason too it is a distinctive reminder of consecration to her.
Moreover, the Scapular which, worn continually, is a figure of the sweet and light yoke of Christ, and is as a shield in all dangers, especially on the day of death. By recalling constantly the remembrance of Mary, the Scapular nourishes our sense of belonging to her; it makes us realize that our close alliance with her keeps us always under her protection.

Order
Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 3/2022

Triumf Niepokalanej 3/2022

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny — jest to jeden z dwunastu przywilejów, jakie otrzymała Maryja od Boga, które wskazują na Jej wyjątkowość. Matka Pana naszego Pana Jezusa Chrystusa została przeznaczona do godności najwyższej, jedynej, niezrównanej. Bóg udziela każdemu z nas łaski, które są nam potrzebne do wypełnienia posłannictwa, do jakiego nas przeznacza. Maryi udzielił łask i przywilejów najwyższych, takich, jakimi nikt inny obdarzony nie został ani nigdy nie będzie. Dzięki temu stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa oraz Pogromicielką szatana. Bóg, wybierając Ją na Matkę swego Syna, nie mógł pozwolić na to, aby choćby na moment pozostała pod władzą diabła. Jak Ciało Chrystusowe jest wolne od wszelkiego grzechu, tak i ciało Maryi Panny musiało być czyste, bo owoc święty może pochodzić tylko z drzewa świętego.