Foldery

Foldery oferowane przez Rycerstwo Niepokalanej można otrzymać za dobrowolną darowiznę zamawiając poprzez formularz dostępny TUTAJ

Każda z publikacji ma swój kod; prosimy o wpisanie go do zamówienia.
Darowizny można przekazywać na konto M.I.

 

Folder o św. Filomenie

Święta Filomena przez wieki była zapomniana. W XIX wieku odkryto jej grób. Wstawiła się u Boga za nieuleczalnie chorą Pauline Marie Jaricot. Papież Grzegorz XVI widząc jej ciężki stan przyrzekł, że jeżeli Pauline zostanie uzdrowiona, uzna świętość Filomeny. Kobieta cudownie wyzdrowiała, a św. Filomena
w 1837 roku została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona cudotwórczynią XIX wieku. Nabożeństwo  do niej rozpowszechniał św. Pius X oraz św. Jan Vianney.

Elementem pobożności jest sznur św. Filomeny, który godnie noszony pod ubraniem chroni przed zagrożeniami duszy i ciała.

kod publikacji do zamówienia: PF—063

do pobrania


Folder o zgromadzeniu Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego zostało założone w 1961 roku we Włoszech, przez księdza Basilio Rosatiego, Pasjonistę i gorliwego czciciela Najświętszego Serca.
W 1996 roku, krótko przed swoją śmiercią, ksiądz Basilio powierzył powstałą wspólnotę kapłanowi Bractwa św. Piusa X, księdzu Emanuelowi du Chalard, który został przełożonym sióstr.

Głównym patronem Sióstr Pocieszycielek jest Najświętsze Serce Pana Jezusa, zaś współpatronką Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta.

kod publikacji do zamówienia: PF—062

do pobrania


Folder o św. Józefie

Święty Józef jest patronem Kościoła, oblubieńcem Najświętszej Mary Panny, opiekunem dzieciątka Jezus. Jest także patronem umierających.

Zachęcamy, by we wszystkich sprawach uciekać się do św. Józefa. Folder zawiera modlitwę do tego świętego autorstwa św. Piusa X.

 

 

kod publikacji do zamówienia: PF—058

do pobrania

 


Folder o polskim męczenniku, św. Andrzeju Boboli

Święty Andrzej Bobola (1591-1657), jezuita, prowadził działalność apostolską na Polesiu i Pińszczyźnie. Pod wpływem jego nauk nawracały się nie tylko pojedyncze osoby, ale i całe prawosławne wioski wraz z ich duszpasterzami.

Ojciec Andrzej Bobola odznaczał się szczególnym nabożeństwem
do Maryi, którą jeszcze w swojej młodości obrał za Matkę i Opiekunkę. Wtedy też obiecał szerzyć Jej cześć. To Jej przypisywał swoje powodzenie w pracach apostolskich. Za każdym razem, gdy udało mu się kogoś nawrócić na wiarę katolicką, mówił: Maryja to sprawiła!

kod publikacji do zamówienia: PF—060

do pobrania

 


Folder “Niepokalana Współodkupicielka”

W ciągu całego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna współdziałała w Ofierze swego Syna. Przede wszystkim, dobrowolna zgoda na poczęcie i porodzenie Pana Jezusa, której udzieliła Ona w dniu Zwiastowania, była konieczna dla dopełnienia się tajemnicy Wcielenia.
Misterium Maryi Współodkupicielki kontynuowane jest podczas każdej Mszy św. Podobnie jak Matka Boża stała obok krzyża swego Syna na Kalwarii, tak obecna jest też duchowo, gdy Jezus ponawia swoją Ofiarę na ołtarzu.

kod publikacji do zamówienia: PF—025

do pobrania

 


Folder o objawieniach Matki Bożej w Guadalupe

W dniach9-12 grudnia 1531 roku Matka Boża objawiła się Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac (obecnie w granicach miasta Meksyk, stolicy Meksyku). Cudowny wizerunek Matki Najświętsze oraz tilma na której powstał, po 500 latach pozostały nienaruszone, mimo że przez nieomal cały ten czas szaty dotykały tysiące rąk, pocierano też o nią różne przedmioty oraz zapalano przed nią miliony świec!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego folderu.

kod publikacji do zamówienia: PF—016

do pobrania

 


Folder o duszach czyśćcowych

Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych, jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadość sprawiedliwości Bożej. Skazani bowiem zostali do tego strasznego więzienia, które nazy­wa się czyśćcem, i tam zostawać będą dopóty, dopóki długów swoich całko­wicie nie spłacą.

Przypomnijcie sobie co oni zrobili dla was, kiedy na tej ziemi żyli. Weźcie na uwagę ich położenie w płomieniach czyśćcowych i pośpieszcie im z pomocą.

kod publikacji do zamówienia: PF—056

do pobrania

 


Folder “Rzeczy ostateczne”

Każdy człowiek umrze — czy się to komuś podoba czy nie. W życiu tu na ziemi, ma szansę i możliwość zapracować na to, gdzie znajdzie się po śmierci: w niebie, czy piekle.

Treść folderu omawia rzeczy ostateczne, które dotkną każdego człowieka: śmierć, sąd, piekło albo niebo.

kod publikacji do zamówienia: PF—055

do pobrania


Folder “Matka Boża od Wykupu Jeńców”

W XIII wieku powstał Zakon Matki Bożej Miłosierdzia i Wykupu Jeńców. Była to na objawienie się Matki Bożej, która m.in. św. Piotrowi Nolasco oznajmiła swoje pragnienie, by przyczynił się on do założenia zakonu zajmującego się wykupem jeńców. Zakonnicy składali specjalne ślubowanie, wyrażające gotowość poświęcenia „całej swojej majętności i własnej wolności dla wykupu jeńców”. Oznaczało to, że zakonnicy mogli, w razie potrzeby, oddać się w niewolę za bliźnich.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego folderu.

 

kod publikacji do zamówienia: PF—035

do pobrania


Folder informuje o Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X. Zachęcamy wszystkie dziewczęta i młode kobiety do zapoznania się z nim. Rodziców i dziadków prosimy o zaproponowanie swoim córkom i wnuczkom jego lekturę.

Jest to dobra okazja do zainteresowania dziewcząt i młodych kobiet do służenia Panu Jezusowi w Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X.

kod publikacji do zamówienia: PF—054

do pobrania

 


Folder “Najświętsze Serce Pana Jezusa”

Spójrz na to Serce, które ukochało ludzi aż do wyniszczenia i rozdarcia, po to tylko, by ukazać im swoją miłość; a zamiast wdzięczności odbieram od ogromnej większości tylko niewdzięczność, wyrażaną poprzez zniewagi i świętokradztwa oraz oziębłość, z jaką traktują Mnie w tym sakramencie miłości.

kod publikacji do zamówienia: PF—022

do pobrania

 


Folder “Królewska godność Najświętszej Maryi Panny”

W tytule ‘Królowa Nieba i Ziemi’ uznajemy władzę Niepokalanej nad całym stworzeniem, Jej niewysłowioną wielkość, wobec której cały wszechświat jest jak kropla wobec bezkresnego oceanu, jakim jawi się Ona.

Milicja Niepokalanej pragnie, by Niepokalana zakrólowała w każdej duszy i królestwo swe pogłębiała coraz bardziej i bardziej.

kod publikacji do zamówienia: PF—030

do pobrania

 


Folder “Maryja Wspomożenie Wiernych”

Wezwanie “Wspomożenie Wiernych” (łac. Auxilium Christianorum) ma w swej istocie oddawać hołd Najświętszej Maryi Pannie jako Wspomożycielce chrześcijan. Na ów tytuł Matka Boża zasłużyła poprzez swe nieprzeliczone zasługi, wobec całego chrześcijaństwa.

kod publikacji do zamówienia: PF—029

do pobrania

 


Folder o nabożeństwie trzech Zdrowaś Maryjo

Praktykującym nabożeństwo trzech Zdrowaś Maryjo Niepokalana obiecuje zachowanie cnoty czystości, dlatego  warto je rozpowszechniać  wśród dzieci i młodzieży.

kod publikacji do zamówienia: PF—052

 

do pobrania

 


Folder o Rycerstwie Niepokalanej

Nowa wersja folderu o Rycerstwie Niepokalanej, którego treść w przystępny sposób wyjaśnia idee oraz cele M.I.

kod publikacji do zamówienia: PF—001a

 

do pobrania

 


Folder o Matce Bożej Miłosierdzia

kod publikacji do zamówienia: PF—028

 

 

do pobrania

 

 


Folder o cudownym wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej

kod publikacji do zamówienia: PF—027

 

 

do pobrania

 

 


Folder o objawieniach Matki Bożej z La Salette

kod publikacji do zamówienia: PF—032

 

 

do pobrania

 

Proponujemy także obejrzenie wideo opublikowanego na naszym kanale M.I. (www.youtube.com/user/SekretariatMI). Link do wideo: https://www.youtube.com/watch?v=B6RBAgKTNqA

 


Folder “Jak odmawiać różaniec”

kod publikacji do zamówienia: PF–009

 

 

do pobrania

 

 


Folder “Cudowny Medalik chroni przed epidemią”

kod publikacji do zamówienia: PF–007a

 

do pobrania

 Folder o cudownym medaliku

kod publikacji do zamówienia: PF–007

 

 

do pobrania

 

 Folder o Niepokalanym Poczęciu

kod publikacji do zamówienia: PF–013

 

 

do pobrania

 Folder “Mała droga dziecięctwa duchowego”

kod publikacji do zamówienia: PF–005

 

 

do pobrania

 Folder o szkaplerzu

kod publikacji do zamówienia: PF–006

 

 

do pobrania

 

Wideo dot. szkaplerza


Folder “Nowenna Pompejańska”

kod publikacji do zamówienia: PF–024

 

 

do pobrania

 Folder o ojcu Wenantym

kod publikacji do zamówienia: PF–043

 

 

do pobrania

 Folder “Trzecia tajemnica fatimska”

kod publikacji do zamówienia: PF–014

 

 

do pobrania

 


Folder “Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca”

kod publikacji do zamówienia: PF–003

 

 

do pobrania

 
Folder o Rycerstwie Niepokalanej

kod publikacji do zamówienia: PF–001

 

do pobrania

 Folder o objawieniach Matki Bożej w Fatimie

kod publikacji do zamówienia: PF–010

 

 

do pobrania

 Folder

o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny

kod publikacji do zamówienia: PF–012

 

do pobrania

 Folder

o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny

kod publikacji do zamówienia: PF–011

 

do pobrania

 Folder

o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

kod publikacji do zamówienia: PF–002

 

do pobrania

 


Folder o różańcu

kod publikacji do zamówienia: PF–008

 

 

do pobrania

 Folder o Cudownym Medaliku

kod publikacji do zamówienia: PF-007b

 

 

do pobrania