Inne książki o Matce Bożej

Książki oferowane przez Rycerstwo Niepokalanej można otrzymać za dobrowolną darowiznę zamawiając poprzez formularz dostępny TUTAJ

Każda z publikacji ma swój kod; prosimy o wpisanie go do zamówienia.
Darowizny można przekazywać na konto M.I.

Lourdes — objawienie Nieba

Matka Boża objawiła się w Lourdes w czasie, gdy masoneria rozsiewała swoją kłamliwą i niebezpieczną ideologię, głosząc możliwość stworzenia raju na ziemi oraz ideę nieograniczonego szczęścia człowieka — w zasięgu ręki, tu i teraz.
Prawdą jest, że w biegu życia ludzkiego trzeba odkryć cel ostateczny. Powinien on być przez człowieka zaakceptowany, w przeciwnym razie może zostać utracony. Obecna mentalność, liberalna i materialistyczna, fałszuje ów cel ludzkiej egzystencji. Zarówno liberalne „szczęście”, jak i środki do jego osiągnięcia, to okrutne kłamstwo, a co za tym idzie — marnotrawstwo ludzkiego życia.
Lourdes to miejsce, które przypomina nam, po co zostaliśmy stworzeni.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–010


 

Objawienia Matki Bożej w Quito

Broszura zawiera ona treść objawień Matki Bożej w XVI wieku, podczas których zapowiedziała wielki kryzys w Kościele w dwudziestym stuleciu. Niepokalana przepowiedziała także, że powoła prałata, który będzie ratował Kościoł przed upadkiem. Zachęcamy do lektury tej publikacji oraz dzielenia się nią bliźnimi.
 
 
 

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–021

 

Maryja — Matka duchowej drogi św. Ignacego Loyoli

Sekret świętości i działalności apostolskiej Ignacego Loyoli ma źródło w całkowitym oddaniu się do dyspozycji
Niepokalanej. Z tego źródła łask możemy korzystać i my… Największym życiowym pragnieniem Świętego było nauczanie pewnej drogi do zbawienia. Wskazując na Matkę Bożą, przemawia również do współczesnych dusz z obietnicą potwierdzoną jego własnym doświadczeniem, że najpewniejszą, a zarazem najskuteczniejszą (najłatwiejszą) i najkrótszą drogą do świętości jest droga maryjna…

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–020

 


Co Jezus zawdzięcza swojej Matce

Z okazji obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes (1958–1959) Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) zorganizował cykl odczytów na tematy maryjne.
Jednym z mówców był francuski dominikanin, o. Ceslas (Czesław) Spicq (1901–1992). Przedstawił on teologiczne konsekwencje macierzyństwa Maryi względem człowieczeństwa Jezusa, wprowadzając czytelnika w głębię duchową tej tajemnicy. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji oraz rozważania zawartych w niej myśli.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–018

 


Milczenie — brama świętości

W obecnych czasach cisza ma ogromne znaczenie, choć
niekiedy milczenie jest postrzegane jako słabość. W rzeczywistości „całe życie człowieka jest walką” (Hbr 7, 1) i ten tylko wygra, kto potrafi milczeć (Wawrzyniec Scupoli Walka wewnętrzna, rozdz. 24). Milczenie więc nie jest zarezerwowane tylko dla zakonników lub na czas rekolekcji dla ich uczestników.

Wideo

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–014

 


Broszura o Cudownym Medaliku

Polecamy broszurę o Cudownym Medaliku, który nie jest tylko orężem Rycerzy Niepokalanej, ale także skutecznym środkiem nawróceń dokonanych przez Niepokalaną za jego pośrednictwem.
Alfons Ratisbonne, ateusz nawrócił się na katolicyzm zaledwie kilka dni po tym, jak zgodził się założyć Cudowny Medalik. Historia ta zainspirowała Maksymiliana Marię Kolbego, aby uczynić nałożenie Cudownego Medalika jednym z warunków przynależności do Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculatæ).

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–002

 Materiały dla uczestników
rekolekcji montfortańskich

 

 

 

Do pobrania

 Rozmyślania o siedmiu boleściach Najświętszej Maryi Panny

Autor: św. Alfons Liguori

Rozważania o siedmiu boleściach Matki Bożej autorstwa św. Alfonsa Liguoriego pomogą w zrozumieniu, że cierpnienie nie jest tylko karą, ale jest bezcennym darem, którym Bóg obadrza dusze szczególnie ukochane.

Do pobrania

 


Immaculata — Sapientia, Misericordia, Caritas

“Kim Ona jest? (…) Pełnię prawdy o Maryi zna tylko Ten, kto Ją stworzył — Bóg. To, co wiedzą aniołowie i co wiemy my sami, stanowi tylko małą cząstkę prawdy o Matce Bożej. Ta cząstka wystarcza, by podziwiać dobroć i piękno Niepokalanej, Jej mądrość, pokorę, wdzięk, harmonię i potęgę. Ale to wciąż tylko cząstka. Powinniśmy naśladować żeglarzy, którzy zobaczywszy wybrzeża Nowego Świata zachwycili się pięknem nowo odkrytego lądu. Nie rozbili jednak swoich obozów na plażach, lecz wyruszyli w głąb, by zbadać tajemnice nowej ziemi.”
Książka jest ukoronowaniem tego całego dzieła maryjnego, jakiego ks. Karol Stehlin dokonał przez dwadzieścia lat niestrudzonej pracy w Polsce. Autor odważnie wnika w głębiny tajemnic Maryi… Książka stanowi prawdziwy traktat mariologiczny.

Zamówienia: Te Deum

 


Maryja zawsze i we wszystkim

Człowiek żyje na ziemi w tym celu, by zasłużyć na zbawienie wieczne. Ale niełatwa to sprawa wobec tych trudności, jakimi jest otoczony. Wielkim środkiem do zdobycia nieba jest opieka Najświętszej Matki Pana Jezusa.
Niniejsza książeczka uczy, jak zdobyć i jak zachować tę opiekę Najświętszej Maryi Panny.
Czytelniku, czytaj tę książeczkę, rozmyślaj nad nią i według niej urządź swoje postępowanie względem Najświętszej Niepokalanej, Przeczystej, a Bolesnej Matki Pana Jezusa, Matki Nieustającej Pomocy.

Do pobrania

 


 

Wianek Najświętszej Maryi Panny —
zbiór modlitw na cały rok

 

 

do pobrania