Intencje dziękczynne

Otrzymaliśmy od kilku osób intencje dziękczynne za otrzymanych wiele łask za pośrednictwem Matki Bożej, w tym za:
— poznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy św. wszech czasów,
— możliwość częstej adoracji Najświętszego Sakramentu,
— nawrócenie, dołączenie do Bractwa,
— możliwość codziennego uczestnictwa w prawdziwej Mszy św.,
— możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy wszech czasów i przystępowania do spowiedzi z tradycyjnym nauczaniem w kaplicy Bractwa we Wrocławiu,
— posługę kapłanów Bractwa św. Piusa X,
— możliwość korzystania z posługi kapłanów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej,
— kontynuację dzieła o. Maksymiliana przez Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji,
— jednoznaczne, zgodne z doktryną Kościoła katolickiego, pobożne i mężne nauczanie kapłanów Bractwa św. Piusa X, które podtrzymuje nasze dusze w walce z grzechem i złem tego świata,
— nowe osoby w służbie ołtarza w kaplicach Bractwa św. Piusa X – módlmy się za nich o wytrwanie w tej służbie,
— obecność wszystkich kapłanów i wiernych, którzy przybyli ostatnio do Bractwa,
— nadzwyczajne łaski udzielane w działaniach apostolskich,
— nieprzyjęcie przez sejm ustawy sanitarnej dzielącej Polaków,
— zniesienie restrykcji pandemicznych,
— za udaną operację żony Łukasza oraz, za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa,
— za łaskę zdrowia dla Zosi, która uległa wypadkowi,
— za łaskę nawrócenia, przylgnięcie do tradycji i opiekę Matki Bożej,
— pomyślne utrzymanie się gospodarstwa rolnego,
— za łaskę spowiedzi, która wiele zmieniła,