Intencje dziękczynne

Otrzymaliśmy od kilku osób intencje dziękczynne za otrzymanych wiele łask za pośrednictwem Matki Bożej, w tym za:
— poznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy św. wszech czasów,
— możliwość częstej adoracji Najświętszego Sakramentu,
— nawrócenie, dołączenie do Bractwa,
— możliwość codziennego uczestnictwa w prawdziwej Mszy św.,
— możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy wszech czasów i przystępowania do spowiedzi z tradycyjnym nauczaniem w kaplicy Bractwa we Wrocławiu,
— posługę kapłanów Bractwa św. Piusa X,
— możliwość korzystania z posługi kapłanów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej,
— kontynuację dzieła o. Maksymiliana przez Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji,
— jednoznaczne, zgodne z doktryną Kościoła katolickiego, pobożne i mężne nauczanie kapłanów Bractwa św. Piusa X, które podtrzymuje nasze dusze w walce z grzechem i złem tego świata,
— nowe osoby w służbie ołtarza w kaplicach Bractwa św. Piusa X – módlmy się za nich o wytrwanie w tej służbie,
— obecność wszystkich kapłanów i wiernych, którzy przybyli ostatnio do Bractwa,
— nadzwyczajne łaski udzielane w działaniach apostolskich,
— za gorliwych Rycerzy pomagających w rozwijającym się apostolacie M.I.,
— za gorliwe osoby pomagające w apostolacie Rycerstwa Niepokalanej,
— nieprzyjęcie przez sejm ustawy sanitarnej dzielącej Polaków,
— zniesienie restrykcji pandemicznych,
— za udaną operację żony Łukasza oraz, za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa,
— za łaskę zdrowia dla Zosi, która uległa wypadkowi,
— za łaskę nawrócenia, przylgnięcie do tradycji i opiekę Matki Bożej,
— pomyślne utrzymanie się gospodarstwa rolnego,
— za łaskę spowiedzi, która wiele zmieniła,
— za dodatkową Mszę św. we wrocławskiej kaplicy,
— za poznawanie i zbliżenie do Tradycji, przede wszystkim za łaskę uczestniczenia w Mszy św.
— za spotkanie z rodzicami po latach i dobre relacje,
— za ofiarną i pełną troski posługę kapłanów z warszawskiego przeoratu,
— za łaskę przyjęcia szkaplerza i opiekę Matki Bożej,
— za 45 lat życia i za łaskę wiary,
— za pomoc Niepokalanej w pozytywnym rozwiązaniu pewnej sprawy,
— za pomyślne zakończenie sprawy sądowej,
— za pomyślne zaliczenie sesji egzaminacyjnych Martyny i Anny,
— za przeżyte 70 lat życia Krystyny,
— za przyjęcie sakramentu bierzmowania przez Antosię,
— za siłę i spokój w pokonywaniu trudności przez pewną osobę,
— za zdanie egzaminów przez pewną osobę,
— za uzdrowienie, ustąpienie choroby Pawła i odstąpienie lekarzy od operacji,
— za uczestnictwo pewnych rycerek w rekolekcjach wielkopostnych we Wrocławiu,
— za poprawę zdrowia u Krzysztofa,
— za zrealizowanie praktyk przez Martynę,
— za poprawę stanu zdrowia córki pewnej osoby,
— za rozwój duchowy rycerza znanego Panu Bogu,
— za właściwą diagnozę i powrót do zdrowia po przewlekłej chorobie,
— za szczęśliwe rozwiązanie dla Oli i urodzenie Helenki Dominiki,
— za przyznanie mieszkania Agnieszce,
— za poczęcie dziecka,
— za uratowanie rodziny brata Ryszarda z wypadku,
— za narodzenie Jagody i łaskę chrztu św.,
— za łaskę zdrowia dla dzieci Renaty,
— udział pewnych osób w rekolekcjach wielkopostnych w Częstochowie,
— za wstąpienie Ewy do Rycerstwa Niepokalanej,
— za opiekę nad rodziną Żanety i otrzymane łaski przez ręce Najświętszej Maryi Panny,
— za zerwanie z neokatechumenatem przez Katarzynę i Grzegorza,
— za usunięcie przeszkód stojących na drodze do I Komunii św. w Bractwie, dla Heleny,
— za zsyłanie pomocników do pracy w kluczowych momentach,
— za poprawienie stanu Piotra i nadziei na uregulowanie opieki prawnej nad nim,
— za rozwój i postępy Justynki,
— za zgodę w pewnej rodzinie,
— za cudowną opiekę i interwencje św. Józefa, w miesiącu jemu poświęconym,
— za ratunek w licznych ostatnio awariach sprzętu i odtworzenie straconych danych,
— za apostolstwo cudownego medalika,
— za otrzymane światło i rozwiązanie trudnej sprawy pewnej rodziny,
— za poprawę sytuacji finansowej pewnej rodziny,
— za opiekę Niepokalanej i pokierownie sprawami Jacka oraz za pomyślne ich zakonczenie na chwałę Boga,
— za życie dziecka Piotra i Joanny,
— za niedokonanie aborcji przez Zuri,
— za łaskę szczęśliwego rozwiązania (porodu) dla Nikoli i jej córeczki Oliwii,
— za łaski dla Julity,
— za łaskę porzucenia nałogów przez Wiesława i poprawę jego stanu zdrowia, za poprawę stanu zdrowia Artura i duże postępy w rozwoju Piotrusia,
— za łaskę przystąpienia Maksymiliana do I Komunii św. w Bractwie św. Piusa X,
— za łaskę przystąpienia Kornelii do I Komunii św. w Bractwie św. Piusa X,
— dla pewnej osoby za poprawę więzi z mamą i siostrą,
— dla pewnej osoby za rozpoznanie woli Bożej w pewnej skomplikowanej sprawie,
— za poprawę zdrowia psychicznego pewnej osoby,
— otrzymane łaski, które otrzymali Marta i Tomek,
— za otrzymanie stażu dla Anny,
— za pomyślnie zdany egzamin przez Małgorzatę,
— za przylgnięcie Damiana, jego żony i ich dzieci do Tradycji,
— za sakrament małżęństwa Kingi i Łukasza,
— za opiekę Niepokalanej w sprawach dnia codziennego dla Małgorzaty,
— za wstąpienie Marianny i Marzeny do Rycerstwa Niepokalanej,
— za poczęcie nowego życia i błogosławieństwo dla Magdaleny,
— za szczęśliwe narodziny Antoniego i łaskę jego chrztu św. w Bractwie św. Piusa X,
— za zrozumienie wagi i istoty Mszy św.,
— za pomyślne zdanie licencjatu przez Martynę,
— za uleczenie Ireny z nowotworu,
— za sakrament Chrzestu św. dla Bartosza,
— za łaskę poznania woli Bożej odnośnie zakupu gruntu,
— za szczęśliwe narodziny Leona Franciszka,
— za poprawę zdrowia Tadeusza, który wyszedł ze stanu śpiączki i zaczyna mówić, jeść i pisać,
— za szczęśliwy przebieg operacji Wiesława,
— za szczęśliwy przebieg operacji Bartka,
– za powstające nowe kaplice,
– za posługę księdza Antoniego Myślińskiego w kaplicy Bractwa św Piusa X w Lublinie,
– za pomyślne rozwiązanie trudnej relacji Dominiki i Damiana,
– za poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,
– za nabożeństwo do Niepokalanego Srrca Maryi,
– za łaskę zdrowia dla Gabrieli i jej niedawno urodzonych dzieci,
– za udaną operację pewnej osoby,
– za łaskę sakramentu małżeństwa Marcina i Agnieszki,
– za przyjęcie medalika przez Mariusza,
– za opiekę i pomoc w prowadzeniu firmy przez pewną osobę,
– za pomyślną pogodę i szczęśliwe ukończenie żniw,
– za dobrą śmierć Katarzyny,
– za poprawę w zachowaniu Anny,
– za prawne uregulowanie opieki nad Piotrem,
– za opiekę św. Józefa nad warsztatem pewnej osoby i finansami,
– za miłość i zgodę w rodzinie,
– za pogodzenie sie pewnej osoby z wolą Bożą,
– za udane i owocne wakacje pewnych osób,
– za napisanie pracy licencjackiej za Martynę,
– za szczęśliwe rozwiązanie dla Zuri,
– za szczęśliwe narodziny Marii, pomimo poważnych obaw i problemów zdrowotnych jej mamy,
– za opiekę Niepokalanej w pracy zawodowej Agnieszki oraz jej cierpliwość do pewnej osoby,
– za Kapłana odpowiedzialnego wrocławskiej kaplicy oraz wszystkich jego poprzedników,
– za rodziców i teściów Łukasza,
– za udaną operację, powrót do zdrowia i sił dla Kamila,
– za pomyślną kontrolę gospodarstwa,
– za pomyślną konsultację lekarską u pewnej Rycerki,
– za udaną operację Joanny i czytelną opiekę Niepokalanej,
– za opiekę Maryi i liczne otrzymane łaski,
– za przylgnięcie Tomasza, jego żony i ich dzieci do Tradycji katolickiej,
– za dar życia Heleny,
– za szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie Ewy,
– za szczęśliwy poród dla Aleksandry,
– za dużą poprawę rokowań dla nienarodzonych dzieci Małgorzaty,
– za możliwość pokuty za grzechy,
– za uwolnienie ze skrupułów i poznanie Boga i Niepokalanej i umocnienie w wierze dla rycerki,
– za opiekę Niepokalanej w chorobach pewnej osoby,
– za modlitwę w intencji Mariana, który był na leczeniu odwykowym; nawrócił się i obecnie nie pije,
– za łaskę poznania własnych grzechów i nawrócenia,
– za łaskę szczęśliwego porodu Dominiki i zdrowie matki i dziecka,
– poprawę zdrowia Ryana,
– za 90 lat życia babci Stasi, która stale wskazuje na Niepokalaną jako źródło jej wszystkich sił do kroczenia wąską drogą wiary i krzyża,
– za rodzinę i wszystkie dary, łaski i niewytłumaczalne po ludzku cuda, które dokonały się w niej przez Niepokalaną,
– za dar życia i łaskę uzdrowienia  córki Małgorzaty po ciężkim wypadku oraz za te wszystkie łaski i cuda, którymi dobry Bóg za pośrednictwem Niepokalanej Maryi ją obdarzy w przyszłości, o które usilnie, codziennie się modlimy, ale jeszcze ich nie widzimy,
– za dołączanie Kasi i Janka do Rycerstwa Niepokalanej,
– za otrzymane łaski dla Anny i jej rodziny,
– za poświęcenie kapliczki w pewnym gospodarstwie rolnym,
– za bardzo życzliwe przyjęcie księdza na kolędzie,
– za wszystkie udzielone łaski pewnej rodzinie  za wstawiennictwem Niepokalanej, ojca Wenantego, św. Ekspedyta, św. Józefa i św. Maksymiliana Kolbe,
– za łaskę sakramentu chrztu Eleny Heleny,
– za wszystkie otrzymane łaski i wszelką pomoc Bożą, a szczególnie za niedawno odbytą podróż przez Wiktora,
– za łaskę trzeźwości Marcina oraz za skuteczne narzędzia do walki z nałogiem, a także za powrót do zdrowia,
za szczęśliwe rozwiązanie dla Mileny (urodziła się zdrowa Marcela),
– za okres abstynencji Bartka,
– za pomyślny przebieg operacji u Krzysztofa,
– za poprawę stanu zdrowia Eugeniusza,
– za nieustanną opiekę Maryi i Świętego Józefa pewnej osoby,
– za łaski udzielone Marcie,
– za udział pewnych Rycerek w rekolekcjach wielkopostnych w Zgierzu; we Mszy św. Wszechczasów w Wielki Czwartek oraz w święta Wielkanocne,
– dla pewnej Rycerki za łaskę poznania swoich grzechów,
– za łaskę przystąpienia do sakramentu Bierzmowania przez Michalinę w Bractwie św. Piusa X,
– za łaski, którymi zostały obdarzone Marta i Magdalena, 
– za łaskę nawrócenia Wojciecha i uratowania od śmierci, oraz łaskę odnalezienia Tradycji i Mszy Wszechczasów,
– za szczęśliwą operację Małgorzaty,
– za przeżyte 50 lat i wszystkie otrzymane łaski dla Katarzyny,
– za pomyślny wynik biopsji u Weroniki,
– za codziennie otrzymywane Bogu wiadome łaski,
– za ocalenie Józefa od grożącego mu niebezpieczeństwa,
– za łaskę chrztu św. dla Beniamina,
– za pomyślny przebieg operacji Wiesława,
– za łaski, jakimi została obdarzona rodzina Małgorzaty,
– za znalezienie domu,
– za najpiękniejszy czas w życiu – czas pokuty i nawrócenia,