Intencje dziękczynne

Otrzymaliśmy od kilku osób intencje dziękczynne za otrzymanych wiele łask za pośrednictwem Matki Bożej, w tym za:
— poznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,

— możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy św. wszech czasów,
— możliwość częstej adoracji Najświętszego Sakramentu,
— nawrócenie, dołączenie do Bractwa,
— możliwość codziennego uczestnictwa w prawdziwej Mszy św.,
— możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy wszech czasów i przystępowania do spowiedzi z tradycyjnym nauczaniem w kaplicy Bractwa we Wrocławiu,
— posługę kapłanów Bractwa św. Piusa X,
— możliwość korzystania z posługi kapłanów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej,
— kontynuację dzieła o. Maksymiliana przez Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji,
— jednoznaczne, zgodne z doktryną Kościoła katolickiego, pobożne i mężne nauczanie kapłanów Bractwa św. Piusa X, które podtrzymuje nasze dusze w walce z grzechem i złem tego świata,
— nowe osoby w służbie ołtarza w kaplicach Bractwa św. Piusa X – módlmy się za nich o wytrwanie w tej służbie,
— obecność wszystkich kapłanów i wiernych, którzy przybyli ostatnio do Bractwa,
— nadzwyczajne łaski udzielane w działaniach apostolskich,
— za gorliwych Rycerzy pomagających w rozwijającym się apostolacie M.I.,
— za gorliwe osoby pomagające w apostolacie Rycerstwa Niepokalanej,

— nieprzyjęcie przez sejm ustawy sanitarnej dzielącej Polaków,
— zniesienie restrykcji pandemicznych,
— za udaną operację żony Łukasza oraz, za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwa,
— za łaskę zdrowia dla Zosi, która uległa wypadkowi,
— za łaskę nawrócenia, przylgnięcie do tradycji i opiekę Matki Bożej,
— pomyślne utrzymanie się gospodarstwa rolnego,
— za łaskę spowiedzi, która wiele zmieniła,
— za dodatkową Mszę św. we wrocławskiej kaplicy,
— za poznawanie i zbliżenie do Tradycji, przede wszystkim za łaskę uczestniczenia w Mszy św.
— za spotkanie z rodzicami po latach i dobre relacje,
— za ofiarną i pełną troski posługę kapłanów z warszawskiego przeoratu,
— za łaskę przyjęcia szkaplerza i opiekę Matki Bożej,
— za 45 lat życia i za łaskę wiary,
— za pomoc Niepokalanej w pozytywnym rozwiązaniu pewnej sprawy,
— za pomyślne zakończenie sprawy sądowej,
— za pomyślne zaliczenie sesji egzaminacyjnych Martyny i Anny,
— za przeżyte 70 lat życia Krystyny,
— za przyjęcie sakramentu bierzmowania przez Antosię,
— za siłę i spokój w pokonywaniu trudności przez pewną osobę,
— za zdanie egzaminów przez pewną osobę,
— za uzdrowienie, ustąpienie choroby Pawła i odstąpienie lekarzy od operacji,
— za uczestnictwo pewnych rycerek w rekolekcjach wielkopostnych we Wrocławiu,
— za poprawę zdrowia u Krzysztofa,
— za zrealizowanie praktyk przez Martynę,
— za poprawę stanu zdrowia córki pewnej osoby,
— za rozwój duchowy rycerza znanego Panu Bogu,
— za właściwą diagnozę i powrót do zdrowia po przewlekłej chorobie,
— za szczęśliwe rozwiązanie dla Oli i urodzenie Helenki Dominiki,
— za przyznanie mieszkania Agnieszce,
— za poczęcie dziecka,
— za uratowanie rodziny brata Ryszarda z wypadku,
— za narodzenie Jagody i łaskę chrztu św.,
— za łaskę zdrowia dla dzieci Renaty,
— udział pewnych osób w rekolekcjach wielkopostnych w Częstochowie,
— za wstąpienie Ewy do Rycerstwa Niepokalanej,
— za opiekę nad rodziną Żanety i otrzymane łaski przez ręce Najświętszej Maryi Panny,
— za zerwanie z neokatechumenatem przez Katarzynę i Grzegorza,
— za usunięcie przeszkód stojących na drodze do I Komunii św. w Bractwie, dla Heleny,
— za zsyłanie pomocników do pracy w kluczowych momentach,
— za poprawienie stanu Piotra i nadziei na uregulowanie opieki prawnej nad nim,
— za rozwój i postępy Justynki,
— za zgodę w pewnej rodzinie,
— za cudowną opiekę i interwencje św. Józefa, w miesiącu jemu poświęconym,
— za ratunek w licznych ostatnio awariach sprzętu i odtworzenie straconych danych,
— za apostolstwo cudownego medalika,
— za otrzymane światło i rozwiązanie trudnej sprawy pewnej rodziny,
— za poprawę sytuacji finansowej pewnej rodziny,
— za opiekę Niepokalanej i pokierownie sprawami Jacka oraz za pomyślne ich zakonczenie na chwałę Boga,
— za życie dziecka Piotra i Joanny,
— za niedokonanie aborcji przez Zuri,
— za łaskę szczęśliwego rozwiązania (porodu) dla Nikoli i jej córeczki Oliwii,
— za łaski dla Julity,
— za łaskę porzucenia nałogów przez Wiesława i poprawę jego stanu zdrowia, za poprawę stanu zdrowia Artura i duże postępy w rozwoju Piotrusia,
za łaskę przystąpienia Maksymiliana do I Komunii Świętej w Bractwie św. Piusa X,