O łaskę sakramentu chrztu

Prosimy o łaskę Chrztu św. dla:
– czworga dzieci zmarłej Kaliny,
– Luizy w Tradycji katolickiej,
– syna Dominiki i Mateusza.