O łaski potrzebne dla Kościoła i Polski

Prosimy o modlitwę w nadesłanych intencjach:
— o powrót świętej Mszy Trydenckiej do wszystkich kościołów na świecie,

— o łaski dla księży Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,
— o powołania kapłańskie w Bractwie św. Piusa X oraz o tradycyjne powołania zakonne,
— za kapłanów przybywających do Bractwa św. Piusa X,
— o wyniesienie na ołtarze abp Marcela Lefebvre’a,
— o nawrócenie  kapłanów posoborowych,
— o powołania do ministrantury i do scholi w kaplicach Bractwa,
— o łaski potrzebne dla przedseminarzystów Bractwa św. Piusa X,
— o rozwój misji Bractwa św. Piusa X w Rosji,
— o odpowiednie, nowe miejsce na kaplicę w Olsztynie,

— o opiekę Niepokalanej nad kaplicą w Bielsku-Białej, o ofiarną współpracę wiernych i o dalszy rozwój apostolatu Bractwa na Podbeskidziu,
— o podjęcie przez wiernych z Zagłębia Dąbrowskiego starania w celu ustanowienia kaplicy Bractwa św. Piusa X  w Zagłębiu,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Rawiczu wraz z liczną grupą wiernych  Tradycji,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Piotrkowie Trybunalskim,
— o ustanowienie  kaplicy Bractwa św. Piusa X w Pile,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Płocku,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Inowrocławiu,
— o powstanie kaplicy Bractwa Piusa X w Strzegowie,
— o rozbudowę kaplicy w Zaczerniu,
— o utworzenie apostolatu Bractwa św. Piusa X w Mielcu,
— o rozwój apostolatu bractwa na Kujawach,
— o budowę  kaplicy w Świętochłowicach,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Świdnicy/Wałbrzychu,
— o utworzenie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Brzegu,
— o utworzenie kaplicy w Siemianowicach Śląskich,
— powstanie kaplicy Bractwa w okolicy Marszałek,
— o powstanie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Jastrzębiu,
—o ustanowienie kaplicy Bractwa  św. Piusa X w Wieluniu,
—o ustanowienie kaplicy Bractwa św. Piusa X w Kaliszu,

— o pomyślne dokończenie adaptacji nowego miejsca pod większą kaplicę w Lublinie,
— o nową większą kaplicę Bractwa św. Piusa X w Krakowie,
— o hojnych darczyńców na nowy kościół Bractwa w Warszawie,
— o rozwój apostolatu Bractwa św Piusa X na ziemi szczecińskiej,
— za ministrantów posługujących w kaplicach Bractwa – by przez służbę przy ołtarzu wzrastali w miłości do Pana Boga, Mszy św. i rozwijali cnoty,
— seminarzystów, którzy rozpoczęli formację w  seminarium Bractwa,
— siostry zakonne Bractwa,
— o ustanowienie katolickiej szkoły we Wrocławiu,

— poświęcenie kapliczki Niepokalanej w pewnym gospodarstwie rolnym,
— za walczących o wiarę,
— za Rycerzy Niepokalanej, którzy prowadzą nieustanny apostolat na rzecz zbawienia dusz,
— za wszystkich Rycerzy – o ducha męstwa,
— za osoby nowo przyjęte do M.I.,
— o nawrócenie i dążenie do świętości oraz pełnienie woli Bożej przez wszystkich Polaków,
— o całkowite przylgnięcie do Tradycji dla wiernych i Kapłanów środowisk indultowych,
— o możliwość codziennego uczestniczenia we Mszy św. Wszech czasów w swojej miejscowości,
— o nowe powołania i przejście dobrych Kapłanów do Bractwa św. Piusa X, aby mogli sprawować posługę w każdej diecezji,
— za młode matki, aby Maryja miała je zawsze w swojej opiece i oby za wstawiennictwem Niepokalanej otrzymały od Pana naszego Jezusa Chrystusa wszelkie łaski potrzebne w wykonywaniu ich trudnych obowiązków stanu,
— za matki  w ciąży – o szczególną opiekę Niepokalanej,
— za dla obrońców życia,
— za rodziców, aby w swoich rodzinach żyli zgodnie z wiarą katolicką i w niej wychowywali swoje potomstwo,
— o cnotę męstwa dla Polaków w walce z sodomitami oraz z fałszywą pandemią,
— o uniknięcie dla wiernych katolików przymusowej szczepionki,
— o nawrócenie się Polaków, powstrzymanie groźby wojny oraz wypełnienie żądań Matki Bożej Fatimskiej, w tym nawrócenie i poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,
— o owoce poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Franciszka,
— o łaskę nawrócenia dla skorumpowanych rządzących i globalistów,
— o powrót Europy do chrześcijańskich korzeni i cywilizacji łacińskiej oraz o katolickich przywódców,
— za rządzących w Polsce i na świecie, aby w swojej pracy i służbie kierowali się przykazaniami  Bożymi i pełnili wolę Bożą,
— o polski i katolicki rząd w naszym kraju,
— o uczciwe i sprawiedliwe traktowanie Polaków przez europejski i polski rząd,
— o kierowanie się przykazaniami Bożymi i kościelnymi dla rządzących wszystkich państw na świecie,
— o zaprzestanie wszystkich konfliktów zbrojnych na całym świecie,
— o pokój Chrystusowy na świecie,
— o pokój dla Polski i Polaków,
— ochronę Polski przed wojną pod płaszczem Królowej Polski,
— o rozwiązanie zgodnie z wolą Bożą sprawy migracji zza wschodniej granicy,
— o Boże błogosławieństwo dla obrońców Ojczyzny,
— za kapłanów, siostry zakonne i wiernych Bractwa św. Jozafata na Ukrainie,
— o miłość i prawdę w rodzinach,
— za osoby, które z różnych powodów nie mogą słuchać tradycyjnej Mszy św.,
— o doświadczenie Boga i nawrócenie dla osób promujących aborcję farmakologiczną w internecie,
— o miejsca pracy, miejsca w szpitalach, szkołach i przedszkolach dla Polaków i zaprzestanie dyskryminacji naszego narodu,
— polskiego narodu – o przytomność umysłu i krytycyzm wobec wszechobecnej manipulacji,
— polskiej młodzieży – o łaskę skromności i czystości,
— o ducha męstwa dla wszystkich Rycerzy,
— o Boże błogosławieństwo  dla Polski, o ochronę naszych granic i naszej suwerenności,
— za byłych wiernych, którzy odeszli z Bractwa św. Piusa X i przeszli do indultu,
— możliwość częstszego uczestniczenia we Mszy wszech czasów,
— wszystkich, którzy stracili pracę z powodu tzw. pandemii – o łaskę znalezienie pracy dla nich,
— przedsiębiorców poszkodowanych przez obostrzenia,
— polskich przedsiębiorców i rolników,
— polskich rolników – o łaski dla nich, ochronę ich ziemi, plonów i owoców ich trudu,

— o rozwój edukacji domowej w Polsce,
— działaczy narodowych, by mieli odwagę i wytrwałość w działaniu na rzecz Kościoła oraz Ojczyzny,
— pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i ich rodzin,
— osób bezdomnych,
— osób walczących w obronie dzieci poczętych – o łaskę męstwa oraz by ich walka życie nienarodzonych dzieci przyniosła wiele nawróceń wśród zamieszanych w proceder aborcji,
— osób, które zajmują się zbieraniem, redagowaniem i rozsyłaniem intencji modlitewnych Rycerstwa Niepokalanej,
— o łaski dla uczestników rekolekcji maryjnych,
— polskich przedsiębiorców – o przywrócenie sprzyjających warunkow do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy na polskiej ziemi,
— o łaski dla ks. Raymonda Lillisa, moderatora M.I. w Kanadzie – stwierdzono u niego nowotwór i 8 maja zostanie poddany operacji,
— rolników – o deszcz i obfite urodzaje,
— polskich przedsiębiorców i rolników – o łaskę przetrwania wyniszczającego, trudnego dla nich czasu,
— o wybranie przez Polaków patriotycznego rządu, który w przyszłych działaniach legislacyjnych kierował się będzie Bożym prawem i zadba o swój naród i jego potrzeby,
— o powstrzymanie inwestycji (w tym śmietniska) obok miejsca objawień Matki Bożej, nawrócenie ludzi decyzyjnych oraz o wytrwałość i mądrość dla ludzi broniących Gietrzwałdu,
— o mądrość dla Polaków na czas kampanii wyborczej i wyborów do parlamentu,
— o potrzebne łaski dla Kapłanów w kierowaniu duszpasterstwem we wrocławskiej kaplicy, a także Bolesławcu i Zielonej Górze i o dalszy rozwój na chwałę Bożą,
— o obfity deszcz i pomyślne wykopki i siewy,
— o święte powołania zakonne,
— o święte powołania do zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego,
— o zakończenie wojny na terenie Ziemi Świętej, nawrócenie stron konfliktu oraz modlitwę za dusze jego ofiar,
— o dobrą pogodę dla rolników,
— za rolników,
— o uniknięcie i niedopuszczenie do wojny, w której miałaby uczestniczyć Polska i Polacy,
— o mądre decyzję Polaków w wyborach,
— o opamiętanie się dla rządzących,
— za protestujących,
— dyrekcji i zespołu szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu, w którym nie dokonuje się aborcji, a na który zaczął się zmasowany atak,
— parlamentarzystów, aby podjęli decyzję o ochronie życia poczętego,

— o ochronę naszej Ojczyzny przed wojną,
— o opamiętanie dla tych, którzy  prowokują działania do wciągnięcia Polski do wojny,
— o pokój dla naszej Ojczyzny,