Za dusze zmarłych

Prosimy o modlitwę za dusze:
– w czyśćcu cierpiące zwłaszcza za te, za które nikt się nie modli,
– zmarłych kapłanów, siostry zakonne, wiernych, przyjaciół i dobroczyńców Tradycji,
– zmarłych policjantów, żołnierzy, nauczycieli,
– śp. ks. Piotra,
– śp. ks. Krzysztofa,
– śp. księży: Stanisława i Ludwika,
– śp. Anny – mamy ks. Karola,
– śp. Franciszka i Anny,
– śp. Bolesława, Jadwigi, Eugeniusza, Tadeusza, Wiesławy, Antoniego, Marii, Stanisława, Zdzisława, Kazimierza, Mirosławy, Bogdana,
– śp. Ireny, Stanisława, Joanny,
– śp. Katarzyny,
– śp. Zdzisława,
– śp. Krzysztofa,
– śp. Grzegorza, który zginął w wypadku,
– śp. Krystyny,
– śp. Stanisława,
– przodków Elżbiety,
– śp. Krzysztofa,
– śp. Stanisława, Kazimiery, Jana, Stanisławy, Franciszka, Julianny, Konstancji, Jana, Jerzego, Henryka, Ewy, Józefa, Tadeusza, Henryka,
– śp. Roberta,

– śp. Zofii, która opatrzona ostatnim namaszczeniem, zmarła w wieku 90 lat,
– śp. Łukasza,
– śp. Janinę, Gustawa, Rudolfa,
– śp. Kingi,
– śp. Teresy,
– śp. Stanisławy W.,
– śp. Stanisławy K.
– śp. Janusza, Teresy, Danuty, Teresy, Zbigniewa,
– śp. Adama,
– śp. Janusza,
– śp. Wandy,
– zmarłych: Bolesława, Sabinę, Weronikę, Ewę, Dawida oraz Józefa, Marię, Janinę, Franciszka,
– śp. Ireny,
– śp. Stanisława, Jana, Mariannę, Anielę, Kazimierza, Danutę, Dariusza,
– 11-letnią Jagnę, która popełniła samobójstwo,
– śp. Michała, Jadwigi i członków rodziny Haliny,

– śp. Jacka , Antoniego, Bożeny, Jerzego, Hanny i Teresy,
– śp. Lucjana, Stanisława, Jana,
– śp. Edmunda, Bogdana, Alfredy, Władysława, Andrzeja, Kazimierza, Janiny, Piotra,
– zmarłych z rodziny Iwony i jej męża Jarosława,
– śp Anny, Edwarda, Stefana, Janusza,
– śp. Józefa, Karoliny, Marcina, Jana i Iwony,
– śp. Bożeny,
– śp. Aliny,
– śp. Bożeny,
– śp. Adama i Ireny, Michała i Wiktorii,
– śp. Doroty, Janusza, Zofii, Danuty, Andrzeja, Marzeny, Bogdana, Apoloniusza, Danuty, Eugenii i Jana,

– śp. Fryderyka, Stanisławy, Jana i Aleksandry, Alfreda, Juliana, Zofii,
– śp. Zygmunta, Andrzeja, Lesława, Jana, Julię, Józefa, Henryka i Michała,
– śp. Janusza, Kazimiery, Alberta, Wincentego,
– śp. Kaliny,
– śp. Juliana, Józefa, Leona, Wandy, Teresy, Czesława, Krystyny,
– śp. Juliana, Wandy, Leona, Jadwigi,
– śp. Zofii, Leszka, Zofii, Jana, Stanisława, Wasilisy,
– rodziców i siostry Teresy, teścia Jana, braci męża i zmarłych rodziców chrzestnych, krewnych z rodziny obu stron, zmarłej Zofii, dobrodziejów,

– zmarłych: Mariana,  Ewy,  Stanisława,  Aleksandra,  Józefa,  Aleksandry,  Andrzeja,  Natalii,  Waldemara, Grażyny, rodziców Agnieszki, Bogdanów,
– zmarłych z rodziny Urszuli i jej męża Wiesława,
– zmarłych z rodzin Urszuli i Mateusza,
– zmarłych: Władysława,  Kazimierza, Stefanii, Juliana, Michała,  Anny, Tomka, Sylwestra, Bronisława, Ireneusza,
– zmarłych Marka i Bronisława oraz zmarłych z ich rodzin,

– Józefa, który zmarł bez sakramentów,
– Piotra, który zmarł bez sakramentów,

– apostatów i samobójców, za których nikt się nie modli.