Za dusze zmarłych

Prosimy o modlitwę za dusze:
– w czyśćcu cierpiące zwłaszcza za te, za które nikt się nie modli,
– zmarłych kapłanów, siostry zakonne, wiernych, przyjaciół i dobroczyńców Tradycji,
– zmarłych policjantów, żołnierzy, nauczycieli,
– śp. Franciszka,
– śp. Bolesława, Jadwigi, Eugeniusza, Tadeusza, Wiesławy, Antoniego, Marii, Stanisława, Zdzisława, Kazimierza, Mirosławy, Bogdana,
– śp. Ireny, Stanisława, Joanny,
– śp. Katarzyny,
– śp. Zdzisława,
– śp. Fryderyka, Stanisławy, Jana i Aleksandry, Alfreda, Juliana, Zofii,
– śp. Zygmunta, Andrzeja, Lesława, Jana, Julię, Józefa, Henryka i Michała,
– śp. Janusza, Kazimiery, Alberta, Wincentego,
– śp. Kaliny,
– śp. Juliana, Józefa, Leona, Wandy, Teresy, Czesława, Krystyny,
– śp. Juliana, Wandy, Leona, Jadwigi,
– śp. Zofii, Leszka, Zofii, Jana, Stanisława, Wasilisy,
– rodziców i siostry Teresy, teścia Jana, braci męża i zmarłych rodziców chrzestnych, krewnych z rodziny obu stron, zmarłej Zofii, dobrodziejów,
– zmarłych: Mariana,  Ewy,  Stanisława,  Aleksandra,  Józefa,  Aleksandry,  Andrzeja,  Natalii,  Waldemara, Grażyny, rodziców Agnieszki, Bogdanów,
– zmarłych z rodziny Urszuli i jej męża Wiesława,
– zmarłych z rodzin Urszuli i Mateusza,
– Józefa, który zmarł bez sakramentów,
– apostatów i samobójców, za których nikt się nie modli.