Za dusze zmarłych

Prosimy o modlitwę za dusze:
– w czyśćcu cierpiące zwłaszcza za te, za które nikt się nie modli,
– zmarłych kapłanów, siostry zakonne, wiernych, przyjaciół i dobroczyńców Tradycji,
– zmarłych policjantów, żołnierzy, nauczycieli,
– śp. ks. Piotra,
– śp. ks. Krzysztofa,
– śp. księży: Stanisława i Ludwika,
– księży: Jerzego, Franciszka, Zygmunta,
– śp. Anny – mamy ks. Karola,
– śp. Franciszka i Anny,
– śp. Bolesława, Jadwigi, Eugeniusza, Tadeusza, Wiesławy, Antoniego, Marii, Stanisława, Zdzisława, Kazimierza, Mirosławy, Bogdana,
– śp. Ireny, Stanisława, Joanny,
– śp. Katarzyny,
– śp. Zdzisława,
– śp. Krzysztofa,
– za dusze Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach Wschodnich,
– śp. ks. Romana,
– śp. syna Danuty,
– Hani,
– śp. Pawła,
– śp. Józefy i Jana,
– Daniela,
– śp. Wandy,
– śp. Michała,
– śp. Anny,
– śp. Marka,
– śp. Zofii,
– śp. Przemysława,
– śp. Bożeny,
– Kazimierza i Józefy – zmarłych bez sakramentów świętych,
– śp. Włodzimierza,
– śp. Zdzisława,
– śp. Grażyny,
-śp. Anny, Zofii, Ireny, Wojciecha, Krzysztofa, Tomasza, Urszuli, Antoniego, Reginy,
– śp. Jadwigi,
– Wiktora,
– śp. Łucji i Ewy,
– śp. Helenę,
– śp. Józefa,
– śp. ks. Wojciecha,
– śp. Tomasza,
– śp. Ignacego, Wandy, Marianny, Ignacego, Józefa, Marii, Józefa, Barbary, Gerarda,
– śp. Renaty,
– śp. Walentego,
– śp. Teresy, Krzysztofa, Marii, Jana, Józefa i Jerzego,
– śp. Moniki,
– śp. Juliana, Wandy, Leona, Marianny, Antoniego, Stanisławy, Floriana, Józefa, Kazimierza, Edwarda, Jadwigi, Stanisława, Bolesławy, Leona, Czesławy, Bronisława, Teresy, Stanisława, Szczepana,
– śp. Janusza,
– śp. Łucji,
śp. Krystyny, Ireny oraz Haliny,
– ś
p. Eugeniusza, Ludmiły, Janusza, Wiesława, Romana,
– śp. Zygmunta,
– śp. Tadeusza,
– Władysława,
– Stanisława,
– z rodziny Janusza i Elżbiety,
– wiernych z kaplicy w Zaczerniu,- śp. Czesławy,
– śp. Ireny,
– Dariusza, który zmarł bez sakramentów,
– śp. Zbigniewa,
– Anieli i Jana, Stanisławy i Jana, Józefa, Marii,
– śp. Doroty, Józefa, Anny,
– śp. Bożeny, Heleny, Wacława i Marty, Wacława i Katarzyny, Wacława i Feliksy,
– śp. Stefana,
– śp. Janiny,
– śp. Krystyny,
– mamy Agnieszki,
– śp. Andrzeja – Rycerza z Kanady,
– Jana zmarłego bez spowiedzi świętej,
– śp. Janinę, Stanisława, Wiesława, Mariannę, Antoniego, Rozalię, Jolantę, Cecylię, Zenona, Anielę, Miłosza, Irenę, Ludwika, Henrykę, Pawła,
– śp. Józefa i Danuty,
– śp. Marii,
– śp. Janiny,
– śp. Pawła,
– śp. Marię, Jana, Katarzynę, Franciszka, Marie, Floriana, Annę, Władysława, Kazimierza,  Lidię, Waldemara, Mieczysława, Olimpię, Bogusię,
– śp. Grzegorza, który zginął w wypadku,
– śp. Krystyny,
– śp. Stanisława,
– przodków Elżbiety,
– śp. Krzysztofa,
– śp. Stanisława, Kazimiery, Jana, Stanisławy, Franciszka, Julianny, Konstancji, Jana, Jerzego, Henryka, Ewy, Józefa, Tadeusza, Henryka,
– śp. Roberta,
– śp. Zofii, która opatrzona ostatnim namaszczeniem, zmarła w wieku 90 lat,
– śp. Łukasza,
– śp. Janinę, Gustawa, Rudolfa,
– śp. Kingi,
– śp. Teresy,
– śp. Stanisławy W.,
– śp. Stanisławy K.
– śp. Janusza, Teresy, Danuty, Teresy, Zbigniewa,
– śp. Adama,
– śp. Janusza,
– śp. Wandy,
– zmarłych: Bolesława, Sabinę, Weronikę, Ewę, Dawida oraz Józefa, Marię, Janinę, Franciszka,
– śp. Ireny,
– śp. Stanisława, Jana, Mariannę, Anielę, Kazimierza, Danutę, Dariusza,
– 11-letnią Jagnę, która popełniła samobójstwo,
– śp. Michała, Jadwigi i członków rodziny Haliny,
– śp. Jacka , Antoniego, Bożeny, Jerzego, Hanny i Teresy,
– śp. Lucjana, Stanisława, Jana,
– śp. Edmunda, Bogdana, Alfredy, Władysława, Andrzeja, Kazimierza, Janiny, Piotra,
– zmarłych z rodziny Iwony i jej męża Jarosława,
– śp Anny, Edwarda, Stefana, Janusza,
– śp. Józefa, Karoliny, Marcina, Jana i Iwony,
– śp. Bożeny,
– śp. Aliny,
– śp. Bożeny,
– śp. Adama i Ireny, Michała i Wiktorii,
– śp. Doroty, Janusza, Zofii, Danuty, Andrzeja, Marzeny, Bogdana, Apoloniusza, Danuty, Eugenii i Jana,
– śp. Fryderyka, Stanisławy, Jana i Aleksandry, Alfreda, Juliana, Zofii,
– śp. Zygmunta, Andrzeja, Lesława, Jana, Julię, Józefa, Henryka i Michała,
– śp. Janusza, Kazimiery, Alberta, Wincentego,
– śp. Kaliny,
– śp. Juliana, Józefa, Leona, Wandy, Teresy, Czesława, Krystyny,
– śp. Juliana, Wandy, Leona, Jadwigi,
– śp. Zofii, Leszka, Zofii, Jana, Stanisława, Wasilisy,
– rodziców i siostry Teresy, teścia Jana, braci męża i zmarłych rodziców chrzestnych, krewnych z rodziny obu stron, zmarłej Zofii, dobrodziejów,
– zmarłych: Mariana,  Ewy,  Stanisława,  Aleksandra,  Józefa,  Aleksandry,  Andrzeja,  Natalii,  Waldemara, Grażyny, rodziców Agnieszki, Bogdanów,
– zmarłych z rodziny Urszuli i jej męża Wiesława,
– zmarłych z rodzin Urszuli i Mateusza,
– zmarłych: Władysława,  Kazimierza, Stefanii, Juliana, Michała,  Anny, Tomka, Sylwestra, Bronisława, Ireneusza,
– zmarłych Marka i Bronisława oraz zmarłych z ich rodzin,
– Józefa, który zmarł bez sakramentów,
– Piotra, który zmarł bez sakramentów,
– apostatów i samobójców, za których nikt się nie modli.