Litania do Matki Bożej Bolesnej

Litania do Matki Bożej Bolesnej
ułożona przez papieża Piusa VIII

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas,
Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Ukrzyżowanego,
Matko Bolesna,
Matko płacząca,
Matko stroskana,
Matko opuszczona,
Matko żałosna,
Matko Syna pozbawiona,
Matko mieczem przeszyta,
Matko udręczeniem przygnieciona,
Matko goryczą przesycona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Źródło łez,
Zbiorze mąk wszystkich,
Wzorze cierpliwości,
Opoko stałości,
Kotwico bezpieczeństwa,
Schronienie opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Pogromicielko niewiernych,
Wspomożenie nędznych,
Uzdrowienie chorych,
Umocnienie słabych,
Porcie tonących,
Uciszenie w nawałnicy pokus,
Ucieczko strapionych,
Skarbie wiernych,
Źrenico Proroków,
Podporo Apostołów,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło Dziewic,
Pociecho wdów i sierot,
Radości wszystkich świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz.
Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Wejrzyj na nas, wyzwól nas, wybaw nas od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę naszej śmierci przyczynia się za nami do Twojego Miłosierdzia Przenajświętsza Panna Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę w czasie męki Twojej przeszył miecz boleści. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Odpust
Ojciec św. Pius VIII udzielił odpustu zupełnego we wszystkie piątki całego roku za pobożne odmówienie tej litanii z dodaniem na końcu 1 Wierzę Boga, 3 Zdrowaś, Maryjo i modlitwy Salve, Regina).

Salve Regina
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!