De H. Maximiliaan Maria Kolbe — Stichter van de Militia Immaculatæ

Op 16 oktober 1917 (drie dagen na het zonnewonder in Fatima) stichtte Maximiliaan Kolbe, met toestemming van zijn overste en samen met zes andere priesterstudenten, de Militia Immaculatæ, terwijl hij knielde voor het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel van het Internationaal Serafijns College in Rome.
Op 17 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Pater Maximiliaan door Duitse soldaten gearresteerd. Op 28 mei werd hij naar het concentratiekamp in Auschwitz gebracht. Daar nam hij de plaats in van een familievader, die ter dood was veroordeeld. Hij overleefde elf dagen in een uithongeringsbunker en bereidde de andere ter dood veroordeelde mannen voor om de eeuwigheid in te gaan. Op 14 augustus, de vooravond van Maria ten Hemelopneming, werd hij door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht.

download

De ridderorde van de Onbevlekte Maagd Maria van de Traditionele Observantie

De Militia Immaculatæ, ofwel afgekort M.I., is een Rooms-Katholieke organisatie en beweging voor iedereen — voor mannen en voor vrouwen; voor jongeren en voor ouderen; voor geestelijken en voor leken — en het doel is om zielen uit de strikken van satan te redden. “Het doel van de M.I.”, legde de Poolse Franciscaner pater en grondlegger van de M.I., de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, uit “is om te streven aar de bekering van zondaren, ketters en schismatieken, enz., en in het bijzonder de Vrijmetselaars, evenals voor de heiliging van allen, onder de bescherming en op voorspraak van de Onbevlekte Maagd.”

download