O łaskę porzucenia nałogów

Prosimy o łaskę porzucenia nałogów dla:
– Adama,
– Andrzeja – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Tylera – o uwolnienie z wielu nałogów,
– Przemka – uwolnienie z nałogu internetowego,

– osób zmagających się z nałogami, w tym nałogu internetowego,
– Grzegorza, Łukasza i Wojciecha,
– Lecha – o pokonanie nałogu alkoholowego,
– Artura – o wyjście z uzależnienia narkotykowego,
– Piotra – o łaskę porzucenia hazardu oraz wypracowania cnót potrzebnych do zajęcia się żoną i córką,
– Krzysztofa o uleczenie z nałogu alkoholizmu,
– Piotra – o uzdrowienie z choroby alkoholowej,
– Justyny,
– Waldemara  – o uświadomienia choroby alkoholowej przez niego i wyzwolenie z tego nałogu,

– Jakuba,
– Jarosława,
– Pawła,
– Marty,
– Iwony,
– Mariusza,
Mariusza,
– pewnej osoby,
– Artura i Nikodema,
– Błażeja,  Arkadiusza, Lecha,
– Dawida,
– Grzegorza – o łaskę spowiedzi, trwanie w prawdziwej wierze oraz uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza, Łukasza i Wojciecha – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza – o łaskę trzeźwości i powrót do żony,
– Kamila – o łaskę porzucenia nałogu nikotynowego,
– Wojciecha oraz ojca Patrycji – o uwolnienie z nałogu,
– Macieja – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego oraz innych,
– Grzegorza, Tadeusza i Andrzeja – o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Huberta – o łaskę do zerwania z nałogiem hazardu,
– Wojciecha – o wyjście z alkoholizmu i pojednanie z matką,
– Janka – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego,
– Wiesława – o łaskę wyzwolenia z nałogu nikotynowego,
– Piotra – o łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego,
– Igora, który popadł w nałóg narkotykowy,
– Adama,
– męża Beaty – o łaskę uwolnienia się z nałogów i uzależnień.