O łaskę porzucenia nałogów

Prosimy o łaskę porzucenia nałogów dla:
– Jarosława,
– Marcina,
– Justyny, matki trzech synów – o łaskę porzucenia nałogu alkoholizmu,
– Łukasza,
– Krzysztofa i Magdy,
– członków rodziny pewnej rycerki – o uwolnienie się z nałogu alkoholowego,
– Anny i jej męża – o wyjście z alkoholizmu,
– męża Marii,
– Marka – o porzucenie alkoholizmu i podjęcie pracy,
– syna Ewy,
– Dawida,
– Zofii – o uwolnienie z nałogu nikotynowego,
– Piotra,
– Krzysztofa – o uwolnienie z nałogu alkoholizmu, nawrócenie, zgodę i miłość w jego rodzinie,
– Marcina – o uwolnienie z nałogu alkoholizmu,
– Kornela – o wytrwanie na leczeniu odwykowym,
– Mateusza,
– Daniela – o porzucenie nałogu alkoholowego,
– Grzegorza – o porzucenie nałogu alkoholowego,
– Justyny – o wyjście z nałogu alkoholowego oraz odzyskanie córki Zosi,
– Bartka – o wyjście z nałogu alkoholowego,
– pewnej osoby,
– Magdaleny – o uwolnienie od nałogu alkoholowego,
– Dariusza,
– Żanety,
– Katarzyny – o łaskę uwolnienia od alkoholu,
– Patryka,
– Mariana – o uleczenie z nałogu alkoholizmu i wytrwanie na leczeniu odwykowym,
– Marka – o uwolnienie z nałogu alkoholizmu,
– Urszuli i Marka,
– Marcina z nałogu nieczystości ,
– Michała i Katarzyny,
– Iwony,
– Artura – o łaskę uwolnienia z nałogu nikotynowego,
– Bartosza,
– Tadeusza – o wyjście z alkoholizmu,

– Adama,
– Andrzeja – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Tylera – o uwolnienie z wielu nałogów,
– Przemka – uwolnienie z nałogu internetowego,

– osób zmagających się z nałogami, w tym nałogu internetowego,
– Grzegorza, Łukasza i Wojciecha,
– Lecha – o pokonanie nałogu alkoholowego,
– Artura – o wyjście z uzależnienia narkotykowego,
– Piotra – o łaskę porzucenia hazardu oraz wypracowania cnót potrzebnych do zajęcia się żoną i córką,
– Krzysztofa o uleczenie z nałogu alkoholizmu,
– Piotra – o uzdrowienie z choroby alkoholowej,
– Justyny,
– Waldemara  – o uświadomienia choroby alkoholowej przez niego i wyzwolenie z tego nałogu,

– Jakuba,
– Jarosława,
– Pawła,
– Marty,
– Iwony,
– Mariusza,
Mariusza,
– pewnej osoby,
– Artura i Nikodema,
– Błażeja,  Arkadiusza, Lecha,
– Dawida,
– Grzegorza – o łaskę spowiedzi, trwanie w prawdziwej wierze oraz uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza, Łukasza i Wojciecha – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza – o łaskę trzeźwości i powrót do żony,
– Kamila – o łaskę porzucenia nałogu nikotynowego,
– Wojciecha oraz ojca Patrycji – o uwolnienie z nałogu,
– Macieja – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego oraz innych,
– Grzegorza, Tadeusza i Andrzeja – o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Huberta – o łaskę do zerwania z nałogiem hazardu,
– Wojciecha – o wyjście z alkoholizmu i pojednanie z matką,
– Janka – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego,
– Wiesława – o łaskę wyzwolenia z nałogu nikotynowego,
– Piotra – o łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego,
– Igora, który popadł w nałóg narkotykowy,
– Adama,
– męża Beaty – o łaskę uwolnienia się z nałogów i uzależnień.