O łaskę porzucenia nałogów

Prosimy o łaskę porzucenia nałogów dla:
– osób zmagających się z nałogami, w tym nałogu internetowego,
– Grzegorza – o łaskę spowiedzi, trwanie w prawdziwej wierze oraz uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza, Łukasza i Wojciecha – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Grzegorza – o łaskę trzeźwości i powrót do żony,
– Kamila – o łaskę porzucenia nałogu nikotynowego,
– Wojciecha oraz ojca Patrycji – o uwolnienie z nałogu,
– Macieja – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego oraz innych,
– Grzegorza, Tadeusza i Andrzeja – o łaskę uzdrowienia z alkoholizmu,
– Pawła – o uwolnienie z nałogu alkoholowego,
– Huberta – o łaskę do zerwania z nałogiem hazardu,
– Wojciecha – o wyjście z alkoholizmu i pojednanie z matką,
– Janka – o łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholowego,
– Wiesława – o łaskę wyzwolenia z nałogu nikotynowego,
– Piotra – o łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego,
– Igora, który popadł w nałóg narkotykowy,
– Adama,
– męża Beaty – o łaskę uwolnienia się z nałogów i uzależnień.