“Triumf Niepokalanej” 3/2024

Nowy numer Triumfu Niepokalanej poświęcony zagadnieniu dwóch światów, które ścierają się w naszym życiu; dwóch królestw, z których jedno z nich możemy wybrać dzięki wolnej woli, jaką obdarował nas Pan Bóg.

Przed nami otwierają się dwie drogi: jedna prowadzi do królestwa ducha, królestwa Bożego; druga — do królestwa ciała i mamony. Którą z nich wybierasz każdego dnia? Walka jest trudna.

do pobrania

“Rycerzyk” nr 32

Rozpoczynają się wakacje. Dzieci, postarajcie się je jak najlepiej, zastanawiając się każdego dnia i w każdej sytuacji – czy to, co robię lub chcę robić, spodoba się Panu Bogu? Wtedy na pewno z Boża pomocą unikniecie różnych niebezpieczeństw prowadzących do grzechu.

Zapraszamy dzieci i młodzież do lektury!

Nr 32 do pobrania

“Knight of the Immaculata” No. 37

St. Bonaventure declared the name of Mary “cannot be pronounced without bringing some grace to him who does so devoutly.” The Church links the feast of the Holy Name of Mary with that of her Nativity, celebrating it within the octave of the Nativity. The most holy name of Mary, joined to that of Jesus, possesses a hidden power which puts to flight the demon, and fills the soul of him who utters it in loving faith, with consolation and hope.

Order

Download in pdf

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

Idea intronizacji oparta jest na słowach Pana Jezusa skierowanych do św. Małgorzaty Marii: „Będę panował przez Moje Serce!”. Ma na celu ustanowienie społecznego panowania Najświętszego Serca w społeczeństwie poprzez rodzinę oraz przywrócenie Chrystusa rodzinie i rodziny Chrystusowi. Intronizacja jest odpowiedzią na pytanie: „Co możemy zrobić, by ocalić rodzinę?”.

Intronizacja rozpoczyna się piękną ceremonią. W domu, w obecności kapłana, który przewodniczy ceremonii, rodzina publicznie i uroczyście uznaje Chrystusa za Króla i miłościwego Władcę swego domu. Dokonuje
się to poprzez umieszczenie przez głowę rodziny obrazu lub figury Najświętszego Serca na honorowym miejscu, w głównym pomieszczeniu domu jak na tronie — stąd określenie „intronizacja”.

Po tym uroczystym uznaniu najwyższej władzy Chrystusa Króla nad rodziną, jej członkowie poświęcają się Najświętszemu Sercu. Tym samym, zobowiązują się żyć tak, jakby Najświętsze Serce mieszkało wśród nich, jak niegdyś w Nazarecie, traktując Pana Jezusa jak najbliższego członka rodziny.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-011

O świętych aniołach

Broszura zawiera próbę opisu świata anielskiego, który jest rzeczywistością niezwykłą i bardzo ciekawą.

Opatrzność Boża dała każdemu z nas za towarzysza i opiekuna jednego z potężnych duchów, jakim są aniołowie.

Powinniśmy zatem poznać bliżej ich naturę, potęgę, mądrość, ich stosunek do Boga i do nas ludzi.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-031

 

 

Publikacja jest dostępna w formie audiobooka na popularnej platformie podcastowej: https://open.spotify.com/show/03p3mMw5b2w5GeBpJgTXcE

oraz na youtube:

“Triumf Niepokalanej” 2/2024

W tym numerze Triumfu Niepokalanej chcemy przypomnieć, co spowodowało powołanie do życia potężnej Armii Niepokalanej. Był to ideał, któremu św. Maksymilian był wierny podczas całego życia: „żyję tylko dla dusz i doprowadzenia ich do zbawienia”.
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. Pan Jezus nazywa to swoim nowym przykazaniem. Jak Chrystus nas umiłował? Dał wszystko, aby uratować nasze dusze od wiecznej nędzy i doprowadzić do wiecznej błogości. Musimy więc zadać sobie pytanie: czy miłujemy naszego bliźniego tak, jak On go umiłował? Czy często myślimy o zbawieniu dusz?
Raczej nie. A jeśli życzymy komuś dobrze, często sprowadza się to do zdrowia, dobrego samopoczucia i sukcesu.

do pobrania

 

“Knight of the Immaculata” No. 36

It is difficult to describe the benefits of prayer. “My Lord, teach me what you want me to tell you,” cried St. Margaret Mary. It is a great grace to be able to see God first of all in prayer. This is how the saints pray. As for us, we think of ourselves too often. The saints began with adoration of God. To conceive of prayer as a petition alone is not the whole truth about prayer, but only a small part of it.
Prayer, as understood by the Church and her Most Holy Sons, is not only a humble supplication to God to hear our requests, it is not only the recitation of oral formulas. Prayer is stopping and communing with God.
Prayer, then, is a confidential conversation with God, similar to a conversation between a servant and a master, a disciple and a master, a child and his parents.

Order

Download in pdf

“Rycerzyk” nr 31

W nowym numerze Rycerzyka jak zawsze zamieszczono rozważania dotyczące cnót (tym razem cnoty honoru). Dbałość o honor, godność, odwagę, zachowanie dobrych manier to dzisiaj konieczność. To prawda, będziemy musieli iść drogą “pod prąd”, gdyż w postawach wielu ludzi dominują obecnie wady odpowiadające omawianych w Rycerzyku cnotom.

Młodych Czytelników na pewno zainteresują artykuły dotyczące Wielkanocy oraz Najświętszej Maryi Panny Królowej.

Lekturę uzupełniają zabawy, krzyżówki oraz gry dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy wszystkich rodziców oraz dziadków o propagowanie wśród dzieci i młodszej młodzieży czasopisma Rycerzyk oraz idei Krucjaty.

Zapraszamy dzieci i młodzież do lektury!

Nr 31 do pobrania

“Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej”

Polecamy modlitewnik zawierający koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Nabożeństwo do Boleści Matki Bożej sięga swym początkiem czasów średniowiecza.
Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny (Serwici), którego szczególnym jego celem stało się rozważanie Boleści Maryi i naśladowanie Jej cnót. Przyczynili się oni do rozpowszechnienia nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej oraz ułożyli Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej. W 1724 roku zatwierdził ją papież Benedykt XIII, zaś papieże Benedykt XII, Klemens XII i Klemens XIII nadali jej liczne odpusty.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-30

“Knight of the Immaculata” No. 35

The fundamental disposition of St. Joseph’s soul was one of complete confidence and abandonment to God, which had its source in his faith. No creature, after the Blessed Virgin, has lived as much by faith as St. Joseph. In fact, having spent his whole life within the orbit of the mystery of the Incarnation, he necessarily had to pass through all the obscurities which surrounded the accomplishment of the great mystery. So Joseph needed deep faith, a faith continually nourished by suffering and tempered through anguish.

Order

Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 1/2024

Ecce Ancilla Domini — „Oto ja Służebnica Pańska”. W tych słowach Najświętszej Maryi Panny wyraża się prawda o tym, za kogo sama siebie uważała. Doskonale wiedziała, że jest stworzeniem Bożym, dlatego nawet cień pychy nie mógł skalać Jej Niepokalanego Serca.

Pewnego wybranego już przed wiekami dnia w mieście Nazaret rozpoczęło się dzieło odkupienia. Bóg wysłał jednego ze swoich archaniołów— Gabriela — do Panny
poślubionej Józefowi.

do pobrania

“Rycerzyk” nr 30

W nowym numerze Rycerzyka jak zawsze  zamieszczono rozważania dotyczące cnót (tym razem cnoty uczciwości).

Uczciwość to cecha ludzka, która skłania do postępowania według zasad opartych na przykazaniach Bożych. Te zasady to m.in. wywiązywanie się z danego słowa, poszanowanie cudzej własności, pracowitość i rzetelność.

W numerze znajdziemy także opowiadania: o Trzech Hostiach, Praskim Dzieciątku, a także o święcie Matki Bożej Gromnicznej.

Lekturę uzupełniają zabawy, krzyżówki oraz gry dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy wszystkich rodziców oraz dziadków o propagowanie wśród dzieci i młodszej młodzieży czasopisma Rycerzyk oraz idei Krucjaty.

Zapraszamy dzieci do lektury!

Nr 30 do pobrania

Modlitewnik Cor Mariae

Polecamy kolejny modlitewnik. Tym razem z modlitwami do Serca Maryi. Jego tytuł to Cor Mariae.

Publikacja ta jest niejako kontynuacją modlitewnika Tota Pulchra es Maria.

Zachęcamy do korzystania z modlitw w nim zawartych, by jeszcze bardziej zbliżyć się do Niepokalanego Serca Maryi.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-027b

 

Folder o św. Filomenie

Święta Filomena przez wieki była zapomniana. W XIX wieku odkryto jej grób. Wstawiła się u Boga za nieuleczalnie chorą Pauline Marie Jaricot. Papież Grzegorz XVI widząc jej ciężki stan przyrzekł, że jeżeli Pauline zostanie uzdrowiona, uzna świętość Filomeny. Kobieta cudownie wyzdrowiała, a św. Filomena
w 1837 roku została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona cudotwórczynią XIX wieku. Nabożeństwo  do niej rozpowszechniał św. Pius X oraz św. Jan Vianney.

Elementem pobożności jest sznur św. Filomeny, który godnie noszony pod ubraniem chroni przed zagrożeniami duszy i ciała.

kod publikacji do zamówienia: PF—063

do pobrania

 

“Rycerzyk” nr 29

Nowy numer Rycerzyka na pewno zainteresuje wszystkie dzieci, nie tylko te należące do Krucjaty Eucharystycznej.

W tym numerze, jak zawsze rozważania dotyczące cnót (tym razem cnoty hojności).

Silny charakter i hart ducha można osiągnąć tylko poprzez odmawianie sobie różnych przyjemnych rzeczy i poświęcanie czasu Panu Bogu oraz naszym obowiązkom.

W numerze znajdziemy także piękne opowiadania, np. o św. Stanisławie Kostce, o św. Barbarze, a także o św. Mikołaju, a także krótka wzmianka o św. Łucji. Uzupełnieniem są zabawy, krzyżówki oraz gry dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkich rodziców oraz dziadków o propagowanie wśród dzieci i młodszej młodzieży czasopisma Rycerzyk oraz idei Krucjaty.

Zapraszamy dzieci do lektury!

Nr 29 do pobrania