Featured

Renseignements

Sur notre site Internet (https://militia-immaculatae.org/francais/), vous pouvez commander des livres, des brochures, des magazines, des dépliants. Nous les envoyons gratuitement. Sur chaque page secondaire :

il y a un formulaire de contact à travers lequel vous pouvez passer une commande.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos dons pour les publications que vous avez reçues. Comment faire un don ?

List Ojca Dyrektora nr 15

Pachamama zamiast Maryi? – wezwanie do zadośćuczynienia
Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X wezwał w odpowiedzi na wydarzenia synodu amazońskiego do modlitwy i zadośćuczynienia:
Na niedawnym synodzie dla Amazonii doszło do okropnych scen, podczas których obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów skaziła świątynię Bożą w nowych i szokujących formach.
Powoli coraz bardziej stawało się jasne: Figury nagiej ciężarnej kobiety, które towarzyszyły synodowi, którym wielokrotnie oddawano cześć i które wystawiono w jednym z kościołów mariackich w Rzymie przed Przenajświętszym Sakramentem, przedstawiają Pachamamę, tubylcze bóstwo.


Pater Direktors Brief Nr. 15

Pachamama statt Maria? – Ein Aufruf zur Sühne
Der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. hat im Anschluss an die Amazonassynode zu Gebet und Sühne aufgerufen: „Die jüngste Synode über Amazonien war der Schauplatz abscheulicher Veranstaltungen, bei der der Gräuel götzendienerischer Riten auf nie dagewesene und undenkbare Weise in das Heiligtum Gottes eingedrungen ist.“

Письмо отца-директора № 15

Пачамама вместо Марии? — Призыв к искуплению
После Амазонского Синода Генеральный Настоятель Священнического Братства св. Пия Х призвал к молитве искупления: «Недавно прошедший Синод по Амазонии стал ареной отвратительных событий, кощунственные идолопоклоннические ритуалы проникли в святилище Божье беспрецедентным и немыслимым образом».

Вы можете скачать их здесь

Father Director’s Letter No. 15

Pachamama instead of Maria? — A call to expiation
Following the Amazon Synod, the Superior General of the Priestly Society of St. Pius X called for prayer and expiation: “The recent Synod on Amazonia was the scene of abhorrent events in which the horror of idolatrous rites penetrated the sanctuary of God in an unprecedented and unthinkable way”.

Folder o szkplerzu

Jest dostępny folder o szkaplerzu. Zachęcamy wszystkich Rycerzy do zapoznanaia się z jego treścią.
Szkaplerz jest sakramentalium podarowanym przez samą Matkę Bożą, a więc warto rozpowszechniać o nim wiedzę wśród rodziny i znajomych i zachęcać do przyjmowania go.

do pobrania

Fatima — historia prawdziwa

Autor niniejszej książki, włoski ksiądz Giovanni (Jan) de Marchi IMC, mieszkał w Fatimie w latach 1943–1950. W tym czasie przeprowadził wyczerpujące rozmowy z kluczowymi świadkami wydarzeń fatimskich, m.in. z Ti Marto, ojcem Hiacynty i Franciszka, a także Marią Carreirą, która była obecna w Cova da Iria już podczas objawień 13 czerwca 1917 roku. Osoby te już nie żyją, a ich cenne zeznania zachowały się właśnie dzięki pracy księdza de Marchi.Dodajmy, że treść książki w jej licznych szczegółach była sprawdzana przez siostrę Łucję oraz Ti Marto.
Książka „Fatima — historia prawdziwa” stanowi najważniejszą — obok spisanych wspomnień siostry Łucji — publikację dokumentalnąna temat objawień fatimskich. Jej globalny nakład szacuje się w milionach. Wartość tej publikacji podnoszą dodatkowo dwa istotne aneksy. Pierwszy z nich omawia istotę nabożeństwa pierwszych sobót, zaś drugi przedstawia dowody na to, że nie nastąpiło jeszcze poświęcenie Rosji zgodnie z życzeniem Pana Boga, przekazanym przez Matkę Bożą. Ksiądz de Marchi opublikował swoją pracę po raz pierwszy w 1947 roku. Od tego czasu miało miejsce wiele wydarzeń, które potwierdzają autentyczność i ważność objawień fatimskich.

Zamówienia: Te Deum

Rozdział 11 książki do pobrania w pdf

Rycerzyk Nr 13

Ukazał się nowy numer “Rycerzyka”, pisemka skierowanego do wszystkich dzieci. 
Jest to obecnie bezpłatny kwartalnik wydawany przez Rycerstwo Niepokalanej. Wszystkich pragnących wesprzeć jego wydawanie, prosimy o składanie ofiar do skrzynek znajdujących się przy kącikach M.I. w danej kaplicy. Zachęcamy gorąco do czytania dzieciom tego czasopisma oraz promowania go wśród bliskich i znajomych. Można to czynić przez rozdawanie papierowej wersji lub udostępnianie wersji elektronicznej.  Rycerzyk powinien być  obowiązkową lekturą dziecięcą w każdym polskim i katolickim domu!

Nr 13 do pobrania

Чудотворний Медалик

27 листопада 1830 р. Б. Пречиста Діва Марія з’явилася Катерині Лябуре, яка на той час була кандидаткою
у згромадженні Сестер милосердя св. Вікентія де Поля.
Сестра Лябуре удостоїлася трьох об’явлень Діви Марії
в Rue de Bac 140 у Парижі.
У другому об’явленні Непорочна пояснила Катерині, як викарбувати Чудотворний Медалик за вказаним
зразком, та просила розповсюдити його.

завантажити

Письмо отца-директора № 14

Я рад возможности сказать вам несколько слов сегодня, в 102-ю годовщину основания M.I. Св. Максимилиан Кольбе основал M.I. потому что хотел доверяться лишь Непорочной, ибо Она – победительница во всех духовных сражениях между Богом и дьяволом, которые ему доводилось видеть. Со времени основания Рыцарства Непорочной страдания душ в Церкви и мире умножились. У дьявола осталось мало времени для опустошения, и он, кажется, мобилизовал все свои силы, которые становятся превозмогающими.

Вы можете скачать их здесь

List Ojca Dyrektora nr 14

Po dłuższej przerwie cieszę się, że mogę znowu skierować do Was kilka słów w rocznicę powołania do życia M.I. Właśnie tego dnia przed 102 laty św. Maksymilian Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej, ponieważ w walce duchowej, która rozgrywała się na jego oczach, chciał zaufać tylko Niepokalanej, Zwyciężczyni we wszystkich bitwach Boga. Od tamtego czasu walka o dusze w Kościele i na świecie wciąż coraz bardziej przybiera na sile.