Modlitewnik Cor Mariae

Polecamy kolejny modlitewnik. Tym razem z modlitwami do Serca Maryi. Jego tytuł to Cor Mariae.

Publikacja ta jest niejako kontynuacją modlitewnika Tota Pulchra es Maria.

Zachęcamy do korzystania z modlitw w nim zawartych, by jeszcze bardziej zbliżyć się do Niepokalanego Serca Maryi.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-027b

Folder o św. Filomenie

Święta Filomena przez wieki była zapomniana. W XIX wieku odkryto jej grób. Wstawiła się u Boga za nieuleczalnie chorą Pauline Marie Jaricot. Papież Grzegorz XVI widząc jej ciężki stan przyrzekł, że jeżeli Pauline zostanie uzdrowiona, uzna świętość Filomeny. Kobieta cudownie wyzdrowiała, a św. Filomena
w 1837 roku została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona cudotwórczynią XIX wieku. Nabożeństwo  do niej rozpowszechniał św. Pius X oraz św. Jan Vianney.

Elementem pobożności jest sznur św. Filomeny, który godnie noszony pod ubraniem chroni przed zagrożeniami duszy i ciała.

kod publikacji do zamówienia: PF—063

do pobrania

 

“Rycerzyk” nr 29

Nowy numer Rycerzyka na pewno zainteresuje wszystkie dzieci, nie tylko te należące do Krucjaty Eucharystycznej.

W tym numerze, jak zawsze rozważania dotyczące cnót (tym razem cnoty hojności).

Silny charakter i hart ducha można osiągnąć tylko poprzez odmawianie sobie różnych przyjemnych rzeczy i poświęcanie czasu Panu Bogu oraz naszym obowiązkom.

W numerze znajdziemy także piękne opowiadania, np. o św. Stanisławie Kostce, o św. Barbarze, a także o św. Mikołaju, a także krótka wzmianka o św. Łucji. Uzupełnieniem są zabawy, krzyżówki oraz gry dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkich rodziców oraz dziadków o propagowanie wśród dzieci i młodszej młodzieży czasopisma Rycerzyk oraz idei Krucjaty.

Zapraszamy dzieci do lektury!

Nr 29 do pobrania

“Knight of the Immaculata” No. 34

Although Holy Scripture does not tell us anything about the presentation of the Most Blessed Virgin Mary in the Temple, this belief is based upon evidence authorized by a very ancient Christian tradition, and the Church has given it official recognition by making it the object of a special Marian feast. Our Lady is truly the privileged one among all creatures.

Let us ask Mary, presented in the Temple, to take our poor offering into her maternal hands, to purify and complete it by her offering, so pure, so perfect; to include and hide it in hers, so great and so generous, that being thus purified and renewed, it may be agreeable to God.

Order

Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 4/2023

Kościół pomaga duszom czyśćcowym swym wstawiennictwem, zwłaszcza poprzez Najświętszą Ofiarę. W dniu 2 listopada każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., by powódź łask spłynęła z ołtarzy w jak najpełniejszej mierze i aby jak najwięcej dusz mogło dziś wejść do Nieba.
Ponadto w tym dniu Kościół daje wiernym nieograniczoną liczbę odpustów zupełnych przeznaczonych dla dusz czyśćcowych. Uczyńmy cały listopad miesiącem skutecznej, czynnej miłości do dusz czyśćcowych.
Dusze czyśćcowe otrzymują wielką pociechę od Najświętszej Maryi Panny. Dusze czyśćcowe pocieszane są również przez aniołów, a zwłaszcza przez swoich aniołów stróżów.
Możemy pomóc duszom czyśćcowym poprzez modlitwę, jałmużnę, Mszę św., otrzymane odpusty. Jest to wyraz naszej miłości. Żaden prawdziwie pobożny katolik nie zaniedbuje tego duchowego dzieła miłosierdzia.

do pobrania

Broszura “Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego”

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego jest stowarzyszeniem zakonnym o prostych ślubach publicznych (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa).
Szczególnym celem zgromadzenia jest praktykowanie oraz rozszerzanie nabożeństwa do Boskiego Serca Jezusa, do czego siostry zobowiązują się ślubem w myśl słów św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Serce Jezusa chce być Panem twojego serca, abyś uczyniła Je znanym, czczonym i uwielbionym przez wszystkie dusze, z którymi się stykasz”.
Obowiązkiem sióstr jest modlitwa o powołania kapłańskie oraz o uświęcenie kapłanów.
Celem apostolatu jest uczestnictwo w formacji katolickiej, zwłaszcza dzieci i młodzieży żeńskiej; pomoc w różnorodnym apostolacie księży, szczególnie w nauczaniu katechizmu i formacji doktrynalnej, także poprzez dobrą prasę, nie zapominając o misjach, gdy Opatrzność daje ku temu sposobność.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-029

Folder o zgromadzeniu Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego zostało założone w 1961 roku we Włoszech, przez księdza Basilio Rosatiego, Pasjonistę i gorliwego czciciela Najświętszego Serca.
W 1996 roku, krótko przed swoją śmiercią, ksiądz Basilio powierzył powstałą wspólnotę kapłanowi Bractwa św. Piusa X, księdzu Emanuelowi du Chalard, który został przełożonym sióstr.

Głównym patronem Sióstr Pocieszycielek jest Najświętsze Serce Pana Jezusa, zaś współpatronką Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta.

kod publikacji do zamówienia: PF—062

do pobrania

“Triumf Niepokalanej” 3/2023

Szkaplerz jest trwałym znakiem poświęcenia rodzaju ludzkiego i każdego z nas Niepokalanemu Sercu Maryi, aby to poświęcenie było dla nas zawsze obecne, aby Najświętsza Dziewica była dla nas tą Gwiazdą Morza, która poprzez życiowe burze doprowadza nas szczęśliwie do portu wiecznego zbawienia, do którego zmierzamy.
Zachęcamy wszystkich do przyjęcia szkaplerza i wiernego noszenia go.

do pobrania pdf

 

 

 

 

 

 

 

“Knight of the Immaculata” No. 33

Mary under her most beautiful title and in her most glorious prerogative: Mother of God. This title and prerogative were solemnly proclaimed by the Council of Ephesus, to oppose the Nestorian heresy. Today the Church congratulates Mary for this supreme dignity, which raises her above all other creatures, even to the threshold of infinity, and makes her Queen, not only of men, but also of angels.

 

Order
Download in pdf

“Rycerzyk” nr 28

Nowy numer Rycerzyka na pewno zainteresuje wszystkie dzieci, nie tylko te należące do Krucjaty Eucharystycznej.

Rozpoczęły się wakacje, podczas których dzieci i młodzież może dzielić się zarówno treściami Rycerzyka, jak i samym czasopismem, które jest dostępne w kąciku M.I. w każdej kaplicy.

Patronem tego numeru jest św. Ignacy Loyola, Rycerz i towarzysz Jezusa.

Nr 28 do pobrania

Broszura “Woda święcona i jej znaczenie”

Broszura dotycząca używania wody święconej, jej znaczenia oraz skutków działania dla nas katolików.

Liczne święte sakramentalia, tak jak obfite strumienie łaski, płyną przez Kościół święty dla pokrzepienia i wzmocnienia tych, którzy z nich czerpią. Znaczenie jednego z nich, wody święconej, przedstawiamy w niniejszej broszurce.

Polecamy tę skromną broszurkę, która doczekała się tłumaczeń na kilka języków.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-028

Modlitewnik “Tota Pulchra es Maria”

Polecamy małą książeczkę zawierającą modlitwy do Matki Bożej.

Tytuł: Tota pulchra es Maria (Cała piękna jesteś Maryjo). Zachęcamy do korzystania z książeczki, szczególnie podczas miesiąca maryjnego.

Mamy nadzieję, że ta skromna publikacja będzie pożyteczną dla wszystkich wiernych.

 

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-027

“Rycerzyk” nr 27

 

Nowy numer Rycerzyka na pewno zainteresuje wszystkie dzieci, nie tylko te należące do Krucjaty Eucharystycznej.

W tym numerze św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Kazimierz dają przykłady cnót dla wszystkich starszych dzieci, a piękne opowiadania — dla młodszych.

Zapraszamy dzieci do lektury!

“Knight of the Immaculata” No. 32

The Church teaches us to invoke Mary as Mediatrix of all graces. This title summarizes what the Blessed Virgin is for us, in our relations with her beloved Son: the Mediatrix of grace, of mercy, the treasurer of all the graces which Jesus merited for us.

As Mediatrix, Mary also leads men to Jesus by teaching them the way to her Son and by showing them how to please Him. We are always poor little children incapable of making presentable gifts to God, but Mary our Mother, with maternal delicacy, arranges and embellishes our gifts, our acts, our prayers and sacrifices, and offers them with her own hands to her divine Son.

 

Order
Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 2/2023

Ten numer Triumfu Niepokalanej poświęcony jest bardzo ważnemu zagadnieniu: królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny. Maryja panuje nad wszystkim, jest Władczynią całego wszechświata.

Wielkość, chwała, potęga i majestat Maryi jest taki, że cała natura Ją podziwia i Aniołowie wielbią i czczą, ludzie się upokarzają, Niebo się zadziwia, ziemia się lęka, a piekło drży, trwoży się i rozpacza.

Jak zawsze w numerze opublikowane są także rycerskie informacje z Polski i ze świata.

https://www.youtube.com/watch?v=VB_znvKzWSM&list=PL8E1JJFVhuzphswXtRU70Xsc2nTCr7L9x&index=3