Slovensky

Pochválený buď Ježiš Kristus,

vitajte na slovenskej stránke Rytierstva Nepoškvrnenej T.O., medzinárodnej centrály vo Varšave v Poľsku.

Rytierstvo Nepoškvrnenej (Militia Immaculatæ — M.I.) bolo založené P. Maximiliánom Kolbem dňa 16. decembra 1917 v medzinárodnom františkánskom kolégiu v Ríme.
Tradičná Militia Immaculatæ (Rytierstvo Nepoškvrnenej) bola založená v roku 2000 vo Varšave, v Poľsku, aby zostali plne verní duchu pátra Maximiliána Kolbeho. Vyznáva pravé dedičstvo a učenie jeho zakladateľa, a vyhlasuje jeho vernosť katolíckej viere, čistej a nemennej.
Jednou z podmienok členstva v M.I. je prijatie a nosenie Zázračnej medaily. Zakladateľ M.I. na túto myšlienku prišiel, keď sa vďaka tomuto medailóniku okrem iných obrátil aj Žid Alfonz Ratisbonne.
Hlavným bodom apoštolátu M.I. je rozširovanie Zázračnej medaily a distribúcia publikácií, ktoré vydáva Rytierstvo Nepoškvrnenej.
 

Strelná modlitba M.I.:

“Ó, Mária, bez hriechu počatá, orodujte za nás, ktorí sa k Vám utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Vám neutiekajú, najmä za slobodomurárov a za tých, ktorí sú Vám odporúčaní.” 

Tu na stránke si môžete stiahnuť trakt o Rytierstve M.I. v pdf.
 

Pozývame Vás tiež navštíviť našu FB stránku uvedenú dole, kde nás môžete kontaktovať a objednať si väčšie množstvo traktov zdarma, ako aj posvätených medailónikov Panny Márie, zanechaním odkazu na:

https://www.facebook.com/rytier1830/

In Christo et Maria                         

                                                   +abbé Jozef Hutta

 

 

 

 

pdf