Triumf Niepokalanej

Czasopismo “Triumf Niepokalanej” można otrzymać w kącikach M.I. w kaplicach lub zamówić poprzez formularz dostępny TUTAJ

 

Triumf Niepokalanej 2/2021

„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne.

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2021

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 4/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2020

 

 

 

do pobrania

 

 Triumf Niepokalanej 1/2020

 

 

 

do pobrania

 

 


 

Triumf Niepokalanej 3/2019

 

 

do pobrania

 

 Triumf Niepokalanej 2/2019

 

 

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2019

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2017

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2017

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2017

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej Nr 4/2016

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej Nr 3/2016

 

do pobrania