Triumf Niepokalanej

Czasopismo “Triumf Niepokalanej” można otrzymać w kącikach M.I. w kaplicach lub zamówić poprzez formularz dostępny TUTAJ

 

 Triumf Niepokalanej 1/2022

Zachęcamy do lekatury nowego numeru “Triumfu Niepokalanej”. Zawarte w nim artykuły dotyczą kwestii życia na ziemi, które jest pielgrzymką do Nieba. Lektura tych tekstów jest szczególnie istotna w czasie, gdy rozpoczyna się rok kalendarzowy, co sprzyja refleksji nad swoim życiem. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru oraz przekazywanie go rodzinie, przyjaciołom i znajonym.

do pobrania


Triumf Niepokalanej 4/2021

Najnowszy numer poświęcony jest misjom, jej patronce, św.

Teresie od Dzieciątka Jezusa, a także pierwszemu zadaniu M.I. – nawracaniu dusz.
Wszystkie prace apostolskie zaczynajmy przede wszystkim od naszego uświęcenia. Nie smućmy się, jeśli nie mamy wielu okazji do zewnętrznego apostolstwa. Zawsze, tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, możemy być misjonarzami mocą miłości i pokuty.

do pobrania

 


 

Triumf Niepokalanej 3/2021

Abyśmy mogli godnie wypełniać nasze powołanie Rycerzy Niepokalanej, musimy zadać sobie pytanie, jakimi cechami powinien odznaczać się takowy Rycerz. Odpowiedź na to pytanie powinna być zakotwiczona w rzeczywistości, w której żyjemy. Musi ona uwzględniać czasy i okoliczności, w których przyszło nam istnieć.

Rycerz dzisiejszych czasów musi dążyć do świętości. Im większa nieprawość panuje na świecie, tym większa powinna być osobista świętość tych, którzy z nią walczą. Serce Rycerza musi płonąć żarem miłości do swego Pana i Króla. Taki Rycerz musi być całkowicie oddany służbie swemu Panu.

do pobrania

 


 

Triumf Niepokalanej 2/2021

„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne.

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2021

Szczególne miejsce w  sposobie rządzenia i opiekowania się światem zajmuje Maryja. Ona jest Matką Opatrzności Bożej. Pan Bóg w swojej wszechmądrości wyposażył Ją w środki potrzebne do współdziałania z Opatrznością Bożą w dziele Odkupienia ludzkości i prowadzenia do celu wyznaczonego przez dobrego Boga.
Ta szczególna pozycja Maryi w dziele Opatrzności Bożej opiera się na innym przywileju, jakim wyposażył ją Pan Bóg, mianowicie na wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny.

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 4/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2020

 

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2020

 

 

 

do pobrania

 

 Triumf Niepokalanej 1/2020

 

 

 

do pobrania

 

 


 

Triumf Niepokalanej 3/2019

 

 

do pobrania

 

 Triumf Niepokalanej 2/2019

 

 

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2019

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2018

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 3/2017

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/2017

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej 1/2017

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej Nr 4/2016

 

do pobrania

 Triumf Niepokalanej Nr 3/2016

 

do pobrania