O łaskę poznania i przylgnięcia do Tradycji

Prosimy o łaskę poznania Mszy św. wszech czasów i przylgnięcia do Tradycji katolickiej dla:
– Katarzyny i Michała,
– Małgorzaty Moniki i Marcina oraz Radosława i Piotra wraz z rodzinami,

– Krzysztofa, Michała, Damiana, Tomasza i Bogumiły,
– rodzin Mateusza i Urszuli,
– Agnieszki i Przemysława,
– Małgorzaty, Moniki, Marcina i ich rodzin,
– Mateusza, Wiesława, Martę, Mariannę, Marcina,
– osób bliskich Łukasza,
– Celiny i jej rodziny ,
– Krzysztofa i jego bliskich,
– Marii oraz Aleksandra,
– Małgorzaty,
– Michała i Jakuba,
– Kamili,
– Bogumiły,
– Konrada, Janiny, Jagody, Mirosława, Sylwestra i jego rodziny: Małgorzaty, Bartosza i Szymona,
– Małgorzaty, Bartosza i Szymona,
– Katarzyny i Grzegorza,
– Andrzeja,
– rodziny Magdaleny,
– męża i rodziny Beaty,
– Andrzeja,
– Marianny i Marzeny,
– Krystyny i Stanisława,
– Ewy,