O różne łaski

Prosimy o potrzebne łaski dla:
– Anny (mamy ks. Karola), która 7 października 2022 r. obchodziła swoje setne urodziny,
– ks. Krzysztofa,
– pewnego kapłana,
– ks. Jacka,
– ks. Dariusza,
– księży: Marka, Mariana, Damiana,
– pewnego księdza, aby mógł uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych w Bractwie św. Piusa X,
– Aleksandry – o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w kaplicy Bractwa św. Piusa X,

– Aliny w ciężkiej nieuleczalnej chorobie u kresu jej życia,
– Piotra, żeby powrócił do porzuconej żony i ich trójki dzieci oraz o łaskę dla niego i jego żony Izabeli, aby ich małżeństwo trwało w miłości,
– Ewy – o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– pewnej rodziny – o poświęcenie kapliczki Niepokalanej w ich gospodarstwie rolnym,
– Wiesława, Marka, Dariusza, Artura i ich rodzin,
– Glorii i jej mamy, szczególnie o znalezienie dobrej pracy,
– pewnych trzech rodzin – o zgodę,
– dla Martyny i Anny – o dobrych, katolickich mężów i szczęśliwe rodziny z licznym potomstwem,
– pewnej rodziny Rycerzy – o pomoc Niepokalanej dla w katolickim wychowywaniu dzieci i wpojeniu im cnót,
– rodziny z dwójką dzieci, której mama jest chora na nowotwór z przerzutami,
– pewnej Rycerki – o rozpoznawanie woli Bożej i życie zgodne z nią, a także o łaskę dobrego męża,
– pewnej Rycerki – o szczęśliwe poczęcie i powiększenie rodziny,

– pewnej osoby – o zakończenie sprawy sądowej zgodne z wolą Bożą,
– małżeństwa Małgorzaty i Tomasza – o dobre rozeznanie woli Bożej, 

– Małgorzaty – o dar mądrości i męstwa, o siłę w pokonywaniu trudności,
– matki 11-miesięcznej córeczki Julii Józefy – o jej szybki powrót, 
– Magdaleny i Katarzyny – o szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązania,
– pewnych rodzin – o pełnienie Woli Bożej przez oraz o łaskę znoszenia cierpień z miłości do Boga,
– Joanny i jej dzieci,
– rodziny pewnej Rycerki,

– Barbary, żony i matki – o przetrwanie trudnych chwil i o zdrowie w obliczu drugiego nawrotu choroby nowotworowej,
– Rafała – o łaskę jego powrotu do żony, która opuścił dla innej kobiety,
– pewnej osoby – o rozwiązanie trudnej sprawy w pracy,
– Agnieszki i jej dzieci,
– Wiesławy chorującej na nowotwór,
– pewnej osoby – o dobre rozwiązanie sprawy sądowej,
– pewnej osoby – o znalezienie własnego domu i poukładanie spraw rodzinnych,
– pewnej rodziny – o wybaczenie i pogodzenie, odnowienie relacji,
– pewnej młodej osoby – o jasność umysłu i uleczenie ze stanów depresyjnych; o znalezienie dla niej dobrej pracy i pomyślne zakończenie studiów,
– pewnych osób – o uniknięcie przymusu szczepionki,
– 12-letniej Kingi po stracie ojca,
– 7-letniej Amelii i jej rodziców,
– Adama i Piotra – o łaskę znalezienia dobrych katolickich żon, jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą,
– Dominiki i Damiana – o zgodne z wolą Bożą rozstrzygnięcie ich znajomości,
– Kamili, Bogumiły, Sylwii, Wioli, Mirka, Iwony, Janusza, Urszuli, Bartłomieja, Grażyny, Zofii, Patrycji oraz jej mamy,
– Bogumiły, Sylwii – o ich pojednianie,
– Małgorzaty i całej jej rodziny
– Haliny – o pokój w sercu,
– Haliny – o wytrwałość w postanowieniu,
– Haliny – o cierpliwe znoszenie cierpienia i ufność Panu Bogu w chorobie,
– Jolanty,
– Rity i jej rodziców,
– Pawła zmagającego się z depresją,
– Małgorzaty cierpiącej na depresję – o uporządkowanie jej życia oraz potrzebne łaski dla jej męża i dzieci,
– Jacka w jego trudnej sytuacji rodzinnej,
– Jolanty i Mieczysława – o wspólną modlitwę małżonków,
– Kamila – o łaskę znalezienia żony i założenia rodziny,
– pewnej osoby – o poukładanie spraw w prowadzeniu firmy i jej funkcjonowaniu, uzdrowienia finansów w firmie i domu zgodnie z wolą Bożą, zmianę mieszkania na dom; o znalezienie uczciwych fachowców do remontu,
– osób prowadzących przedszkole z oddziałem specjalnym oraz poradnię dla dzieci niepełnosprawnych,
– Przemysława i jego powrót do rodziny, potrzebne łaski w wytrwaniu w małżeństwie do końca,
– Zofii i Mieczysława – o uzdrowienie ich relacji małżeńskich,
– Łukasza – o rozwiązanie spraw firmowych zgodnie z wolą Bożą oraz o łaskę dobrej, uczciwej i dobrze płatnej pracy,
– pewnych Rycerzy – o łaski wychowawcze i materialne potrzebne do wychowania licznego w przyszłości potomstwa.