O różne łaski

Prosimy o potrzebne łaski dla:
– pewnego kapłana,
– ks. Łukasza,
– ks. Krzysztofa,
– pewnego kapłana,
– ks. Jacka,
– ks. Dariusza,
– księży: Marka, Mariana, Damiana,
– pewnego księdza, aby mógł uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych w Bractwie św. Piusa X,
– księży: Stanisława,  Krzysztofa, Wiktora, Michała,
– ks. Adama,
– ks. Krzysztofa – o cnotę męstwa,
– ks. Sebastiana i ks. Karola,
– za wszystkie osoby obdarowane cudownymi medalikami oraz ulotkami M.I.,
– franciszkanina o. Karola,
– o. Rafała,
– ks. Wiesława,
– ks. Tadeusza,
– ks. Łukasza,
– ks. Marcina,
– pewnego Księdza, który niedawno zrezygnował z posługi w modernistycznych strukturach kościoła, aby odnalazł drogę do Tradycji i prowadził dusze do zbawienia,
– ks. Michała,
– ojca duchowego Grażyny,
– Adama,
– Doroty – o łaskę wytrwałości w podjętym leczeniu,
– potrzebne łaski do zawarcia sakramentu małżeństwa dla Barbary i jej narzeczonego, Adama,
– Piotra – o łaskę przyjęcia I Komunii św. w Tradycji katolickiej i łaskę dla jego Rodziców, aby podjęli taką decyzję,
– Ani – o poprawę relacji w jej małżeństwie,
– Jerzego,
– Agnieszki i jej nienarodzonego dziecka – o łaskę dobrego porodu, o zdrowie dla matki i dziecka,
– Katarzyny i jej nienarodzonego dziecka – o łaskę dobrego porodu, o zdrowie dla matki i dziecka,
– nowonarodzonej Laury,
– rodziny zmarłej Marysi,
– rodziny Ireny w ważnej sprawie – o łaskę ufności Bogu i ze spokojnym sercem przyjęcie Jego woli,
– rodziców Magdaleny i jej samej,
– malutką Wandę, która urodziła się z guzem,
– rodziny Marii – o zgodę,
– Kamila i Marii – o uratowanie ich małżeństwa,
– Anastazji i Konstantego,
– Dawida – o rozeznanie drogi zawodowej,
– pewnej osoby,
– pewnej matki nienarodzonego dziecka,
– Rycerzy, którzy pomagają w apostolacie Rycerstwa Niepokalanej,
– rodziny Ewy – o rozwiązanie konfliktów, pojednanie i miłość w rodzinie,
– Katarzyny i jej rodziny – o wiarę, miłość i zgodę,
– Magdaleny i jej rodziny – o wiarę, miłość i zgodę,
– Marii i Krzysztofa – o łaskę poprawy ich relacji małżeńskiej,
– Barbary, żony i matki trójki dzieci – o łaskę przetrwanie trudnych chwil w obliczu trzeciego nawrotu choroby nowotworowej,
– Rafała,
– Natalii i Adama – o przezwyciężenie kryzysu, jakie przeżywa ich małżeństwo oraz o poprawę relacji między małżonkami,
– Danuty,
– Doroty – o łaskę znalezienia pracy i mieszkania zgodnie z wolą Bożą,
– młodej matki – o wyjście z ataków lęku i paniki i aby mogła częściej widzieć swoją 2-etnią córeczkę; o pełnienie przez nią woli Bożej,
– Wioletty – o łaskę znalezienia godnej pracy,
– rodziny 4-letniej Hani,
– Izabelli,
– Mariana – o łaskę dobrej spowiedzi,
– Marty i Tomasza – o łaskę miłości i  zgody,
– Justyny – o łaskę znalezienie odpowiedniej pracy oraz o dobrego męża,
– pracowników wykonujących pracę u pewnej rodziny,
– pewnej rodziny – o cnotę czystości,
– Piotra,
– Jacka – o znalezienie stałego zatrudnienia,
– Zofii i Małgorzaty – o możliwość częstego uczestniczenie we Mszy św. w kaplicy Bractwa św. Piusa X,
– Małgorzaty – o możliwość uczestnictwa w rekolekcjach maryjnych,
– czworga dzieci Marcina i Heleny,
– Jakuba – o łaskę czystości,
– Franciszka i Zuzanny,
– Macieja,
– Marysi, Natalii, Alicji, Zuzi, Olka, Ady, Maćka i Frania,
– Beaty i Mariusza oraz Martyny i Marcina,
– Danuty – o łaskę zaufania Matce Bożej i poddanie się Jej prowadzeniu w projektach zawodowych, aby były na Bożą chwałę i ku czci Maryi Panny,
– Łukasza, Ireny, Joanny i Marceliny – o wyjaśnienie nieporozumień, poprawę relacji, zgodę i miłość,
– Haliny i Doroty – o nieprzekładanie i pomyślne ustalenie zgodnego z wolą Bożą terminu wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– Jakuba – o pomyślne zdanie matury,
– Adriana,
– Mai i Magdaleny – o łaskę wzajemnego zrozumienia i otwartości oraz dla obu o łaskę wytrwałości,
– Haliny, Doroty i Magdaleny,
– 5,5-letniej Lilii Anastazji – aby zły przykład niepraktykujących rodziców nie zaciążył na jej przyszłości i aby mogła zostać zbawiona,
– Wojciecha, ojca chrzestnego Lilii Anastazji – aby spełnił swój obowiązek i pomógł dziecku do zbawienia,
– pewnej Rycerki – o szczęśliwą i bezpieczną podróż,
– Marioli i Kamila,
– Małgorzaty – o dobrego męża i założenie katolickiej rodziny z licznym potomstwem,
– Magdaleny i Andrzeja – o rozwiązanie problemów zawodowych,
– Marty – o łaskę życia zgodnie z wolą Pana Boga,
– Stefanii, Pauliny i Justyny,
– Stanisława,
– Krzysztofa,
– Magdaleny,
– Małgorzaty i Jerzego,
– Anny, Jerzego Mirosława i Jarosława – o zgodę w ich rodzinach,
– pewnej pary – o łaskę czystej miłości,
– Mai, Magdaleny, Martyny i Anny – o łaskę uczestnictwa w lipcowej pieszej pielgrzymce z Krakowa do Częstochowy,
– Anny – o dobre przygotowanie się i owocne oddanie się Matce Bożej w niewolę,
– Anny – o znalezienie dodatkowej i elastycznej pracy na okres wakacyjny,
– Marcelki i jej rodziców – o potrzebne łaski do przygotowania się do sakramentu chrztu i w przypadku rodziców do sakramentu pokuty, a także o przezwyciężenie wszelkich trudności stojących na przeszkodzie w zawarciu sakramentu małżeństwa,
– Tomasza,
– wnuków Małgorzaty,
– Jerzego,
– pewnej osoby o odbudowanie dobrych relacji w rodzinie, wzajemne przebaczenie oraz zgodę i miłość w rodzinie,
– Doroty,
– Piotra – o łaskę znalezienia pracy,
– rodziny Anny, za ojca zmagającego się z nowotworem, za Annę, jej męża i dzieci,
– rodziny Grzegorza,
– Wojciecha, Anny, Antoniego , Bartosza, Macieja, Jana, Moniki, Aliny, Krystyny – o dobrą spowiedź św. wielkanocną,
– Ireny i Łukasza – o zgodę i przebaczenie w rodzinie,
– Małgorzaty i Jerzego – o pomoc w rozwiązaniu spraw zawodowych,
– Tomka, Grzegorza, Jerzego i Szymona,
– Witolda, Rafała, Romana,
– Małgorzaty – o szczęśliwy poród,
– Bartka – o dalszą abstynencję,
– Krystyny i Marii, Wiktora,
– Małgosi i Łukasza – o łaskę pojednania i przebaczenia,
Katarzyny, Tomasza i Piotra – o pogodzenie się ze śmiercią syna i brata,
– Urszuli – o zapewnienie opieki nad nią,
– Marcina – o łaskę znalezienia pracy,
– Mileny i Mateusza – o łaskę spowiedzi św. i nieodkładanie chrztu dziecka,
– pewnej rodziny – o łaskę miłości,
– dzieci pewnych Rycerzy – o łaskę czystości i skromności oraz wzrost w cnotach,
– Macieja – o pomyślne zdanie matury,
– Wiktora i dla jego najbliższych,
– Faustyny – o łaskę znalezienia męża,
– Cezarego,
– pewnej rodziny – o zgodę,
– rodziny z pięciorgiem dzieci, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, o jej nawrócenie, o uzdrowienie moralne oraz fizyczne jej członków, a także o to, aby znaleźli się ludzie, którzy będą potrafili tej rodzinie pomóc,
– rodziny z czwórką małych dzieci – o nawrócenie, światło Boże dla matki, o rozpoczęcie leczenia przez ojca, o opiekę Maryi nad dziećmi,
– Ewy i Tomasza – o zgodę w ich rodzinie,
– Marcina i jego rodziny – o pogodzenie się z rodzicami,
– Grażyny, żony i matki – badania wykazały podwyższony poziom markerów,
– pewnych dwóch rodzin – o zgodę, jedność i miłość,
– pewnej rodziny – o sumiennych robotników przy budowie domu i pomyślność prac budowlanych; o powrót do dialogu w trudnej sprawie spadkowej i pomyślne rozwiązanie; o szczere wybaczenie wspólnych win,
– Jerzego,
– Pauliny i Tomka,
– Magdaleny,
– Katarzyny, Agaty – o potrzebne łaski w ciężkiej chorobie,
– Klary, Faustyny, Justyny,
– Anny i jej rodziny, Katarzyny z rodziną, Jacka, Marii i jej rodziny, Niny i jej rodziny, Tymona i jego rodziny,
– Katarzyny, która straciła syna,
– Jakuba i jego sympatii – o łaskę czystości,
– pewnej osoby – o poprawę zdrowia i znalezienie skutecznej terapii,
– pewnej rodziny – o poprawę relacji, więzi i zrozumienia pomiędzy rodzicami a dziećmi,
– podopiecznych i pracowników pewnego Domu Pomocy Społecznej, którzy przyjęli i noszą cudowny medalik,
– Małgorzaty – o pracę zgodną z wolą Maryi,
– młodzieży uczonej przez Małgorzatę,
– Moniki i jej rodziny,
– Jerzego i Marty – o stabilizację zawodową dla nich,
– Jagody i Michaliny – o łaskę mądrości dla matek tych dzieci,
– Tomasza i Marty,
– Marty i Magdaleny,
– dla dzieci i wnuków Małgorzaty,
– Antoniny – o łaskę znalezienia stałej pracy,
– Jana – o podejmowanie decyzji zgodnych z wolą Bożą,
– pewnej rodziny – o pomyślne rozwiązanie spraw spadkowych w rodzinie, uniknięcie sporów i konfliktów,
– syna pewnej osoby – o wytrwanie w powołaniu i owocne przyjęcie święceń niższych,
– pewnej osoby – o łaskę znalezienia pracy zgodnej z wolą Bożą,
– dla pewnych Rycerek o łaskę uczestnictwa we Mszy św. Wszechczasów oraz przyjęcia Komunii św. podczas Triduum oraz świąt Wielkanocnych,
– Macieja, Anny, Barbary, Doroty, Katarzyny, Krzysztofa, rodziny Jana i Grażyny, rodziny Mariana i Elżbiety, rodziny Jacka i Patrycji,
– Dawida o łaskę zerwania ze złym towarzystwem, przystąpienie do spowiedzi i Komunii św.,
– Beaty,
– Anny – o jej powrót do męża,
– Mileny – o szczęśliwe rozwiązanie, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla matki i dziecka,
– Sławomira – o znalezienie dobrej pracy,
– Marcina, przykutego do łóżka, z porażeniem czterokończynowym po wypadku – o poddanie się woli Bożej, o cierpliwe znoszenie choroby,
– Iwony i Marcina – o zgodę i uratowanie ich małżeństwa,
– Mieczysława – o znalezienie lekarzy, którzy poprowadzą leczenie,
– Szymona i Jerzego,
– Marty i Tomka.,
– pewnej dziewczyny, która jest w ciąży; dziecko jest zagrożone zabójstwem, matka dziecka nie chce słyszeć o porodzie,
– Dariusza,
– pewnej Rycerki – o zdrowie psychiczne,
– Mateusza – o światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji życiowych,
– ciężko chorej Magdaleny i jej dzieci,
– Dominiki – o szczęśliwy poród,
– rodziny Grzegorza, u którego wykryto tętniaka mózgu – o siły i ufność dla jego żony,
– rodziny Macieja – o cierpliwość, siłę i wytrwałość,
– rodziców Tomka – o siłę i wytrwałość,
– Pauliny i Mateusza,
– Moniki, u której wykryto zmiany nowotworowe,
– pewnej osoby – o zgodę i miłość w rodzinie,
– Jacka,
– Anny, Iwony i Adama,
– Iwony (babci autystycznych bliźniaków) oraz ich rodziców: Małgorzaty i Daniela – o łaskę cierpliwości i wytrwałości w walce o zdrowie chłopców,
– Małgorzaty -aby nie poddawała się w walce o zdrowie psychiczne i fizyczne,
– Iwony i Szymona,
– Macieja, ojca dwójki małych dzieci, który cierpi od lat na depresję, aby podjął leczenie choroby,
– Grażyny i bliskich Macieja -o cierpliwość, siłę i wytrwałość,
– Moniki oraz jej dzieci Antoniego i Franciszka,
– Wojciecha,
– pewnej rodziny – o wyjaśnienie wszystkich nieporozumień oraz zgodę,
– Małgorzaty, która przechodzi psychiczne załamanie podczas rehabilitacji,
– Agnieszki,
– Tomasza,
– Anny – o zawierzenie Bożej Opatrzności i poddanie się woli Pana Boga,
– Jerzego,
– pewnej rodziny,
– chorej Edyty,
– Piotra – o rozeznanie drogi życiowej,
– pewnej rodziny – o łaskę zapewnienia odpowiedniego mieszkania dla powiększającej się rodziny,
– pewnego dziecka,
– Julii i Dawida oraz ich dzieci,
– Jacka i jego narzeczonej,
– Jerzego,
– Marty i Tomka – o łaskę wytrwałej i ufnej codziennej modlitwy dla nich,
– Magdaleny,
– Jerzego – o łaskę rozwiązania spraw rodzinnych,
– Szymona – o odnalezienie drogi życiowej,
– Marzeny i Jana,
– Marysi,
– Marka,
– Małgorzaty i Jerzego,
– Marty, Tomka i Michaliny,
– Pauliny i Tomasza – o dar potomstwa dla nich,
– Marty – o łaski potrzebne w sprawach zawodowych,
– pewnej rodziny,
– Dawida – o łaskę mądrości i roztropności w sprawach zawodowych,
– Wojciecha – o łaskę znalezienia małżonki,
– Patrycji i Pawła – o dar potomstwa dla nich,
– Pauliny – o łaskę założenia rodziny,
– Piotra,
– Janiny,
– pewnej osoby – o światło, rozpoznanie i wypełnienie woli Bożej w pewnej sprawie, Bogu wiadomej,
– Marty i jej męża – za ich małżeństwo i całą rodzinę, aby wytrwali pomimo wielu trudności i różnic pomiędzy nimi i dawali dobry wzór dzieciom,
– Michała – o łaskę znalezienia pracy oraz drogi życiowej,
– żony i dzieci Bartka – o siły fizyczne i psychiczne,
– Michalinki oraz  jej opiekunki  i rodziców,
– pewnej rodziny – o łaskę pojednania,
– osieroconej Marysi – o wyjaśnienie jej sprawy,
– Jana i Zofii,
– Marii i jej rodziny,
– Jolanty i jej rodziny,
– Katarzyny – o dar rozeznania dla niej,
– Grzegorza – o pomyślne rozwiązanie sprawy spadkowej,
– Dawida – o łaskę przystąpienia do sakramentu spowiedzi,
– Tomasza i Dominiki – o uratowanie ich małżeństwa,
– Marka – o miejsce w ośrodku odwykowym i jak najszybsze podjęcie terapii,
– pewnej rodziny – o rozwiązanie kwestii mieszkaniowej zgodnie z wolą Bożą,
– Mileny i Mateusza – o łaskę życia sakramentalnego,  zgodę i miłość dla nich oraz wychowanie dzieci w wierze,
– dwóch córek Sebastiana i Wiolety – o łaskę życia sakramentalnego,
– Anny, o pokonanie towarzyszących jej trudności oraz o opiekę Matki Bożej,
– Marty – o powrót do męża i dzieci i uratowanie jej małżeństwa,
– Mirosława – o łaskę rozwiązania problemu, aby nie stracił pracy,
– Piotra – o znalezienie dobrej pracy,
– Marii,
– pracowników szpitala w Pyskowicach, w którym nie dokonuje się zbrodni dzieciobójstwa, a któremu grozi zamknięcie,
pewnej rodziny,
– Agnieszki, jej znajomej, Grażyny, Dariusza i Taty,
– osoby bliskiej serca Daniela,
– rodziców i teściów Łukasza,
– Zofii i jej rodziny,
– chorego Jana,
– pewnej osoby – o łaskę znalezienia domu rodzinnego oraz pozyskania funduszy na jego zakup,
– pewnych Rycerek  – o postępy w życiu duchowym,
– pewnej rodziny – o łaskę intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w ich rodzinie,
– osób przyczyniających się do powstawania nowych kaplic,
– Urszuli i Mateusza – o znalezienie odpowiedniego domu i pomyślny zakup,
– rodzinę Magdaleny, jej dzieci i męża – aby się zadomowili w Polsce i trwali nadal w tradycyjnej wierze,
– Patryka i Kamili – o łaskę zgody w ich małżeństwie,
– Karoliny i Adama – o łaskę ocalenia ich małżeństwa,
– Macieja, Natalii i Alicji – o wzrastanie w mądrości i łasce Pana Boga,
– Danuty – o łaskę pokory i miłości,
– Haliny i Doroty – o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji,
– za pewne młode Rycerki – o pogłębienie życia duchowego i przylgnięcie całym sercem do Mszy św. wszechczasów,
– Pauliny i jej córki Florentyny – o łaski do przetrwania problemów rodzinnych,
– sędziów rozpatrujących sprawę Pauliny i jej rodziny – o światło Ducha Świętego i wstawiennictwo Niepokalanej oraz jeśli to zgodne z wolą Bożą, wyrok sądu w sprawie był pomyślny dla Pauliny,
– Anny – aby pokonała pokusy oziębłości i lenistwa duchowego,
– Wojciecha,
– Kamila – o łaskę dobrej żony,
– pewnej kobiety – aby z miłością przyjęła dziecko, które nosi pod swoim sercem i nie dała się zwieść pokusom zabicia dziecka,
– pewnej Rycerki – o odwagę i męstwo do przyjmowania i noszenia z radością wszystkich krzyży dnia codziennego,
– pewnej rodziny z Warszawy – o łaskę nawrócenia i uświęcenia, a także o rozwiązanie trudnych problemów rodzinnych zgodnie z wolą Bożą,
– Julii – o pomyślne zaliczenie wszelkich egzaminów i możliwość rozpoczęcia studiów,
– rodziny Jadwigi i Marka,
– Marceli i jej rodziny,
– pewnej rodziny,
– pewnego Rycerza – o łaskę miłości i mądrości w bardzo trudnej sytuacji życiowej,
– Eli oraz Janka,
– Nikodema – o przyjęcie I komunii św. w Kościele tradycji katolickiej,
– Michała i Katarzyny – o łaskę czystości dla nich,
– rodziny pewnego mężczyzny,
– pewnych osób – o poprawę relacji,
– pewnej osoby – o nową pracę zgodną z powołaniem,
– Iwony i Jerzego,
– pewnej Rycerki – o cnotę roztropności i cierpliwości,
– ks. Marka, który pragnie poznać tradycyjną naukę,
– Filipa – o łaskę wytrwania w powołaniu,
– pewnych osób – nawrócenie i sakrament chrztu dla dziecka oraz sakrament małżeństwa,
– zaginionego Łukasza z Gdyni – o szczęśliwe odnalezienie,
– Katarzyny i Bartosza – aby ich małżeństwo było oparte na Bogu i przetrwało wszelkie kryzysy,
– Jerzego – o pomoc Matki Bożej Dobrej Rady w rozwiązaniu spraw zawodowych,
– Jadwigi i Tadeusza – o zgodę i miłość w ich małżeństwie,
– Marcina i jego rodzinę,
– wnuków Małgorzaty – o łaskę czystości,
– Tomasza – o łaskę roztropności oraz potrzebne środki do budowy domu dla rodziny,
– Wandy,
– Kingi i Łukasza,
– Joanny – o łaskę wytrwania oraz jeśli taka wola Boża o uwolnienia od wielomiesięcznego problemu domowego,
– pewnej osoby,
– Małgorzaty – o pokorę i cierpliwość w znoszeniu cierpienia,
– małżeństwa Małgorzaty i Tomasza – o rozeznanie woli Bożej i jej wypełnienie,
– Moniki i Małgorzaty – o łaskę odejścia od różnych zagrożeń duchowych,
– Jerzego – o siły fizyczne i psychiczne w trudnościach zawodowych i osobistych,
– Tomasza – o łaskę stałej pracy,
– Anny, Jerzego, Jarosława i Mirosława – o łaskę pojednania w rodzinie,
– Magdaleny i Grzegorza – o siły fizyczne i psychiczne w wychowywaniu,
– Edyty,
– 40-letniej Angeli (Filipinki; matki czwórki dzieci), u której zdiagnozowano zaawansowaną postać nowotworu,
– Macieja,
– Mariana,
– Kai, Magdaleny i jej rodziny,
– mamę Ali,
– Marty i Tomka – o dobre decyzje w sprawach mieszkaniowych i zawodowych,
– Magdy i Grzeka  – o błogosławieństwo i mądrość w trudach dnia powszedniego,
– rodzinie Ani i Jerzego, Mirosława, Jarosława – o pojednanie w tej rodzinie,
– pewnych młodych ludzi – o łaskę zgody,
– Piotra – o łaskę jedności w rodzinie,
– Grażyny,
– Elżbiety,
– pewnej Rycerki – o łaskę umocnienia w dobrym,
– ciężko chorego na SM Macieja (49 l.), przeżywającego kryzys wiary oraz jego żony, syna i rodziny, o zawierzenie Opatrzności Bożej, pokój duszy, oddanie się Niepokalanej i uzdrowienie, jeżeli taka jest wola Boża,
– 38-letniego Marcina, ojca dwójki małych dzieci, który walczy o życie,
– nastoletniej Oliwii, która chce targnąć się na swoje życie,
– Agnieszki,
– Tomasza – o łaskę rozwiązania trudnej sytuacji finansowej,
– Krystyny i Stanisława – o łaskę cierpliwości w znoszeniu choroby,
– Haliny – o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– Piotra,
– pewnej rodziny o łaskę zerwania z uczestnictwem w NOM,
– Andrzeja, Marianny i Marzeny o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– Mirosława i Anity – o poprawę relacji małżeńskich oraz z dziećmi,
– Macieja – o poprawę zdrowia psychicznego oraz relacji z żoną i córkami,
– Jolanty i Pawła – o poprawę ich relacji małżeńskiej,
– Anny i Stanisława – o łaskę rodzicielstwa,
– Miłosza – o łaskę dobrej żony,
– Weroniki – o łaskę dobrego męża,
– ciężko chorego Michała przeżywającego kryzys wiary oraz jego żony, syna i rodziny – o zawierzenie Opatrzności Bożej oraz pod opiekę Niepokalanej,
– Benjamina,
– Małgorzaty,
– rodziny zmarłego Łukasza,
– córki i syna Anny – o rozeznanie powołania życiowego oraz o zgadzanie się z wolą Bożą w ich życiu,
– Moniki,
– Łukasza – o rozwiązanie problemów zdrowotnych zgodnie z wolą Bożą,
– pewnej osoby będącej w śpiączce,
– pewnych osób – o zgodę i poprawę stosunków pomiędzy przełożonymi i podwładnymi w miejscu pracy,
– pewnego małżeństwa – o siłę do utrzymania dobrych relacji w rodzinie,
– Dawida – o kontynuowanie przerwanej nauki w szkole,
– rodzin Jarosława i Artura – o rozwiązanie trudnych spraw według woli Bożej,
– Dobrawy – o światło i pomoc Ducha Świętego, aby pomimo problemów zdrowotnych dobrze przygotowała się do egzaminu maturalnego i pomyślnie go zdała,
– Marty i Kacpra oraz ich dzieci – o szczególną opiekę w trudnym czasie i bezpieczny dom dla nich,
– Heleny – o odwagę w kontaktach z rówieśnikami,
– pewnej osoby – o odwagę w bronieniu pogardzanych cnót,
– Tobiasza – o prawidłowy rozwój,
– Agaty i Grzegorza – o łaskę rodzicielstwa,
– Roberta,
– Małgorzaty i Marzeny,
– chorej Katarzyny o łaskę wytrwania w cierpieniu, niech Niepokalana przyjmie jej ofiarę na zbawienia wielu dusz,
– pewnej osoby – o rozwiązanie trudnej sprawy,
– Macieja – o naprawę relacji z jedyną córką,
– pewnej matki i jej córki,
– pewnej młodej osoby – o łaskę dobrego męża,
– Adama i Joanny – o uratowanie ich małżeństwa,
– Piotra – o łaskę zdobycia funduszy na zakup mieszkania blisko kaplicy Bractwa, by móc całą rodziną częściej przybywać na Msze św. i nabożeństwa,
– Anny – o pokój ducha i odnalezienie zawodowego powołania,
– Patryka – o pomoc w rozwiązaniu sprawy spadkowej według woli Bożej,
– rodziny Ewy i Michała,
– Marka,
– Marty i Tomasza – o łaskę rodzicielstwa,
– Roberta – o łaskę cierpliwości i roztropności,
– Bożeny – o łaskę pokory i cierpliwości oraz zgadzanie się z wolą Bożą,
– Sylwii i jej rodziny – o rozwiązanie i załatwienie pewnej sprawy według woli Niepokalanej,
– Piotra i Bartosza,
– Patrycji,
– Adrianny, aby nosiła ponownie przyjęty Cudowny Medalik,
– Rafała – o zerwanie z konkubinatem i powrót do swojej rodziny,
– wszystkich pogubionych – o łaski Matki Bożej Dobrej Rady,
– Tomasza i jego rodziny – o znalezienie nowego miejsca zamieszkania, jeśli taka jest wola Boża,
– Bożeny i Piotra oraz ich córki Julii – o przetrwanie ich wspólnoty małżeńskiej,
– Marka – o zdrowy rozwój i posłuszeństwo,
– Marty i Tomasza – o łaskę miłości i mądrości,
– Jerzego – o spokojną pracę dotrwanie do emerytury,
– pewnej osoby – o dotrzymanie zobowiązań adopcji duchowej,
– Renaty – o pomoc Niepokalanej w zbliżających się trudnych sprawach, o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, o wytrwałość w zgadzaniu się z wolą Bożą,
– Barbary i Jacka,
– Klary,
– Agnieszki, Jacka – o łaskę wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej,
– pewnej osoby – o rozpoznanie i wypełnienie woli Bożej w pewnej skomplikowanej sprawie,
– Anny – o porzucenie znajomości z żonatym mężczyzną,
– Martyny – o światło Ducha Świętego podczas pisania pracy licencjackiej,
– Oli i jej rodziców chrzestnych,
– pewnej rodziny – o pojednanie,
– pewnej rodziny – o porozumienie w sprawach spadkowych,
– córki pewnej osoby – o łaskę wytrwałości i pokory w trudnych chwilach,
– Marii, Jana i ich dzieci,
– Maćka i Eweliny – o zgodę małżeńską pomiędzy nimi,
– Seana i Ani – o rozeznanie drogi życiowej dla nich,
– rodziców i rodzeństwo Jagny,
– Ireny o wytrwanie dla niej i jej bliskich, którzy się nią opiekują,
– Aleksandra – o podjęcie właściwej decyzji odnośnie pracy i dalszego życia,
– Małgorzaty, której syn doznał porażenia czterech kończyn – o cnotę pokory i wytrwałości,
– pewnej Rycerki – o łaskę czystości i pokory,
– Adama – o łaskę wytrwania,
– Patryka – o łaskę dobrej spowiedzi,
– wnuczków Iwony: Kasi i Piotrusia,
– rodzinę z czwórką dzieci o pomoc i ochronę pod płaszczem Maryi,
– Neli i jej dziecka,
– rodzin Małgorzaty i Sławomira oraz Joanny i Tomasza,
– Daniela i Wiktora,
– pewnej osoby – o zakończenie sprawy sądowej zgodnie z wolą Bożą,
– rodziny Krzysztofa – o pokój i zgodę,
– Anny i Rafała – o łaskę daru rodzicielstwa,
– Walentego – o cierpliwe znoszenie choroby,
– Sławomira – o łaskę znalezienia pracy,
– Grzegorza – o łaskę pomocy w rozwiązaniu problemów zawodowych w pracy,
– za dwie Rycerki,
– Krystyny – o wszelkie potrzebne łaski,
– małżeństwa Justyny i Marcina,
– rodziny Iwony,
– Martyny – o poprawę zdrowia i ustąpienie zaburzeń, o siłę do zmiany nawyków żywieniowych,
– Joanny,
– pewnego młodego człowieka – o łaskę odkrycia swego powołania; jeśli jego powołaniem jest kapłaństwo – o łaskę Niepokalanej doprowadzenia go do prawdziwego kapłaństwa,
– Marii i jej rodziny,
– pewnego nastolatka, który ma zaburzenia osobowości i próbował popełnić samobójstwo,
– Wioletty, Marty, Marcina, Michała po stracie bliskiej osoby,
– Moniki i Grażyny,
– Bożeny – o cnotę pokory,
– Michała – o łaskę utrzymania stałej pracy i o roztropne podejmowanie życiowych decyzji,
– pewnego Rycerza – o Bożą pomoc w walce z uciążliwymi natręctwami myślowymi oraz skrupułami,
– Stanisława i jego rodzeństwa otoczonego bardzo złym towarzystwem – o zachowanie wiary i czystości,
–  pewnej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem,
– Anny – o wytrwałość w cierpieniu, a jeśli taka wola Boża, o całkowity powrót do zdrowia, oraz za dla całej jej rodziny o potrzebne łaski i opiekę Niepokalanej,
– Ireny,
– Karola, Łukasza, Gniewka, Ariadny, Marianny, Joanny, Julii, Jana,
– Daniela – o siłę do przemiany i wytrwania w cierpieniu,
– pewnej rodziny – o poprawę sytuacji finansowej,
– Aleksandry – o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w kaplicy Bractwa św. Piusa X,
– Rafała i jego narzeczonej Moniki,
– Jolanty i Ryszarda,
– Agnieszki,
– Kamili i jej synka Mikołaja,
– Michała i Patrycji,
– Doroty i Jana,
– Eli i Mariana,
– Janusza i Joanny,
– Mieczysława, Heleny i Marysi,
– Krzysztofa oraz jego żony i dzieci,
– Grzegorza, Agnieszkę i ich dzieci,
– Artura i Janiny – o łaskę pojednania,
– Danuty i Agnieszki – o łaskę mądrości,
– pewnej Rycerki – o łaskę pracy według woli Bożej,
– pewne trzy małżeństwa – o łaskę pojednania,
– pewnej osoby – o rozwiązanie zgodnie z wolą Bożą trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej,
– Magdy, Alicji, Roberta i Marii,
– pewnej rodziny – o łaskę zgody,
– Przemysława i Marty – o łaskę Bożą w ich relacji,
– Mariana i Wiesławy – o zgodę w rodzinie,
– Dariusza,
– Agnieszki i Marcina – o dobre przygotowanie się do małżeństwa,
– Stanisława – o nadzieję i pokój serca,
– Serhija – o dobre przygotowanie się do przejścia na łono Kościoła katolickiego,
– Macieja – o wzrastanie w mądrości i wierze oraz o cnotę czystości,
– Danuty i Serhija – o łaskę czystości w ich relacji oraz rozwój relacji zgodnie z wolą Bożą,
– pewnej osoby – o mądrość, roztropność i uczciwość w decyzjach związanych z prowadzeniem firmy,
– Joanny – o łaskę macierzyństwa,
– Dawida – o sumienną naukę w szkole i zdanie niezaliczonych egzaminów,
– Piotra, żeby powrócił do porzuconej żony i ich trójki dzieci oraz o łaskę dla niego i jego żony Izabeli, aby ich małżeństwo trwało w miłości,
– Wiesława, Marka, Dariusza, Artura i ich rodzin,
– Glorii i jej mamy, szczególnie o znalezienie dobrej pracy,
– pewnych trzech rodzin – o zgodę,
– dla Martyny i Anny – o dobrych, katolickich mężów i szczęśliwe rodziny z licznym potomstwem,
– pewnej rodziny Rycerzy – o pomoc Niepokalanej dla w katolickim wychowywaniu dzieci i wpojeniu im cnót,
– rodziny z dwójką dzieci, której mama jest chora na nowotwór z przerzutami,
– pewnej Rycerki – o rozpoznawanie woli Bożej i życie zgodne z nią, a także o łaskę dobrego męża,
– pewnej Rycerki – o szczęśliwe poczęcie i powiększenie rodziny,
– pewnej osoby – o zakończenie sprawy sądowej zgodnie z wolą Bożą,
– małżeństwa Małgorzaty i Tomasza – o rozeznanie woli Bożej,
– Małgorzaty – o dar mądrości i męstwa, o siłę w pokonywaniu trudności,
– matki Julii Józefy,
– pewnych rodzin – o pełnienie Woli Bożej przez oraz o łaskę znoszenia cierpień z miłości do Boga,
– Joanny i jej dzieci,
– rodziny pewnej Rycerki,
– Barbary, żony i matki – o przetrwanie trudnych chwil i o zdrowie w obliczu drugiego nawrotu choroby nowotworowej,
– Rafała – o łaskę jego powrotu do żony, którą opuścił dla innej kobiety,
– pewnej osoby – o rozwiązanie trudnej sprawy w pracy,
– Agnieszki i jej dzieci,
– Wiesławy chorującej na nowotwór,
– pewnej osoby – o dobre rozwiązanie sprawy sądowej,
– pewnej osoby – o znalezienie własnego domu i poukładanie spraw rodzinnych,
– pewnej rodziny – o wybaczenie i pogodzenie, odnowienie relacji,
– pewnej młodej osoby – o jasność umysłu i uleczenie ze stanów depresyjnych; o znalezienie dla niej dobrej pracy i pomyślne zakończenie studiów,
– Kingi po stracie ojca,
– Amelii i jej rodziców,
– Adama i Piotra – o łaskę znalezienia dobrych katolickich żon, jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą,
– Dominiki i Damiana – o zgodne z wolą Bożą rozstrzygnięcie ich znajomości,
– Kamili, Bogumiły, Sylwii, Wioli, Mirka, Iwony, Janusza, Urszuli, Bartłomieja, Grażyny, Zofii, Patrycji oraz jej mamy,
– Bogumiły, Sylwii – o ich pojednanie,
– Małgorzaty i całej jej rodziny
– Haliny – o pokój w sercu,
– Haliny – o wytrwałość w postanowieniu,
– Haliny – o cierpliwe znoszenie cierpienia i ufność Panu Bogu w chorobie,
– Jolanty,
– Rity i jej rodziców,
– Pawła zmagającego się z depresją,
– Małgorzaty cierpiącej na depresję – o uporządkowanie jej życia oraz potrzebne łaski dla jej męża i dzieci,
– Jacka w jego trudnej sytuacji rodzinnej,
– Jolanty i Mieczysława – o wspólną modlitwę małżonków,
– Kamila – o łaskę znalezienia żony i założenia rodziny,
– pewnej osoby – o poukładanie spraw w prowadzeniu firmy i jej funkcjonowaniu, uzdrowienia finansów w firmie i domu zgodnie z wolą Bożą, zmianę mieszkania na dom; o znalezienie uczciwych fachowców do remontu,
– osób prowadzących przedszkole z oddziałem specjalnym oraz poradnię dla dzieci niepełnosprawnych,
– Przemysława i jego powrót do rodziny, potrzebne łaski w wytrwaniu w małżeństwie do końca,
– Zofii i Mieczysława – o uzdrowienie ich relacji małżeńskich,
– Łukasza – o rozwiązanie spraw firmowych zgodnie z wolą Bożą oraz o łaskę dobrej i uczciwej pracy,
– pewnych Rycerzy – o łaski wychowawcze i materialne potrzebne do wychowania licznego w przyszłości potomstwa.