O różne łaski

Prosimy o potrzebne łaski dla:
– pewnego kapłana,
– ks. Łukasza,

– ks. Krzysztofa,
– pewnego kapłana,
– ks. Jacka,
– ks. Dariusza,
– księży: Marka, Mariana, Damiana,
– pewnego księdza, aby mógł uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych w Bractwie św. Piusa X,
– księży: Stanisława,  Krzysztofa, Wiktora, Michała,
– ks. Adama,
– ks. Krzysztofa – o cnotę męstwa,
– za wszystkie osoby obdarowane cudownymi medalikami oraz ulotkami M.I.,

– za pewne młode Rycerki – o pogłębienie życia duchowego i przylgnięcie całym sercem do Mszy św. wszechczasów,
– franciszkanina o. Karola,
– Edyty,
– 40-letniej Angeli (Filipinki; matki czwórki dzieci), u której zdiagnozowano zaawansowaną postać nowotworu,
– Macieja,
– Mariana,
– Kai, Magdaleny i jej rodziny,
– Galiny – o szczęśliwy poród,
– mamę Ali,

– Marty i Tomka – o dobre decyzje w sprawach mieszkaniowych i zawodowych,
– Magdy i Grzeka  – o błogosławieństwo i mądrość w trudach dnia powszedniego,
– rodzinie Ani i Jerzego, Mirosława, Jarosława – o pojednanie w tej rodzinie,
– pewnych młodych ludzi – o łaskę zgody,
– Piotra – o łaskę jedności w rodzinie,
– Grażyny,
– Elżbiety,
– pewnej Rycerki – o łaskę umocnienia w dobrym,
– ciężko chorego na SM Macieja (49 l.), przeżywającego kryzys wiary oraz jego żony, syna i rodziny, o zawierzenie Opatrzności Bożej, pokój duszy, oddanie się Niepokalanej i uzdrowienie, jeżeli taka jest wola Boża,
– 38-letniego Marcina, ojca dwójki małych dzieci, który walczy o życie,
– nastoletniej Oliwii, która chce targnąć się na swoje życie,
– Agnieszki,

– umierającej pewnej osoby,
– Zuri – o szczęśliwy poród jej dziecka,
– Tomasza – o łaskę rozwiązania trudnej sytuacji finansowej,
– Krystyny i Stanisława – o łaskę cierpliwości w znoszeniu choroby,
– Marii – o łaskę donoszenia i urodzenia zdrowego dziecka,
– Haliny – o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– Piotra,
– pewnej rodziny o łaskę zerwania z uczestnictwem w NOM,
– pewnych osób o łaskę uczestnictwa we Mszy Wszechczasów w Częstochowie w maju,
– Andrzeja, Marianny i Marzeny o łaskę wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej,
– Karoliny o pomyślne zdanie egzaminów ósmoklasisty,
– Mirosława i Anity o poprawę relacji małżeńskich oraz z dziećmi,
– Macieja o poprawę zdrowia psychicznego oraz relacji z żoną i córkami,
– Jolanty i Pawła – o poprawę ich relacji małżeńskiej,
– Anny i Stanisława – o łaskę rodzicielstwa,
– Miłosza -o łaskę dobrej żony,
– Weroniki -o łaskę dobrego męża,
– cięzko chorego Michała przeżywającego kryzys wiary oraz jego żony, syna i rodziny – o zawierzenie Opatrzności Bożej oraz pod opiekę Niepokalanej,
– Benjamina,

– Małgorzaty,
– rodziny zmarłego Łukasza,
– córki i syna Anny – o rozeznanie powołania życiowego oraz o zgadzanie się z wolą Bożą w ich życiu,
– Moniki,
– Łukasza – o rozwiązanie problemów zdrowotnych zgodnie z wolą Bożą,
– Oli przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
– pewnej osoby będącej w śpiączce,
– pewnych osób – o zgodę i poprawę stosunków pomiędzy przełożonymi i podwładnymi w miejscu pracy,
– pewnego małżeństwa – o siłę do utrzymania dobrych relacji w rodzinie,
– pewnej rodziny o podjęcie słusznej decyzji zgodnej z wolą Bożą w sprawie zakupu gruntu,
– Dawida – o kontynuowanie przerwanej nauki w szkole,
– rodzin Jarosława i Artura – o rozwiązanie trudnych spraw według woli Bożej,
– Dobrawy – o światło i pomoc Ducha Świętego, aby pomimo problemów zdrowotnych dobrze przygotowała się do egzaminu maturalnego i pomyślnie go zdała,
– Marty i Kacpra oraz ich dzieci – o szczególną opiekę w trudnym czasie i bezpieczny dom dla nich,
– Heleny – o odwagę w kontaktach z rówieśnikami,
– pewnej osoby – o odwagę w bronieniu pogardzanych cnót,
– Tobiasza – o prawidłowy rozwój,
– Agaty i Grzegorza – o łaskę rodzicielstwa,
– Roberta,
– Małgorzaty i Marzeny,
– Laury – o łaskę przyjęcia I Komunii św.,
– chorej Katarzyny o łaskę wytrwania w ciepieniu, niech Niepokalana przyjmie jej ofiarę na zbawienia wielu dusz,
– Małgorzaty – o łaskę napisania pracy magisterskiej,
– pewnej osoby – o rozwiązanie trudnej sprawy,
– Macieja – o naprawę relacji z jedyną córką,
– pewnej matki i jej córki,
– pewnej młodej osoby – o łaskę dobrego męża,
– Adama i Joanny – o uratowanie ich małżeństwa,
– Piotra – o łaskę zdobycia funduszy na zakup mieszkania blisko kaplicy Bractwa, by móc całą rodziną częściej przybywać na Msze św. i nabożeństwa,
– Anny Jerzego Jarosława i Mirosława – o pojednanie w rodzinie,
– Wandy – o przyznanie miejsca w przedszkolu,
– pewnej rodziny z Warszawy – o zgodę i rozwiązanie wszelkich problemów,
– Anny – o znalezienie dobrej pracy na okres wakacyjny,
– Anny – o możliwość pójścia w pieszej pielgrzymce do Częstochowy w tym roku,
– Anny – o pokój ducha i odnalezienie zawodowego powołania.
– Patryka – o pomoc w rozwiązaniu sprawy spadkowej według woli Bożej,
– rodziny Ewy i Michała,
– Marka,
– Marty i Tomasza – o łaskę rodzicielstwa,
– Roberta – o łaskę cierpliwości i roztropności,
– Bożeny – o łaskę pokory i cierpliwości oraz zgadzanie się z wolą Bożą,
– Sylwii i jej rodziny – o rozwiązanie i załatwienie pewnej sprawy według woli Niepokalanej,
– Piotra i Bartosza,
– Patrycji,
– pewnej rycerki, która w marcu została obdarzona łaska poczęcia – o opiekę Matki Bożej i św. Józefa,
– Adrianny, aby nosiła ponownie przyjęty Cudowny Medalik,
– Rafała – o zerwanie z konkubinatem i powrót do swojej rodziny,
– wszystkich pogubionych – o łaski Matki Bożej Dobrej Rady,
– Tomasza i jego rodziny – o znalezienie nowego miejsca zamieszkania, jeśli taka jest wola Boża,
– Bożeny i Piotra oraz ich córki Julii – o przetrwanie ich wspólnoty małżeńskiej,
– Marka – o zdrowy rozwój i posłuszenstwo,
– Marty i Tomasza o miłość i mądrość,
– Jerzego – o spokojną pracę dotrwanie do emerytury,
– pewnej ososby – o dotrzymanie zobowiązań adopcji duchowej,
– Renaty – o pomoc Niepokalanej w zbliżających się trudnych sprawach, o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, o wytrwałość w zgadzaniu się z wolą Bożą,
– Barbary i Jacka,
– Klary,
– Agnieszki, Jacka – o łaskę wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej,
– pewnej ososby – o rozpoznanie i wypełnienie woli Bożej w pewnej skomplikowanej sprawie,
– Anny – o porzucenie znajomości z żonatym mężczyzną,
– Martyny – o światło Ducha Świętego podczas pisania pracy licencjackiej,
– Oli i jej rodziców chrzestnych,
– pewnej rodziny – o pojednanie,
– pewnej rodziny – o porozumienie w sprawach spadkowych,
– córki pewnej osoby – o łaskę wytrwałości i pokory w trudnych chwilach,
– Marii, Jana i ich dzieci,
– Maćka i Eweliny – o zgodę małżeńska pomiędzy nimi,
– Seana i Ani – o rozeznanie drogi życiowej dla nich,
– Ewy – o szczęśliwy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie,
– rodziców i rodzeństwo Jagny,
– Ireny o wytrwanie dla niej i jej bliskich, którzy się nią opiekują,
– Aleksandra – o podjęcie właściwej decyzji odnośnie pracy i dalszego życia,
– Małgorzaty, której syn doznał porażenia czterech kończyn – o cnotę pokory i wytrwałości,
– pewnej Rycerki – o łaskę czystości i pokory,
– Adama – o łaskę wytrwania,
– Patryka o dobrą spowiedź,
– wnuczków Iwony: Kasi i Piotrusia,
– rodzinę z czwórką dzieci o pomoc i ochronę pod płaszczem Maryi,

– Neli i jej dziecka,
– rodzin Małgorzaty i Sławomira oraz Joanny i Tomasza,
– Daniela i Wiktora,
– pewnej osoby – o zakończenie sprawy sądowej zgodnie z wolą Bożą,
– rodziny Krzysztofa – o pokój i zgodę,
– Anny i Rafała – o łaskę daru rodzicielstwa,
– Walentego – o cierpliwe znoszenie choroby,
– Sławomira – o łaskę znalezienia pracy,
– Grzegorza – o łaskę pomocy w rozwiązaniu problemów zawodowych w pracy,
– za dwie Rycerki,
– Krystyny – o wszelkie potrzebne łaski,
– małżeństwa Justyny i Marcina,
– rodziny Iwony,
– Martyny – o poprawę zdrowia i ustąpienie zaburzeń, o siłę do zmiany nawyków żywieniowych,
– Joanny,
– pewnego młodego człowieka – o łaskę odkrycia swego powołania; jeśli jego powołaniem jest kapłaństwo – o łaskę Niepokalanej doprowadzenia go do prawdziwego kapłaństwa,
– Marii i jej rodziny,
– pewnego nastolatka, który ma zaburzenia osobowości i próbował popełnić samobójstwo,
– Anny – o łaskę znalezienia pracy,
– Wioletty, Marty, Marcina, Michała po stracie bliskiej osoby,
– Moniki i Grażyny,
– Bożeny – o cnotę pokory,
– Michała – o łaskę utrzymania stałej pracy i o roztropne podejmowanie życiowych decyzji,
– pewnej Rycerki – o poprawę więzi z mamą i siostrą,
– pewnego Rycerza – o Bożą pomoc w walce z uciążliwymi natręctwami myślowymi oraz skrupułami,
– Stanisława i jego rodzeństwa otoczonego bardzo złym towarzystwem – o zachowanie wiary i czystości,
–  pewnej rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem,
– Anny – o wytrwałość w cierpieniu, a jeśli taka wola Boża, o całkowity powrót do zdrowia, oraz za całą rodzinę – o potrzebne łaski i opiekę Niepokalanej,
– Ireny,
– Karola, Łukasza, Gniewko, Ariadny, Marianny, Joanny, Julii, Jana,
– Daniela – o siłę do przemiany i wytrwania w cierpieniu,
– pewnej rodziny – o poprawę sytuacji finansowej,
– Aleksandry – o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w kaplicy Bractwa św. Piusa X,
– Rafała i jego narzeczonej Moniki,

– Jolanty i Ryszarda,
– Agnieszki,
– Kamili i jej synka Mikołaja,
– Michała i Patrycji,
– Doroty i Jana,
– Eli i Mariana,
– Janusza i Joanny,
– Mieczysława, Heleny i Marysi,
– Krzysztofa oraz jego żony i dzieci,
– Grzegorza, Agnieszkę i ich dzieci,
– Artura i Janiny – o łaskę pojednania,
– Danuty i Agnieszki – o łaskę mądrości,
– pewnej Rycerki – o łaskę pracy według woli Bożej,
– pewne trzy małżeństwa – o łaskę pojednania,
– pewnej osoby – o rozwiązanie zgodnie z wolą Bożą trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej,
– Magdy, Alicji, Roberta i Marii,
– Dariusza – o pomyślne zdanie egzaminów oraz ukończenie studiów dziennikarskich,
– pewnej rodziny – o łaskę zgody,
– Przemysława i Marty – o łaskę Bożą w ich relacji,
– Mariana i Wiesławy – o zgodę w rodzinie,
– Dariusza,
– Agnieszki i Marcina – o dobre przygotowanie się do małżeństwa,
– Stanisława – o nadzieję i pokój serca,
– Serhija – o dobre przygotowanie się do przejścia na łono Kościoła katolickiego,
– Macieja – o wzrastanie w mądrości i wierze oraz o cnotę czystości,
– Danuty i Serhija – o łaskę czystości w ich relacji oraz rozwój relacji zgodnie z wolą Bożą,
– pewnej osoby – o mądrość, roztropność i uczciwość w decyzjach związanych z prowadzeniem firmy,
– Joanny – o łaskę macierzyństwa,
– Dawida – o sumienną naukę w szkole i zdanie niezaliczonych egzaminów,
– Piotra, żeby powrócił do porzuconej żony i ich trójki dzieci oraz o łaskę dla niego i jego żony Izabeli, aby ich małżeństwo trwało w miłości,
– pewnej rodziny – o poświęcenie kapliczki Niepokalanej w ich gospodarstwie rolnym,
– Wiesława, Marka, Dariusza, Artura i ich rodzin,
– Glorii i jej mamy, szczególnie o znalezienie dobrej pracy,
– pewnych trzech rodzin – o zgodę,
– dla Martyny i Anny – o dobrych, katolickich mężów i szczęśliwe rodziny z licznym potomstwem,
– pewnej rodziny Rycerzy – o pomoc Niepokalanej dla w katolickim wychowywaniu dzieci i wpojeniu im cnót,
– rodziny z dwójką dzieci, której mama jest chora na nowotwór z przerzutami,
– pewnej Rycerki – o rozpoznawanie woli Bożej i życie zgodne z nią, a także o łaskę dobrego męża,
– pewnej Rycerki – o szczęśliwe poczęcie i powiększenie rodziny,

– pewnej osoby – o zakończenie sprawy sądowej zgodnie z wolą Bożą,
– małżeństwa Małgorzaty i Tomasza – o rozeznanie woli Bożej, 

– Małgorzaty – o dar mądrości i męstwa, o siłę w pokonywaniu trudności,
– matki Julii Józefy, 
– pewnych rodzin – o pełnienie Woli Bożej przez oraz o łaskę znoszenia cierpień z miłości do Boga,
– Joanny i jej dzieci,
– rodziny pewnej Rycerki,

– Barbary, żony i matki – o przetrwanie trudnych chwil i o zdrowie w obliczu drugiego nawrotu choroby nowotworowej,
– Rafała – o łaskę jego powrotu do żony, która opuścił dla innej kobiety,
– pewnej osoby – o rozwiązanie trudnej sprawy w pracy,
– Agnieszki i jej dzieci,
– Wiesławy chorującej na nowotwór,
– pewnej osoby – o dobre rozwiązanie sprawy sądowej,
– pewnej osoby – o znalezienie własnego domu i poukładanie spraw rodzinnych,
– pewnej rodziny – o wybaczenie i pogodzenie, odnowienie relacji,
– pewnej młodej osoby – o jasność umysłu i uleczenie ze stanów depresyjnych; o znalezienie dla niej dobrej pracy i pomyślne zakończenie studiów,
– pewnych osób – o uniknięcie przymusu szczepionki,
– Kingi po stracie ojca,
– Amelii i jej rodziców,
– Adama i Piotra – o łaskę znalezienia dobrych katolickich żon, jeżeli jest to zgodne z wolą Bożą,
– Dominiki i Damiana – o zgodne z wolą Bożą rozstrzygnięcie ich znajomości,
– Kamili, Bogumiły, Sylwii, Wioli, Mirka, Iwony, Janusza, Urszuli, Bartłomieja, Grażyny, Zofii, Patrycji oraz jej mamy,
– Bogumiły, Sylwii – o ich pojednianie,
– Małgorzaty i całej jej rodziny
– Haliny – o pokój w sercu,
– Haliny – o wytrwałość w postanowieniu,
– Haliny – o cierpliwe znoszenie cierpienia i ufność Panu Bogu w chorobie,
– Jolanty,
– Rity i jej rodziców,
– Pawła zmagającego się z depresją,
– Małgorzaty cierpiącej na depresję – o uporządkowanie jej życia oraz potrzebne łaski dla jej męża i dzieci,
– Jacka w jego trudnej sytuacji rodzinnej,
– Jolanty i Mieczysława – o wspólną modlitwę małżonków,
– Kamila – o łaskę znalezienia żony i założenia rodziny,
– pewnej osoby – o poukładanie spraw w prowadzeniu firmy i jej funkcjonowaniu, uzdrowienia finansów w firmie i domu zgodnie z wolą Bożą, zmianę mieszkania na dom; o znalezienie uczciwych fachowców do remontu,
– osób prowadzących przedszkole z oddziałem specjalnym oraz poradnię dla dzieci niepełnosprawnych,
– Przemysława i jego powrót do rodziny, potrzebne łaski w wytrwaniu w małżeństwie do końca,
– Zofii i Mieczysława – o uzdrowienie ich relacji małżeńskich,
– Łukasza – o rozwiązanie spraw firmowych zgodnie z wolą Bożą oraz o łaskę dobrej i uczciwej pracy,
– pewnych Rycerzy – o łaski wychowawcze i materialne potrzebne do wychowania licznego w przyszłości potomstwa.