“Triumf Niepokalanej” 4/2023

Kościół pomaga duszom czyśćcowym swym wstawiennictwem, zwłaszcza poprzez Najświętszą Ofiarę. W dniu 2 listopada każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., by powódź łask spłynęła z ołtarzy w jak najpełniejszej mierze i aby jak najwięcej dusz mogło dziś wejść do Nieba.
Ponadto w tym dniu Kościół daje wiernym nieograniczoną liczbę odpustów zupełnych przeznaczonych dla dusz czyśćcowych. Uczyńmy cały listopad miesiącem skutecznej, czynnej miłości do dusz czyśćcowych.
Dusze czyśćcowe otrzymują wielką pociechę od Najświętszej Maryi Panny. Dusze czyśćcowe pocieszane są również przez aniołów, a zwłaszcza przez swoich aniołów stróżów.
Możemy pomóc duszom czyśćcowym poprzez modlitwę, jałmużnę, Mszę św., otrzymane odpusty. Jest to wyraz naszej miłości. Żaden prawdziwie pobożny katolik nie zaniedbuje tego duchowego dzieła miłosierdzia.

do pobrania