“Triumf Niepokalanej” 1/2024

Ecce Ancilla Domini — „Oto ja Służebnica Pańska”. W tych słowach Najświętszej Maryi Panny wyraża się prawda o tym, za kogo sama siebie uważała. Doskonale wiedziała, że jest stworzeniem Bożym, dlatego nawet cień pychy nie mógł skalać Jej Niepokalanego Serca.

Pewnego wybranego już przed wiekami dnia w mieście Nazaret rozpoczęło się dzieło odkupienia. Bóg wysłał jednego ze swoich archaniołów— Gabriela — do Panny
poślubionej Józefowi.

do pobrania