“Triumf Niepokalanej” 3/2024

Nowy numer Triumfu Niepokalanej poświęcony zagadnieniu dwóch światów, które ścierają się w naszym życiu; dwóch królestw, z których jedno z nich możemy wybrać dzięki wolnej woli, jaką obdarował nas Pan Bóg.

Przed nami otwierają się dwie drogi: jedna prowadzi do królestwa ducha, królestwa Bożego; druga — do królestwa ciała i mamony. Którą z nich wybierasz każdego dnia? Walka jest trudna.

do pobrania