Bescherming tegen de epidemie door de wonderdadige medaille

Terwijl in 1832 de eerste wonderbaarlijke medailles werden geproduceerd, werd Parijs getroffen door een vreselijke cholera-epidemie die meer dan 20.000 levens eiste. In juni begonnen de “Dochters van Liefde” de eerste 2.000 medailles uit te reiken, vooral aan geïnfecteerde mensen die de ziekenhuizen vulden. De genezingen namen toe, ook de speciale bescherming tegen de ziekte en de genezing bij emotionele nood. Het was overweldigend. De bevolking van Parijs begon de medaille “wonderbaarlijk” te noemen.

Download

De H. Maximiliaan Maria Kolbe — Stichter van de Militia Immaculatæ

Op 16 oktober 1917 (drie dagen na het zonnewonder in Fatima) stichtte Maximiliaan Kolbe, met toestemming van zijn overste en samen met zes andere priesterstudenten, de Militia Immaculatæ, terwijl hij knielde voor het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel van het Internationaal Serafijns College in Rome.
Op 17 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Pater Maximiliaan door Duitse soldaten gearresteerd. Op 28 mei werd hij naar het concentratiekamp in Auschwitz gebracht. Daar nam hij de plaats in van een familievader, die ter dood was veroordeeld. Hij overleefde elf dagen in een uithongeringsbunker en bereidde de andere ter dood veroordeelde mannen voor om de eeuwigheid in te gaan. Op 14 augustus, de vooravond van Maria ten Hemelopneming, werd hij door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht.

download

De Wonderdadige Medaille

Op 27 november 1830 verscheen de H. Maagd Maria aan Catharina Labouré, die in die tijd een novice
was van de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo. Zuster Labouré had drie verschijningen van Onze Lieve Vrouw in de Rue du Bac 140 in Parijs. Tijdens de tweede verschijning onderrichtte de Onbevlekte Catharina hoe de Wonderdadige Medaille geslagen en uitgedeeld moest worden en toonde haar de afbeeldingen.
Een paar dagen nadat de atheïst Alfons Ratisbonne erin had toegestemd om de Wonderdadige Medaille te gaan dragen, bekeerde hij tot het Katholiek geloof. Zijn geschiedenis inspireerde de H. Maximiliaan om het dragen van de Wonderdadige Medaille een voorwaarde tot lidmaatschap van de Militia Immaculatæ te maken.

download

De ridderorde van de Onbevlekte Maagd Maria van de Traditionele Observantie

De Militia Immaculatæ, ofwel afgekort M.I., is een Rooms-Katholieke organisatie en beweging voor iedereen — voor mannen en voor vrouwen; voor jongeren en voor ouderen; voor geestelijken en voor leken — en het doel is om zielen uit de strikken van satan te redden. “Het doel van de M.I.”, legde de Poolse Franciscaner pater en grondlegger van de M.I., de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, uit “is om te streven aar de bekering van zondaren, ketters en schismatieken, enz., en in het bijzonder de Vrijmetselaars, evenals voor de heiliging van allen, onder de bescherming en op voorspraak van de Onbevlekte Maagd.”

download