Featured

Renseignements

Sur notre site Internet (https://militia-immaculatae.org/francais/), vous pouvez commander des livres, des brochures, des magazines, des dépliants. Nous les envoyons gratuitement. Sur chaque page secondaire :

il y a un formulaire de contact à travers lequel vous pouvez passer une commande.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos dons pour les publications que vous avez reçues. Comment faire un don ?

Akt ofiarowania dzieci Niepokalanej

Książka zawiera 9-dniowe przygotowanie dzieci do poświęcenia się Niepokalanej jako Jej Rycerz i wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej.
Książeczka ta pomoże stworzyć wierną armię wychowanych przez Niepokalaną rycerzy, którzy przekształceni w małe kopie Syna Bożego, staną się najdoskonalszymi narzędziami w Jej niepokalanych rękach.

Do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PK-004

“Knight of the Immaculata” No. 23

We are all aware, that extraordinary times have arrived. The aim of the current undertakings in the world is to destroy the Church and Christian civilization in order to build on their ruins a New World Order without God and His Law. But this is neither new nor extraordinary, because from the very beginning this was always the ambition of the devil.
Saint Maximilian equally reflected often about such exceptional times. Already since 1938 he foresaw the upcoming Second World War, and he wanted to prepare the Knights for such times of heavy trials.

 

Order
Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 1/2021

Szczególne miejsce w tym hierarchicznym sposobie rządzenia i opiekowania się światem zajmuje Maryja. Ona jest Matką Opatrzności Bożej. I ją Pan Bóg w swojej wszechmądrości wyposażył w środki potrzebne do współdziałania z Opatrznością Bożą w dziele Odkupienia ludzkości i prowadzenia jej do celu wyznaczonego dla niej przez dobrego Boga.

do pobrania

Broszura “Co Jezus zawdzięcza swojej Matce”

Z okazji obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes (1958–1959) Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) zorganizował cykl odczytów na tematy maryjne.
Jednym z mówców był francuski dominikanin, o. Ceslas (Czesław) Spicq (1901–1992). Przedstawił on teologiczne konsekwencje macierzyństwa Maryi względem człowieczeństwa Jezusa, wprowadzając czytelnika w głębię duchową tej tajemnicy. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji oraz rozważania zawartych w niej myśli.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–018

List nr 16 Ojca Dyrektora M.I.

Drodzy Rycerze Niepokalanej!
Nasz mały jubileusz 20-lecia istnienia Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji dobiega końca. Patrząc wstecz na te lata, musimy najpierw podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił tej małej armii Naszej Pani rozszerzyć się na 62 kraje na pięciu kontynentach.

Letter No. 16 of Fr. Director

Dear Knights of the Immaculata,
Our little jubilee of 20 years of the Militia of the Immaculata of Traditional Observance is coming to an end. As we look back on these years, we must first thank God for having allowed this small army of Our Lady to spread to 62 countries on the 5 continents.

Lettre n° 16 du Père Directeur

Chers chevaliers de l’Immaculée,
Notre petit jubilé des 20 ans de la Milice de l’Immaculée d’Observance Traditionnelle touche à sa fin. En nous remémorant ces années, nous devons d’abord remercier Dieu d’avoir permis à cette petite armée de Notre Dame de se répandre dans 62 pays sur les 5 continents.

Carta del Padre Director Nº 16

Queridos Caballeros de la Inmaculada,
Nuestro pequeño aniversario de 20 años de la Milicia de la Inmaculada de Observancia Tradicional va llegando a su fin. Al mirar hacia atrás en estos años debemos primero dar gracias a Dios por haber permitido que este pequeño ejército de Nuestra Señora se expandiera a 62 países en los 5 continentes.

Письмо отца-директора № 16

Дорогие Рыцари Непорочной,
Наш маленький 20-летний юбилей Рыцарства Непорочной традиционного обряда подходит к концу. Оглядываясь на все эти годы, мы прежде всего должны поблагодарить Бога, позволившего сей малой армии нашей Госпожи распространиться в 62 странах 5 континентов.

Tėvo Direktoriaus laiškas nr.16

Brangūs Nekaltosios Riteriai,
Baigiasi nedidelis tradicinių apeigų Nekaltosios Riterijos dvidešimties metų jubiliejus. Atsigręždami į šiuos metus pirmiausia turėtume padėkoti Dievui už tai, kad leido šiai nedidelei mūsų Valdovės armijai išplisti į šešiasdešimt dvi šalis, esančias penkiuose žemynuose.