Featured

Renseignements

Sur notre site Internet, vous pouvez commander des livres, des brochures, des magazines, des dépliants.
Nous les envoyons gratuitement. Toute commande s’effectue au moyen du formulaire de contact.

En ce qui concerne les Médailles Miraculeuses :

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos dons pour les publications que vous avez reçues. Comment faire un don ?

Folder “Najświętsze Serce Pana Jezusa”

Spójrz na to Serce, które ukochało ludzi aż do wyniszczenia i rozdarcia, po to tylko, by ukazać im swoją miłość; a zamiast wdzięczności odbieram od ogromnej większości tylko niewdzięczność, wyrażaną poprzez zniewagi i świętokradztwa oraz oziębłość, z jaką traktują Mnie w tym sakramencie miłości.

 

kod publikacji do zamówienia: PF—022

do pobrania

Folder “Królewska godność Najświętszej Maryi Panny”

W tytule ‘Królowa Nieba i Ziemi’ uznajemy władzę Niepokalanej nad całym stworzeniem, Jej niewysłowioną wielkość, wobec której cały wszechświat jest jak kropla wobec bezkresnego oceanu, jakim jawi się Ona.

Milicja Niepokalanej pragnie, by Niepokalana zakrólowała w każdej duszy i królestwo swe pogłębiała coraz bardziej i bardziej.

kod publikacji do zamówienia: PF—030

do pobrania

Folder “Maryja, Wspomożenie Wiernych”

Wezwanie “Wspomożenie Wiernych” (łac. Auxilium Christianorum) ma w swej istocie oddawać hołd Najświętszej Maryi Pannie jako Wspomożycielce chrześcijan. Na ów tytuł Matka Boża zasłużyła poprzez swe nieprzeliczone zasługi, wobec całego chrześcijaństwa.

 

kod publikacji do zamówienia: PF—029

do pobrania

 

Broszura “Dzieci z Fatimy”

Życie, jakie pastuszkowie z Fatimy wiedli po objawieniach Matki Bożej stanowi dla nas pośrednią, bardzo praktyczną lekcję daną przez niebo. Uczy nas, że kiedy niebo zstępuje na ziemię, wówczas to, co ziemskie, pod wpływem nadprzyrodzonego światła ulega przemianie. Gdy Matka Boża objawia się ziemskiemu człowiekowi, osoba owa staje się naczyniem, któremu powierzone zostają Jej światło i łaski. Ludzkie naczynie staje się dla Maryi przyczyną instrumentalną, dzięki której może Ona nadal udzielać swych łask i miłosierdzia światu.

Widzimy, że Matka Boża na swoich uprzywilejowanych małych posłańców wybiera dzieci o różnych, nawet kontrastujących ze sobą charakterach, używając ich do przedstawienia wielorakich aspektów swojego przesłania.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-005

Le Chevalier de l’Immaculée

Lettre n° 15 — 2e trimestre 2021

Dieu n’a accordé la grâce de l’Immaculée Conception qu’à une seule créature : sa Mère, la Vierge Marie. l’Immaculée Conception est « une grâce et une faveur singulières » propres à la très sainte Vierge Marie. Professer l’Immaculée Conception met immédiatement, par contraste, en lumière le début du deuxième paragraphe de la consécration à l’Immaculée du Père Kolbe : « Moi, N. indigne pécheur ». Le Père commente : « Nous reconnaissons, à ce moment, ne pas être immaculés comme Elle, mais pécheurs ». En effet, « Personne d’entre nous, dit-il, ne pourrait affirmer avoir vécu jusqu’à ce jour sans commettre aucun péché, mais nous nous sentons au contraire coupables de beaucoup d’infidélités ». Donc, en toute vérité, nous nous reconnaissons indignes de nous adresser à Elle…» Et pourtant, beaucoup affirment ne pas « avoir de péchés »…
La pratique quotidienne de l’examen de conscience du soir est décisive pour voir notre indignité… Demandons à l’Immaculée la grâce de bien voir nos péchés, de bien voir que nous sommes indignes et que nous sommes de pauvres pécheurs. Car la Miséricorde de Dieu n’est promise qu’à la misère humaine.

Télécharger :      pdf 

“Knight of the Immaculata” No. 24

Eighty years ago, on the 14th of August 1941, Fr. Maximilian Kolbe was executed. He was murdered in the hunger bunker in Auschwitz, where he had been incarcerated, most probably at the end of July, with 9 other condemned men. He died as a victim of love for two reasons: the first is well known — he asked to replace a fellow prisoner who was the father of a family, and offered himself to suffer and die for him. The second reason — he didn’t want the other prisoners to die miserably and in despair risking, after a bitter death on earth, to be condemned to eternal death in hell: he wanted to share their sufferings and bring them the consolations of Our Lord and Our Lady.

Order
Download in pdf

Triumf Niepokalanej 2/2021

„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne.

do pobrania

“Maryja — Matka duchowej drogi św. Ignacego Loyoli”

Sekret świętości i działalności apostolskiej Ignacego Loyoli ma źródło w całkowitym oddaniu się do dyspozycji
Niepokalanej. Z tego źródła łask możemy korzystać i my… Największym życiowym pragnieniem Świętego było nauczanie pewnej drogi do zbawienia. Wskazując na Matkę Bożą, przemawia również do współczesnych dusz z obietnicą potwierdzoną jego własnym doświadczeniem, że najpewniejszą, a zarazem najskuteczniejszą (najłatwiejszą) i najkrótszą drogą do świętości jest droga maryjna…

 

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–020