Featured

Renseignements

Sur notre site Internet, vous pouvez commander des livres, des brochures, des magazines, des dépliants.
Nous les envoyons gratuitement. Toute commande s’effectue au moyen du formulaire de contact.

En ce qui concerne les Médailles Miraculeuses :

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos dons pour les publications que vous avez reçues. Comment faire un don ?

List Ojca Dyrektora nr 17

Nie wolno nam popadać w marazm, szczególnie teraz!

Wydarzenia przyspieszają, przeciwnik zdaje się przypuszczać zmasowany atak ze wszystkich stron. Jeśli ktoś w tych czasach nie wie, komu zawdzięczać będziemy pewne zwycięstwo, jest zgubiony.

Dzień 16 października jest z kolei rocznicą założenia M.I. Tego dnia chciejmy odnowić nasze poświęcenie się Maryi jako narzędzia w Jej niepokalanych dłoniach, nie tylko dla zyskania odpustu zupełnego, ale przede wszystkim z prośbą do Niepokalanej, by rozszerzyła nasze serca i napełniła je własną gorliwością dla ratowania dusz, Jej ukochanych dzieci.

List do pobrania w pdf

Lettre n° 17 du Père Directeur

Nous ne devons pas nous endormir, et surtout pas maintenant !

Chers Chevaliers de l’Immaculée,
Les événements se précipitent et de tous côtés l’adversaire semble lancer l’attaque générale. Celui qui, en ces temps, ne sait pas par qui la victoire certaine viendra, est perdu.

Télécharger

Le 16 octobre est à nouveau l’anniversaire de la fondation de M.I. En ce jour, nous voulons renouveler notre consécration à Marie comme instruments entre ses mains immaculées, non seulement pour obtenir une indulgence plénière, mais surtout pour demander à l’Immaculée d’élargir nos cœurs et de les remplir de son propre zèle pour le salut des âmes, ses enfants bien-aimés.

Carta del Padre Director nº 17

No debemos dormirnos, ¡y menos ahora!

Queridos Caballeros de la Inmaculada,

Los acontecimientos se están precipitando. El adversario parece lanzar por todos lados un ataque general. Quien no sabe a través de quién vendrá la victoria segura en estos tiempos, está perdido.

Carta del Padre Director Nº 17 — Descargar

El 16 de octubre de 2021 es de nuevo el aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. En este día queremos renovar nuestra consagración a María como instrumentos en sus manos inmaculadas, no sólo para ganar la indulgencia plenaria, sino sobre todo para pedir a la Inmaculada que ensanche nuestros corazones y los llene de su propio celo por la salvación de las almas, sus hijos amados.

 

Director’s Letter No. 17

We must not fall asleep, especially not now!

Dear Knights of the Immaculata!
Events are precipitating. From all sides the adversary seems to launch the general attack. Whoever does not know in these times through whom certain victory will come, is lost.

download and read in pdf letter of Father Director (size A5 or size A4)

On the 16th of October 2021 is again the anniversary of the founding of the M.I. On this day we want to renew our consecration to Mary as instruments in her immaculate hands, not only to gain a plenary indulgence, but above all to ask the Immaculata to widen our hearts and fill them with her own zeal for the salvation of souls, her beloved children.

 

“Knight of the Immaculata” No. 26

This issue of Knight of the Immaculata reaches you, dear Knights, in October, the month of the Rosary. In this year, October is special, because we celebrate the 450th Anniversary of one of the famous victories of the Rosary: the Lepanto battle. Please read very carefully the text in this issue of Knight — pages 9–18.
You will learn the power of the Rosary. Father Maximilian and many other saints have written about how great a weapon it is. Many of us have become convinced of the power of the Rosary.
We warmly encourage you to pray the Rosary every day. If you cannot pray the whole Rosary or the five decades, please pray at least one decade, but with faith in Mary’s help and with great fervour, praising her glory. This is very important!

Order
Download in pdf

Le Chevalier de l’Immaculée

Numéro hors-série 1/2021

Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième hors-série du Magazine « le Chevalier de l’Immaculée ». Le nombre croissant des Chevaliers au niveau international a occasionné de grandes avancées dans l’établissement de ce mouvement marial et apostolique.
Nous allons donc parcourir les différentes échelles de la hiérarchie de la M.I., en commençant par l’ouverture du Secrétariat international et son apostolat spécifique de publication et de diffusion.
Puis nous nous dirigerons vers la France et nous ferons enfin un tour d’horizon dans le monde entier pour contempler toutes ces petites étincelles, qui se multiplient pour répandre la lumière de l’Immaculée dans notre monde de ténèbres.

Télécharger :  pdf 

Ordre : https://militia-immaculatae.org/francais/le-chevalier-de-limmaculee/

Triumf Niepokalanej 4/2021

Najnowszy numer “Triumfu Niepokalanej” poświęcony jest misjom, jej patronce, św. Teresie od Dzieciątka Jezusa, a także pierwszemu zadaniu M.I. – nawracaniu dusz.
Wszystkie prace apostolskie zaczynajmy przede wszystkim od naszego uświęcenia. Nie smućmy się, jeśli nie mamy wielu okazji do zewnętrznego apostolstwa. Zawsze, tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, możemy być misjonarzami mocą miłości i pokuty.

do pobrania

Folder o Zakonie od Wykupu Jeńców

W XIII wieku powstał Zakon Matki Bożej Miłosierdzia i Wykupu Jeńców. Była to na objawienie się Matki Bożej, która m.in. św. Piotrowi Nolasco oznajmiła swoje pragnienie, by przyczynił się on do założenia zakonu zajmującego się wykupem jeńców. Zakonnicy składali specjalne ślubowanie, wyrażające gotowość poświęcenia „całej swojej majętności i własnej wolności dla wykupu jeńców”. Oznaczało to, że zakonnicy mogli, w razie potrzeby, oddać się w niewolę za bliźnich.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego folderu.

 

 

kod publikacji do zamówienia: PF—035

do pobrania

Broszura “Czy Bóg istnieje?”


Z serii: “Z miłości do prawdy”

Celem broszury jest poprowadzenie czytelnika od stanu kontemplacji świata stworzonego do poznania Boga. Owocna lektura wymaga dwóch rzeczy: logicznego myślenia i dobrej woli. Poznanie prawdy jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy człowiek ze szczerego serca tej prawdy szuka.
Wykorzystane zostaną argumenty, które nie wymagają ani znajomości wiary chrześcijańskiej, ani wiedzy religijnej.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-016-2

Folder o Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X

Folder informuje o Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X. Zachęcamy wszystkie dziewczęta i młode kobiety do zapoznania się z nim. Rodziców i dziadków prosimy o zaproponowanie swoim córkom i wnuczkom jego lekturę.
Jest to dobra okazja do zainteresowania dziewcząt i młodych kobiet do służenia Panu Jezusowi w Zgromadzeniu Sióstr Bractwa św. Piusa X.

kod publikacji do zamówienia: PF—054

do pobrania