Silence — the Gate of Holiness

“Silence is necessary and even indispensable. Indeed, when silence is lacking, God’s graces dry up. We then cease to be instruments in the Immaculate’s hands, and we can only spoil her deeds, even if we accomplish the most sublime actions.
Silence does not mean saying nothing, but speaking only to the extent that the Immaculate wishes it; as much as, no more than. To speak only as much as necessary, we should continuously watch over ourselves, in order to say only what is indispensable for the conduct of daily business.” — St. Maximilian Maria Kolbe

Download in pdf epub mobi

Triumf Niepokalanej Nr 1/2020

Jeśli chcemy przyczynić się do zbawienia jak największej liczby dusz, ofiarujmy nasze codzienne prace w tej intencji. Jak mówi święty Maksymilian, to co czynimy, czyńmy jak najlepiej, aby podobać się Panu Bogu. Wszystkie nasze trudy, cierpienia, praca zawodowa, obowiązki w domu czynione jak najlepiej z miłości do Boga możemy złożyć na ręce Niepokalanej w intencji ratowania dusz. A wtedy miłość uczyni z nas gorliwych Rycerzy i apostołów ku większej chwale Boga przez Niepokalaną.

do pobrania

Folder o Niepokalanym Poczęciu

“Nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia — mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć” — oto dogmat, ogłoszony w dniu 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX konstytucją apostolską Ineffabilis Deus.

Folder do pobrania

Folder "Mała droga dzieciętwa duchowego"

Dziecięctwo duchowe jest całkowicie MARYJNE. By być prawdziwym dzieckiem Bożym, trzeba zostać uformowanym w macierzyńskim i Niepokalanym Sercu Maryi, tak jak sam Pan Jezus Chrystus.
Mała droga dziecięctwa duchowego jest niczym innym jak syntezą wiary, nadziei i miłości z naciskiem na ich całkowite zastosowanie z ich ewangeliczną świeżością i szczerą prostotą.

Folder do pobrania

Le Chevalier de l’Immaculée

Lettre n° 9 — 4e trimestre 2019

La consécration à l’Immaculée prononcée pour l’entrée dans la Militia Immaculatæ commence par cette belle invocation : « Ô Immaculée, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des pécheurs… »
Commençons donc par examiner ce qu’est un « refuge ». La première notion qui se présente à notre esprit, quand nous pensons au refuge, est celle du refuge de montagne. Et c’est heureux, car la sainteté est une montagne à gravir. Ce refuge matériel est un abri où l’on jouit de plusieurs bienfaits temporels : 1) la lumière qui préserve des ténèbres extérieures, 2) la nourriture qui refait les forces, 3) la boisson qui rafraîchit des ardeurs du soleil de la journée, 4) la chaleur qui garantit du froid extérieur, 5) le repos qui apporte le réconfort après l’effort, 6) la protection contre les bêtes sauvages qui rôdent aux alentours, 7) l’amitié partagée qui réjouit le coeur de l’homme. Cette description est attrayante, sympathique et séduisante… À partir de cette analyse, transportons-nous dans le domaine surnaturel et marial en particulier.
Le terme de « refuge » nous renvoie directement au message de Notre-Dame de Fatima : « Mon Cœur Immaculé sera ton refuge, et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu ».

Télécharger :      pdf 

Lettera 15 del Padre Direttore

Pachamama invece di Maria? — Una chiamata all’espiazione
Cari cavalieri dell’Immacolata,
in seguito al Sinodo amazzonico, il Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha invitato i fedeli a pregare ed espiare: “Il recente Sinodo sull’Amazzonia è stato teatro di eventi terribili, in cui l’orrore di riti idolatrici è penetrato nel santuario di Dio in modo senza precedenti e impensabile”.

Padre Director Carta No. 15

¿Pachamama en lugar de María? – Un llamado a la expiación
Después del Sínodo del Amazonas, el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pidió oración y expiación: “El Sínodo reciente en la Amazonía fue el escenario de acontecimientos abominables en los que el horror de los ritos idólatras penetró en el santuario de Dios en un sin precedentes y de manera impensable”.

Lettre n° 15 du Père Directeur

Pachamama remplace-t-elle Marie ? — Un appel à la réparation
À la fin du synode sur l’Amazonie, le Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, nous appelle tous à la prière et à l’expiation: “Le récent synode sur l’Amazonie fut le théâtre d’abominations telles que l’horreur des rites idolâtres pénétra dans le sanctuaire de Dieu d’une manière inconcevable et sans précédent.”

List Ojca Dyrektora nr 15

Pachamama zamiast Maryi? – wezwanie do zadośćuczynienia
Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X wezwał w odpowiedzi na wydarzenia synodu amazońskiego do modlitwy i zadośćuczynienia:
Na niedawnym synodzie dla Amazonii doszło do okropnych scen, podczas których obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów skaziła świątynię Bożą w nowych i szokujących formach.
Powoli coraz bardziej stawało się jasne: Figury nagiej ciężarnej kobiety, które towarzyszyły synodowi, którym wielokrotnie oddawano cześć i które wystawiono w jednym z kościołów mariackich w Rzymie przed Przenajświętszym Sakramentem, przedstawiają Pachamamę, tubylcze bóstwo.


Pater Direktors Brief Nr. 15

Pachamama statt Maria? – Ein Aufruf zur Sühne
Der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. hat im Anschluss an die Amazonassynode zu Gebet und Sühne aufgerufen: „Die jüngste Synode über Amazonien war der Schauplatz abscheulicher Veranstaltungen, bei der der Gräuel götzendienerischer Riten auf nie dagewesene und undenkbare Weise in das Heiligtum Gottes eingedrungen ist.“