“Czy istnieje prawdziwa religia?”

Broszura “Czy istnieje prawdziwa religia
z serii: “Z miłości do prawdy”

Celem tej broszury jest porównanie Osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki z twórcami i naukami innych religii. Po dokładniejszym rozpatrzeniu zagadnienia stanie się jasne, że zarówno Osoba Jezusa, jak i Jego nauka są wyjątkowe. Ta wyjątkowość zostanie przedstawiona w dwudziestu punktach. Jezus zostanie w nich porównany z założycielami innych religii i ich naukami. A po lekturze każdy niech sam podejmie decyzję!

do pobrania

Broszura o Cudownym Medaliku

Polecamy nową broszurę o Cudownym Medaliku, który nie jest tylko orężem Rycerzy Niepokalanej, ale także skutecznym środkiem nawróceń dokonanych przez Niepokalaną za jego pośrednictwem.
Alfons Ratisbonne, ateusz nawrócił się na katolicyzm zaledwie kilka dni po tym, jak zgodził się założyć Cudowny Medalik. Historia ta zainspirowała Maksymiliana Marię Kolbego, aby uczynić nałożenie Cudownego Medalika jednym z warunków przynależności do Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculatæ).

pdf do pobrania

kod publikacji: PB–002

Broszurę o Cudownym Medaliku można otrzymać w kącikach M.I. w kaplicach lub zamówić poprzez formularz dostępny TUTAJ

Flyer “The Knock Apparition”

On the 21st of August 1879 Mary McLoughlin passed the church accompanied by Mary Byrne who noticed that the ‘statues’ were moving. Exclaiming it was the Blessed Virgin she ran to tell others. Soon some twenty people had gathered.
Knock has not escaped the influence of modernism. It has ugly buildings and uninspiring ceremonies. But traditional devotions are making a comeback. The ceremonies and conferences organised by the Society of St. Pius X in September 2019 illustrate this. We can also make individual or group pilgrimages which might include the Way of the Cross, saying Rosaries while circling the old church and various other prayers.

download

Le Chevalier de l’Immaculée

Lettre n° 11 — 2e trimestre 2020

La consécration à l’Immaculée prononcée pour l’entrée dans la Militia Immaculatæ commence par cette belle invocation : « Ô Immaculée, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et notre Mère qui nous aime tant… ».

Le Père Kolbe commente : « L’Immaculée est la Mère de toute notre vie surnaturelle puisqu’Elle est la Médiatrice de toutes grâces, et même, la Mère de la grâce divine, et donc Elle est notre Mère dans l’ordre de la grâce, dans l’ordre surnaturel. Elle est, de plus, une Mère très aimante, puisqu’il n’y a pas de Mère aussi aimante, aussi aimable, aussi toute à Dieu, comme l’est l’Immaculée toute divine » (20 août 1945).

Télécharger :      pdf 

Knight of the Immaculata No. 20

This year we celebrate the 20th Anniversary of the M.I. Traditional Observance. In Warsaw on the first Saturday of May 2000 (May 6th), Fr. Karl Stehlin enrolled the first 50 Knights into the Militia Immaculatæ, renewed according to the principles of St. Maximilian. The first Knights received the “dyplomik” (little diploma), a copy of the one written and signed by St. Maximilian himself.

Order: Kolbe Publications
Download in pdf

Triumf Niepokalanej 2/2020

Podstawowym celem dzieła św. Maksymiliana, jakim jest Rycerstwo Niepokalanej, jest troska o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków i wszystkich innowierców; szczególną troską należy zaś objąć masonów, starając się o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Celem więc naszym jest: „Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej” (wyjątek ze statutu M.I.). Lecz by tego dokonać, potrzeba pewnej mądrości, której Niepokalana udziela nam szczególnie podczas modlitwy różańcowej. Sama zresztą zachęca nas do tego nabożeństwa w czasie swoich objawień.

do pobrania

전염병 퇴치를 위한 기적의 메달 보호 기도문

1832년 기적이 메달이 만들어 지는 동안에 2000명 이상의 목숨을 앗아간 끔찍한 콜레라 전염병이 파리를 강타했습니다. 그해 6월, “자비의 딸들”은 최초로 나온 2000개의 기적을 메달을 나눠주시 시작했는데, 특히 병원을 가득 채운 전염된 환자들에게 나눠주었습니다. 치유자들이 증가했고, 또한 콜레라에 특별한 보호와 정서적 고통에서 치유가 있었습니다. 이는 압도적이였습니다. 그래서 파리 사람들은 그 메달을 “기적의” 메달이라 부르기 시작했습니다.

伝染病に対する不思議のメダイによる保護

1832年に最初の不思議のメダイが作られていたとき、パリは、2万人以上の命を奪った恐ろしい伝染病コレラに襲われていました。6月には、「愛徳姉妹会」が、特に病院にあふれていた感染した人々に対して、最初の2000個のメダイを配り始めました。癒やしが増え、さらにこの病気に対する特別な保護と、精神的苦悩の癒やしも増えました。これは圧倒的でした。パリの人々は、このメダイのことを「不思議の[奇跡の]」と呼び始めました。\

ダウンロード

Folder “Jak odmawiać różaniec”

Coraz więcej osób nie wie, w jaki sposób modlić się na różańcu. Z myślą o nich został przygotowany nowy folder wyjaśniający jak  odmawiać różaniec.

do pobrania

 

Zachęcamy do kolportażu tego folderu wraz z innym folderem o historii i wartości różańca. Do pobrania tutaj.