Folder “Cudowny Medalik chroni przed epidemią”

Gdy w 1832 roku wybijano pierwsze cudowne medaliki, Paryż nawiedziła straszliwa epidemia cholery, której ofiarą padło ponad 20 000 osób.
W czerwcu Siostry Miłosierdzia zaczęły rozprowadzać cudowne medaliki. Pierwsze 2000 medalików rozdały głównie zarażonym w szpitalach. Wielu chorych wyzdrowiało, również wielu zostało w sposób szczególny uchronionych od choroby bądź też doznało uzdrowienia duszy. To było niesamowite.
Ludność Paryża nazwała medalik „cudownym“.

do pobrania

Лицарство Непорочної Діви Марії традиційного зразка

Рік 1917 був роком не тільки жовтневої революції в Росії, але передусім роком об’явлень Матері Божої у Фатімі! Також цього року в Римі масонство відзначало 200-річчя свого заснування — повсюдно можна було побачити прапори й плакати з зображенням св. Архангела Михаїла, переможеного й притисненого до землі ногою Люцифера. Довжелезні процесії тягнулися через Вічне Місто в напрямку площі Святого Петра. Демонстранти співали блюзнірські пісні й несли плакати з гаслами: «Диявол буде панувати у Ватикані, а папа буде його слугою».

завантажити

Folder o cudownym medaliku

Kilka dni po przyjęciu i założeniu na szyję Cudownego Medalika ateista Alfons Ratisbonne nawrócił się na wiarę katolicką. Jego historia podsunęła św. Maksymilianowi myśl, by noszenie Cudownego Medalika było warunkiem członkostwa w Militia Immaculatæ.
“Jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. (…) Cudowny Medalik to kulka Milicji Niepokalanej.” — pisał św. Maksymilian w 1926 roku.

do pobrania

Materiały dla uczestników rekolekcji montfortańskich

Skromna ta broszurka powstała z zamiarem, by jej treść była pomocą dla uczestników rekolekcji montfortańskich, które prowadzone są według duchowości jednego z największych maryjnych świętych: Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Niniejsza broszurka zawiera nie tylko biografię autorstwa św. Maksymiliana, ale przede wszystkim teksty z wybranych dzieł św. Ludwika, które księża polecają do czytania podczas rekolekcji. Jest to niewątpliwa pomoc dla rekolektantów. Broszurkę zamyka rozdział podający wytyczne do 33–dniowego
przygotowania do aktu poświęcenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort.

do pobrania

Le Chevalier de l’Immaculée

La consécration à l’Immaculée prononcée pour l’entrée dans la Militia Immaculatæ commence par cette belle invocation : « Ô Immaculée, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et notre Mère… ». Il faut donc expliquer, autant que possible, le mystère de cette maternité de Marie.
Saint Pie X, dans sa Lettre encyclique Ad diem illum du 2 février 1904, écrite pour le jubilé de la définition dogmatique de l’Immaculée conception (8 décembre 1854), reprend les principes de la maternité spirituelle de Marie sur nos âmes. Voici ces belles paroles de saint Pie X.

Télécharger :      pdf 

De H. Maximiliaan Maria Kolbe — Stichter van de Militia Immaculatæ

Op 16 oktober 1917 (drie dagen na het zonnewonder in Fatima) stichtte Maximiliaan Kolbe, met toestemming van zijn overste en samen met zes andere priesterstudenten, de Militia Immaculatæ, terwijl hij knielde voor het altaar van Onze Lieve Vrouw in de kapel van het Internationaal Serafijns College in Rome.
Op 17 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Pater Maximiliaan door Duitse soldaten gearresteerd. Op 28 mei werd hij naar het concentratiekamp in Auschwitz gebracht. Daar nam hij de plaats in van een familievader, die ter dood was veroordeeld. Hij overleefde elf dagen in een uithongeringsbunker en bereidde de andere ter dood veroordeelde mannen voor om de eeuwigheid in te gaan. Op 14 augustus, de vooravond van Maria ten Hemelopneming, werd hij door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht.

download

De Wonderdadige Medaille

Op 27 november 1830 verscheen de H. Maagd Maria aan Catharina Labouré, die in die tijd een novice
was van de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo. Zuster Labouré had drie verschijningen van Onze Lieve Vrouw in de Rue du Bac 140 in Parijs. Tijdens de tweede verschijning onderrichtte de Onbevlekte Catharina hoe de Wonderdadige Medaille geslagen en uitgedeeld moest worden en toonde haar de afbeeldingen.
Een paar dagen nadat de atheïst Alfons Ratisbonne erin had toegestemd om de Wonderdadige Medaille te gaan dragen, bekeerde hij tot het Katholiek geloof. Zijn geschiedenis inspireerde de H. Maximiliaan om het dragen van de Wonderdadige Medaille een voorwaarde tot lidmaatschap van de Militia Immaculatæ te maken.

download

De ridderorde van de Onbevlekte Maagd Maria van de Traditionele Observantie

De Militia Immaculatæ, ofwel afgekort M.I., is een Rooms-Katholieke organisatie en beweging voor iedereen — voor mannen en voor vrouwen; voor jongeren en voor ouderen; voor geestelijken en voor leken — en het doel is om zielen uit de strikken van satan te redden. “Het doel van de M.I.”, legde de Poolse Franciscaner pater en grondlegger van de M.I., de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, uit “is om te streven aar de bekering van zondaren, ketters en schismatieken, enz., en in het bijzonder de Vrijmetselaars, evenals voor de heiliging van allen, onder de bescherming en op voorspraak van de Onbevlekte Maagd.”

download

"Rycerzyk" nr 14

Polecamy dzieciom lekturę nowego numeru “Rycerzyka” — czasopisma Krucjaty Eucharystycznej.
Kolejny rok za nami. Z tej okazji warto zadać sobie następujqce pytania: czy różnil się on czymś od poprzednich? Czy nowy rok, który dopiero co się rozpocząl, będzie taki sam jak wszystkie poprzednie, czy też uda mi się coś zmienić? Czy będę lepszy niż rok temu? Czy tym razem dochowam moich postanowień? Czy będę lepiej i wierniej wykonywać swoje obowiązki? Czy gdy spojrzę pod koniec tego nowego roku na swój skarbiec, będę zadowolony? Czy Pan Bóg będzie zadowolony?…

do pobrania

Prospetto “San Massimiliano — Fondatore della Milizia dell’Immacolata”

San Massimiliano Kolbe fu entusiasmato dal pensiero della Madonna che vince Satana. La vista della decadenza spirituale e morale che rovinava le anime lo spinse a non perdere tempo, a utilizzare ogni mezzo e a provare coraggiosamente ogni metodo allo scopo di salvare le anime.
Il suo coraggio si appoggiò sui poteri illimitati concessi alla Vergine Immacolata: “Abbiamo bisogno di sottometterci come strumenti docili nelle sue mani, utilizzando ogni mezzo lecito, agendo tramite la parola, la diffusione della letteratura mariana e della medaglia miracolosa, e fortificando la nostra attività con la preghiera e il buon esempio.”

Scarica