Padre Director Carta No. 15

¿Pachamama en lugar de María? – Un llamado a la expiación
Después del Sínodo del Amazonas, el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pidió oración y expiación: “El Sínodo reciente en la Amazonía fue el escenario de acontecimientos abominables en los que el horror de los ritos idólatras penetró en el santuario de Dios en un sin precedentes y de manera impensable”.

Lettre n° 15 du Père Directeur

Pachamama remplace-t-elle Marie ? — Un appel à la réparation
À la fin du synode sur l’Amazonie, le Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, nous appelle tous à la prière et à l’expiation: “Le récent synode sur l’Amazonie fut le théâtre d’abominations telles que l’horreur des rites idolâtres pénétra dans le sanctuaire de Dieu d’une manière inconcevable et sans précédent.”

List Ojca Dyrektora nr 15

Pachamama zamiast Maryi? – wezwanie do zadośćuczynienia
Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X wezwał w odpowiedzi na wydarzenia synodu amazońskiego do modlitwy i zadośćuczynienia:
Na niedawnym synodzie dla Amazonii doszło do okropnych scen, podczas których obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów skaziła świątynię Bożą w nowych i szokujących formach.
Powoli coraz bardziej stawało się jasne: Figury nagiej ciężarnej kobiety, które towarzyszyły synodowi, którym wielokrotnie oddawano cześć i które wystawiono w jednym z kościołów mariackich w Rzymie przed Przenajświętszym Sakramentem, przedstawiają Pachamamę, tubylcze bóstwo.


Pater Direktors Brief Nr. 15

Pachamama statt Maria? – Ein Aufruf zur Sühne
Der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. hat im Anschluss an die Amazonassynode zu Gebet und Sühne aufgerufen: „Die jüngste Synode über Amazonien war der Schauplatz abscheulicher Veranstaltungen, bei der der Gräuel götzendienerischer Riten auf nie dagewesene und undenkbare Weise in das Heiligtum Gottes eingedrungen ist.“

Письмо отца-директора № 15

Пачамама вместо Марии? — Призыв к искуплению
После Амазонского Синода Генеральный Настоятель Священнического Братства св. Пия Х призвал к молитве искупления: «Недавно прошедший Синод по Амазонии стал ареной отвратительных событий, кощунственные идолопоклоннические ритуалы проникли в святилище Божье беспрецедентным и немыслимым образом».

Вы можете скачать их здесь

Father Director’s Letter No. 15

Pachamama instead of Maria? — A call to expiation
Following the Amazon Synod, the Superior General of the Priestly Society of St. Pius X called for prayer and expiation: “The recent Synod on Amazonia was the scene of abhorrent events in which the horror of idolatrous rites penetrated the sanctuary of God in an unprecedented and unthinkable way”.

Folder o szkplerzu

Jest dostępny folder o szkaplerzu. Zachęcamy wszystkich Rycerzy do zapoznanaia się z jego treścią.
Szkaplerz jest sakramentalium podarowanym przez samą Matkę Bożą, a więc warto rozpowszechniać o nim wiedzę wśród rodziny i znajomych i zachęcać do przyjmowania go.

do pobrania

Fatima — historia prawdziwa

Autor niniejszej książki, włoski ksiądz Giovanni (Jan) de Marchi IMC, mieszkał w Fatimie w latach 1943–1950. W tym czasie przeprowadził wyczerpujące rozmowy z kluczowymi świadkami wydarzeń fatimskich, m.in. z Ti Marto, ojcem Hiacynty i Franciszka, a także Marią Carreirą, która była obecna w Cova da Iria już podczas objawień 13 czerwca 1917 roku. Osoby te już nie żyją, a ich cenne zeznania zachowały się właśnie dzięki pracy księdza de Marchi.Dodajmy, że treść książki w jej licznych szczegółach była sprawdzana przez siostrę Łucję oraz Ti Marto.
Książka „Fatima — historia prawdziwa” stanowi najważniejszą — obok spisanych wspomnień siostry Łucji — publikację dokumentalnąna temat objawień fatimskich. Jej globalny nakład szacuje się w milionach. Wartość tej publikacji podnoszą dodatkowo dwa istotne aneksy. Pierwszy z nich omawia istotę nabożeństwa pierwszych sobót, zaś drugi przedstawia dowody na to, że nie nastąpiło jeszcze poświęcenie Rosji zgodnie z życzeniem Pana Boga, przekazanym przez Matkę Bożą. Ksiądz de Marchi opublikował swoją pracę po raz pierwszy w 1947 roku. Od tego czasu miało miejsce wiele wydarzeń, które potwierdzają autentyczność i ważność objawień fatimskich.

Zamówienia: Te Deum

Rozdział 11 książki do pobrania w pdf

Rycerzyk Nr 13

Ukazał się nowy numer “Rycerzyka”, pisemka skierowanego do wszystkich dzieci. 
Jest to obecnie bezpłatny kwartalnik wydawany przez Rycerstwo Niepokalanej. Wszystkich pragnących wesprzeć jego wydawanie, prosimy o składanie ofiar do skrzynek znajdujących się przy kącikach M.I. w danej kaplicy. Zachęcamy gorąco do czytania dzieciom tego czasopisma oraz promowania go wśród bliskich i znajomych. Można to czynić przez rozdawanie papierowej wersji lub udostępnianie wersji elektronicznej.  Rycerzyk powinien być  obowiązkową lekturą dziecięcą w każdym polskim i katolickim domu!

Nr 13 do pobrania

Чудотворний Медалик

27 листопада 1830 р. Б. Пречиста Діва Марія з’явилася Катерині Лябуре, яка на той час була кандидаткою
у згромадженні Сестер милосердя св. Вікентія де Поля.
Сестра Лябуре удостоїлася трьох об’явлень Діви Марії
в Rue de Bac 140 у Парижі.
У другому об’явленні Непорочна пояснила Катерині, як викарбувати Чудотворний Медалик за вказаним
зразком, та просила розповсюдити його.

завантажити