Broszurka “Nabożeństwo Pierwszych Sobót”

Soboty tradycyjnie należą do Panny Maryi. Od samych początków chrześcijaństwa, Kościół uważał dni sobotnie za poświęcone pogłębieniu nabożeństwa do błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Boga i naszej Matki. Wielu ludzi zwykło ofiarować pierwszą sobotę miesiąca Maryi w intencji wynagradzającej za wszystkie bluźnierstwa i zniewagi, którymi jest obrażana przez grzeszników i fałszywe nauki.
Broszurka przybliża istotę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-004

Le Chevalier de l’Immaculée

Lettre n° 14 — 1e trimestre 2021

Médaille miraculeuse… Médaille de miséricorde

Dieu a confié à la Vierge Marie « l’intégralité de l’économie de la Miséricorde ». Cette concession éclate dans les bienfaits que Dieu accorde à l’usage de la Médaille miraculeuse. Voici un exemple.
Le commandant Auguste Marceau est un officier de la Marine française, d’une grande portée intellectuelle et d’une incroyable énergie de volonté. Jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, sa vie est loin d’être édifiante. Mais Dieu l’attend à son heure ! Il est frappé par cette Mère bien-aimée que Dieu donne aux hommes pour soutenir leur faiblesse, pour encourager leurs efforts, pour les aider à atteindre le Ciel.

Ayons une grande confiance dans la puissance de la Médaille miraculeuse !

Télécharger :      pdf 

“Rycerzyk” Nr 18

Artykuły zawarte w nowym numerze “Rycerzyka” będą dobrym przygotowaniem do Wielkiego Postu. Zachęcamy rodziców do wspólnego z dziećmi uważnego przeczytania.
“Drodzy Rycerze, wykorzystajcie ten Wielki Post do tego, aby  pomagać swoim bliźnim nawet w najdrobniejszych sprawach, abyście w ten sposób zbierali zasługi na życie wieczne. Gdy tylko dostrzeżecie, że wasz kolega czy koleżanka znaleźli się w jakiejś potrzebie, spieszcie im radośnie z pomocą. Bo co uczynicie waszemu koledze czy koleżance, to uczynicie samemu Panu Jezusowi.” – pisze ks. Dawid Wierzycki, duchowy opiekun Krucjaty.

Nr 18 do pobrania

Akt ofiarowania dzieci Niepokalanej

Książka zawiera 9-dniowe przygotowanie dzieci do poświęcenia się Niepokalanej jako Jej Rycerz i wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej.
Książeczka ta pomoże stworzyć wierną armię wychowanych przez Niepokalaną rycerzy, którzy przekształceni w małe kopie Syna Bożego, staną się najdoskonalszymi narzędziami w Jej niepokalanych rękach.

Do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PK-004

“Knight of the Immaculata” No. 23

We are all aware, that extraordinary times have arrived. The aim of the current undertakings in the world is to destroy the Church and Christian civilization in order to build on their ruins a New World Order without God and His Law. But this is neither new nor extraordinary, because from the very beginning this was always the ambition of the devil.
Saint Maximilian equally reflected often about such exceptional times. Already since 1938 he foresaw the upcoming Second World War, and he wanted to prepare the Knights for such times of heavy trials.

 

Order
Download in pdf

“Triumf Niepokalanej” 1/2021

Szczególne miejsce w tym hierarchicznym sposobie rządzenia i opiekowania się światem zajmuje Maryja. Ona jest Matką Opatrzności Bożej. I ją Pan Bóg w swojej wszechmądrości wyposażył w środki potrzebne do współdziałania z Opatrznością Bożą w dziele Odkupienia ludzkości i prowadzenia jej do celu wyznaczonego dla niej przez dobrego Boga.

do pobrania

Broszura “Co Jezus zawdzięcza swojej Matce”

Z okazji obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes (1958–1959) Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) zorganizował cykl odczytów na tematy maryjne.
Jednym z mówców był francuski dominikanin, o. Ceslas (Czesław) Spicq (1901–1992). Przedstawił on teologiczne konsekwencje macierzyństwa Maryi względem człowieczeństwa Jezusa, wprowadzając czytelnika w głębię duchową tej tajemnicy. Usilnie zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji oraz rozważania zawartych w niej myśli.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB–018

List nr 16 Ojca Dyrektora M.I.

Drodzy Rycerze Niepokalanej!
Nasz mały jubileusz 20-lecia istnienia Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji dobiega końca. Patrząc wstecz na te lata, musimy najpierw podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił tej małej armii Naszej Pani rozszerzyć się na 62 kraje na pięciu kontynentach.

Letter No. 16 of Fr. Director

Dear Knights of the Immaculata,
Our little jubilee of 20 years of the Militia of the Immaculata of Traditional Observance is coming to an end. As we look back on these years, we must first thank God for having allowed this small army of Our Lady to spread to 62 countries on the 5 continents.

Lettre n° 16 du Père Directeur

Chers chevaliers de l’Immaculée,
Notre petit jubilé des 20 ans de la Milice de l’Immaculée d’Observance Traditionnelle touche à sa fin. En nous remémorant ces années, nous devons d’abord remercier Dieu d’avoir permis à cette petite armée de Notre Dame de se répandre dans 62 pays sur les 5 continents.