“Knight of the Immaculata” No. 25

In times of war (and we are in a terrible specific war) it is very difficult to love our neighbours, especially our enemies. However, it is the new commandment of Our Lord, the greatest after the love of God, and if we do not fulfil it, we cannot go to Heaven.

Exactly 80 years ago Father Maximilian Kolbe offered his life for a co-prisoner condemned to death in the hunger bunker of Auschwitz. We want to recall this unique event in this present issue of the “Knight”. The heroic example of our holy founder motivates us to walk in his footsteps and learn from him true love.

The fruits of Knights, who truly love, become more and more visible, and we want also to bring to your attention some of the miracles of conversion Our Lady works in our days with our little army, the Militia Immaculatae of Traditional Observance.

Read carefully – and you will know how to react to the aggressive attitude of all kinds of enemies (Free-masons, communists, charismatics, modernists, LGBT etc.).

Order
Download in pdf

Triumf Niepokalanej 3/2021

Abyśmy mogli godnie wypełniać nasze powołanie Rycerzy Niepokalanej, musimy zadać sobie pytanie, jakimi cechami powinien odznaczać się takowy Rycerz. Odpowiedź na to pytanie powinna być zakotwiczona w rzeczywistości, w której żyjemy. Musi ona uwzględniać czasy i okoliczności, w których przyszło nam istnieć.

Rycerz dzisiejszych czasów musi dążyć do świętości. Im większa nieprawość panuje na świecie, tym większa powinna być osobista świętość tych, którzy z nią walczą. Serce Rycerza musi płonąć żarem miłości do swego Pana i Króla. Taki Rycerz musi być całkowicie oddany służbie swemu Panu.

do pobrania

Folder “Najświętsze Serce Pana Jezusa”

Spójrz na to Serce, które ukochało ludzi aż do wyniszczenia i rozdarcia, po to tylko, by ukazać im swoją miłość; a zamiast wdzięczności odbieram od ogromnej większości tylko niewdzięczność, wyrażaną poprzez zniewagi i świętokradztwa oraz oziębłość, z jaką traktują Mnie w tym sakramencie miłości.

 

kod publikacji do zamówienia: PF—022

do pobrania

Folder “Królewska godność Najświętszej Maryi Panny”

W tytule ‘Królowa Nieba i Ziemi’ uznajemy władzę Niepokalanej nad całym stworzeniem, Jej niewysłowioną wielkość, wobec której cały wszechświat jest jak kropla wobec bezkresnego oceanu, jakim jawi się Ona.

Milicja Niepokalanej pragnie, by Niepokalana zakrólowała w każdej duszy i królestwo swe pogłębiała coraz bardziej i bardziej.

kod publikacji do zamówienia: PF—030

do pobrania

Folder “Maryja, Wspomożenie Wiernych”

Wezwanie “Wspomożenie Wiernych” (łac. Auxilium Christianorum) ma w swej istocie oddawać hołd Najświętszej Maryi Pannie jako Wspomożycielce chrześcijan. Na ów tytuł Matka Boża zasłużyła poprzez swe nieprzeliczone zasługi, wobec całego chrześcijaństwa.

 

kod publikacji do zamówienia: PF—029

do pobrania

 

Broszura “Dzieci z Fatimy”

Życie, jakie pastuszkowie z Fatimy wiedli po objawieniach Matki Bożej stanowi dla nas pośrednią, bardzo praktyczną lekcję daną przez niebo. Uczy nas, że kiedy niebo zstępuje na ziemię, wówczas to, co ziemskie, pod wpływem nadprzyrodzonego światła ulega przemianie. Gdy Matka Boża objawia się ziemskiemu człowiekowi, osoba owa staje się naczyniem, któremu powierzone zostają Jej światło i łaski. Ludzkie naczynie staje się dla Maryi przyczyną instrumentalną, dzięki której może Ona nadal udzielać swych łask i miłosierdzia światu.

Widzimy, że Matka Boża na swoich uprzywilejowanych małych posłańców wybiera dzieci o różnych, nawet kontrastujących ze sobą charakterach, używając ich do przedstawienia wielorakich aspektów swojego przesłania.

do pobrania

kod publikacji do zamówienia: PB-005

Le Chevalier de l’Immaculée

Lettre n° 15 — 2e trimestre 2021

Dieu n’a accordé la grâce de l’Immaculée Conception qu’à une seule créature : sa Mère, la Vierge Marie. l’Immaculée Conception est « une grâce et une faveur singulières » propres à la très sainte Vierge Marie. Professer l’Immaculée Conception met immédiatement, par contraste, en lumière le début du deuxième paragraphe de la consécration à l’Immaculée du Père Kolbe : « Moi, N. indigne pécheur ». Le Père commente : « Nous reconnaissons, à ce moment, ne pas être immaculés comme Elle, mais pécheurs ». En effet, « Personne d’entre nous, dit-il, ne pourrait affirmer avoir vécu jusqu’à ce jour sans commettre aucun péché, mais nous nous sentons au contraire coupables de beaucoup d’infidélités ». Donc, en toute vérité, nous nous reconnaissons indignes de nous adresser à Elle…» Et pourtant, beaucoup affirment ne pas « avoir de péchés »…
La pratique quotidienne de l’examen de conscience du soir est décisive pour voir notre indignité… Demandons à l’Immaculée la grâce de bien voir nos péchés, de bien voir que nous sommes indignes et que nous sommes de pauvres pécheurs. Car la Miséricorde de Dieu n’est promise qu’à la misère humaine.

Télécharger :      pdf 

“Knight of the Immaculata” No. 24

Eighty years ago, on the 14th of August 1941, Fr. Maximilian Kolbe was executed. He was murdered in the hunger bunker in Auschwitz, where he had been incarcerated, most probably at the end of July, with 9 other condemned men. He died as a victim of love for two reasons: the first is well known — he asked to replace a fellow prisoner who was the father of a family, and offered himself to suffer and die for him. The second reason — he didn’t want the other prisoners to die miserably and in despair risking, after a bitter death on earth, to be condemned to eternal death in hell: he wanted to share their sufferings and bring them the consolations of Our Lord and Our Lady.

Order
Download in pdf

Triumf Niepokalanej 2/2021

„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne.

do pobrania