“Triumf Niepokalanej” 1/2022

Zachęcamy do lekatury nowego numeru “Triumfu Niepokalanej”. Zawarte w nim artykuły dotyczą kwestii życia na ziemi, które jest pielgrzymką do Nieba. Lektura tych tekstów jest szczególnie istotna w czasie, gdy rozpoczyna się rok kalendarzowy, co sprzyja refleksji nad swoim życiem. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego numeru oraz przekazywanie go rodzinie, przyjaciołom i znajonym.

do pobrania

“Knight of the Immaculata” No. 27

We offer a new issue of the “Knight of the Immaculata”.

Time passes and does not return. God has assigned to each of us a definite time in which to fulfil His divine plan for our souls; we have only this time and shall have no more. Time ill spent is lost forever. Our life is made up of this uninterrupted, continual flow of time, which never returns. In eternity, on the contrary, time will be no more; we shall be established forever in the degree of love which we have reached now, in time.

Order
Download in pdf

La Consécration à l’Immaculée

C’est aux jeunes filles de 15 à 20 ans que s’adresse ce petit livret de préparation à la consécration selon le Père Maximilien Kolbe. Elles y trouveront tous les moyens concrets et pratiques pour faire de leur consécration une VIE.

Format poche, couverture cartonnée, en couleur.

 

 

Ordre : FL-002a
Télécharger :       pdf

Folder “Dusze czyśćcowe wołają o pomoc”

Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych, jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadość sprawiedliwości Bożej. Skazani bowiem zostali do tego strasznego więzienia, które nazy­wa się czyśćcem, i tam zostawać będą dopóty, dopóki długów swoich całko­wicie nie spłacą.

Przypomnijcie sobie co oni zrobili dla was, kiedy na tej ziemi żyli. Weźcie na uwagę ich położenie w płomieniach czyśćcowych i pośpieszcie im z pomocą.

kod publikacji do zamówienia: PF—056

do pobrania

Folder “Rzeczy ostateczne”

Każdy człowiek umrze — czy się to komuś podoba czy nie. W życiu tu na ziemi, ma szansę i możliwość zapracować na to, gdzie znajdzie się po śmierci: w niebie, czy piekle.

Treść folderu omawia rzeczy ostateczne, które dotkną każdego człowieka: śmierć, sąd, piekło albo niebo.

kod publikacji do zamówienia: PF—055

do pobrania

Flyer “After death…”

Whether I like it or not, death awaits me, and often sooner than I expect… Not thinking about it will not change anything.
Whether I believe it or not, I have an immortal soul, which gives life to my body and allows me to think, to want freely, unlike animals. At the moment of death, the soul separates from the body, but continues to live, to receive from God its Creator the reward or punishment for its actions. And since the soul cannot cease to exist, this reward or punishment will last forever.
This judgment of my life will take place one day, and refusing to believe in it will not change anything. So let’s try now to give ourselves the best chance to make it happen.

Download flyer in pdf

List Ojca Dyrektora nr 17

Nie wolno nam popadać w marazm, szczególnie teraz!

Wydarzenia przyspieszają, przeciwnik zdaje się przypuszczać zmasowany atak ze wszystkich stron. Jeśli ktoś w tych czasach nie wie, komu zawdzięczać będziemy pewne zwycięstwo, jest zgubiony.

Dzień 16 października jest z kolei rocznicą założenia M.I. Tego dnia chciejmy odnowić nasze poświęcenie się Maryi jako narzędzia w Jej niepokalanych dłoniach, nie tylko dla zyskania odpustu zupełnego, ale przede wszystkim z prośbą do Niepokalanej, by rozszerzyła nasze serca i napełniła je własną gorliwością dla ratowania dusz, Jej ukochanych dzieci.

List do pobrania w pdf

Lettre n° 17 du Père Directeur

Nous ne devons pas nous endormir, et surtout pas maintenant !

Chers Chevaliers de l’Immaculée,
Les événements se précipitent et de tous côtés l’adversaire semble lancer l’attaque générale. Celui qui, en ces temps, ne sait pas par qui la victoire certaine viendra, est perdu.

Télécharger

Le 16 octobre est à nouveau l’anniversaire de la fondation de M.I. En ce jour, nous voulons renouveler notre consécration à Marie comme instruments entre ses mains immaculées, non seulement pour obtenir une indulgence plénière, mais surtout pour demander à l’Immaculée d’élargir nos cœurs et de les remplir de son propre zèle pour le salut des âmes, ses enfants bien-aimés.

Carta del Padre Director nº 17

No debemos dormirnos, ¡y menos ahora!

Queridos Caballeros de la Inmaculada,

Los acontecimientos se están precipitando. El adversario parece lanzar por todos lados un ataque general. Quien no sabe a través de quién vendrá la victoria segura en estos tiempos, está perdido.

Carta del Padre Director Nº 17 — Descargar

El 16 de octubre de 2021 es de nuevo el aniversario de la fundación de la Milicia de la Inmaculada. En este día queremos renovar nuestra consagración a María como instrumentos en sus manos inmaculadas, no sólo para ganar la indulgencia plenaria, sino sobre todo para pedir a la Inmaculada que ensanche nuestros corazones y los llene de su propio celo por la salvación de las almas, sus hijos amados.